Se creează cadrul legal pentru contractarea de împrumuturi de către autoritățile publice locale


În Monitorul Oficial nr. 274/2024 a fost publicată OUG nr. 31/2024 privind reglementarea unor măsuri fiscal – bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.

Guvernul a aprobat mai multe măsuri fiscal-bugetare, pentru evitarea apariției unor blocaje în finanțarea ordonatorilor de credite, precum și pentru finalizarea în bune condiții a proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020.

Astfel, se creează cadrul legal pentru contractarea de împrumuturi de către autoritățile publice locale în vederea terminării proiectelor nefinalizate/nefuncționale aferente programelor 2014-2020.

Se prevede ca valoarea neutilizată a prefinanțărilor acordate să fie cheltuită de beneficiari pentru continuarea implementării proiectelor pentru care a fost acordată, urmând ca justificarea acestor sume să fie realizată până cel târziu la data de 31 octombrie 2024.

Serviciile publice de interes local sau județean, care asigură prestarea serviciilor comunitare de utilități publice, serviciile publice “Salvamont” şi cele publice de salvare acvatică își vor putea desfășura activitatea cu un număr mai redus de posturi decât cel prevăzut în Legea nr. 296/2023, respectiv 50 de posturi.
De asemenea, actul normativ stabilește continuarea utilizării temporare a fondurilor europene nerambursabile disponibile din PNRR, pentru programele operaționale finanțate din fonduri europene structurale și de investiții aferente perioadei de programare 2014-2020.
Continuă şi în anul 2024 derularea ”Programului social naţional de susţinere a cuplurilor şi a persoanelor singure, pentru creșterea natalităţii”, prin crearea condițiilor pentru asigurarea creditelor de angajament necesare derulării acestui program.