Program multianual strategic pentru dezvoltare şi asistenţă umanitară 2024 – 2027!


Programul multianual strategic de cooperare internaţională pentru dezvoltare şi asistenţă umanitară 2024 – 2027 a fost aprobat de Hotărârea nr. 290/2024.

În baza angajamentelor internaţionale în materie de cooperare internaţională pentru dezvoltare, obiectivul strategic global al României este de a contribui la eradicarea sărăciei extreme, prin intermediul unor parteneriate eficiente cu ţările partenere, în vederea atingerii obiectivelor de dezvoltare durabilă ale acestora.

Principalele teme transversale, care se intersectează în cadrul tuturor proiectelor şi programelor României de cooperare internaţională pentru dezvoltare, coincid, în mare parte, cu obiectivele care derivă din calitatea ţării noastre de membru în Consiliul ONU pentru Drepturile Omului pentru perioada 2023 – 2025, respectiv: a) drepturile omului şi libertăţi fundamentale; b) egalitatea de gen; c) combaterea discriminării.

Potrivit legislației, în egală măsură, evaluarea impactului programelor şi proiectelor din domeniul cooperării internaţionale pentru dezvoltare asupra mediului constituie o altă temă transversală a României, în conformitate cu Recomandarea Consiliului (OCDE) privind evaluarea de mediu a proiectelor şi programelor de asistenţă pentru dezvoltare.

Iar prin intermediul asistenţei bilaterale, România îşi propune să pună la dispoziţia ţărilor beneficiare instrumente de cooperare internaţională pentru dezvoltare care să reflecte cererea, capacitatea şi nivelul de dezvoltare ale partenerilor şi, de asemenea, să contribuie la consolidarea relaţiilor bilaterale.