Ce prevede Legea energiei eoliene offshore?


În Monitorul Oficial nr. 421/2024 a fost publicată Legea nr. 121/2024 privind energia eoliană offshore.

Implementarea proiectelor de producere a energiei electrice din resurse eoliene offshore se realizează cu respectarea principiului nediscriminării, în condiţii de concurenţă loială, şi cu respectarea principiului de prevenire şi controlul integrat al poluării prin utilizarea celor mai bune tehnici disponibile pentru activităţile cu impact semnificativ asupra mediului.

În termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Ministerul Energiei iniţiază procedurile pentru realizarea unui studiu de specialitate în vederea pregătirii procesului de concesiune şi a activităţilor de explorare, construcţie şi exploatare a centralelor electrice eoliene offshore.

Perimetrele eoliene offshore se determină în funcţie de potenţialul eolian al acestora, de condiţiile generale pentru utilizările şi activităţile viitoare în apele maritime incluse în planul de amenajare a spaţiului maritim, precum şi de restricţiile impuse de apărarea securităţii naţionale, a ordinii şi a sănătăţii publice, rezultate ca urmare a consultării entităţilor reprezentate în Comitetul de amenajare a spaţiului maritim.

În baza studiului de specialitate, prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Energiei, se aprobă, până la data de 31 martie 2025, lista perimetrelor eoliene offshore care pot fi concesionate, definite prin coordonate topogeodezice. Aceasta include, pentru fiecare perimetru în parte, amplasamentul spaţial în raport cu planul de amenajare a spaţiului maritim, informaţii tehnice de bază, precum şi informaţii privind impactul asupra mediului.

Potrivit legislației, în procesul de aprobare a perimetrelor eoliene offshore se ţine cont de amplasamentul perimetrelor petroliere offshore. Activitatea de exploatare a energiei eoliene offshore urmează a fi efectuată fără a aduce atingere operaţiunilor petroliere offshore şi drepturilor conferite titularilor de permise de prospecţiune offshore şi de acorduri petroliere offshore.

Activităţile specifice de explorare a perimetrului eolian offshore, respectiv de exploatare a acestui perimetru prin construirea şi exploatarea centralelor electrice eoliene offshore se realizează de către persoane juridice, române sau străine, în condiţiile prezentei legi şi numai în cadrul unor perimetre eoliene offshore concesionate în acest scop de către Ministerul Energiei