Instrucţiuni privind publicarea anunţului de concurs pe site-ul ANFP


Ordinul nr. 437/2024 prevede aprobarea Instrucţiunilor privind comunicarea înştiinţării de către autorităţile şi instituţiile publice, precum şi publicarea anunţului de concurs pe site-ul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici.

Publicarea anunţului de concurs se va face pe site-ul Agenţiei cu cel puţin 30 de zile înainte de data desfăşurării probei scrise a concursului de recrutare organizat în vederea ocupării funcţiilor publice de conducere vacante şi de execuţie vacante sau temporar vacante, precum şi pentru concursul de promovare într-o funcţie publică de conducere vacantă, respectiv cu cel puţin 15 zile înainte de data desfăşurării probei scrise a concursului de recrutare organizat în vederea ocupării funcţiilor publice de execuţie temporar vacante.

Potrivit legislației, data publicării anunţului de concurs pe site-ul Agenţiei va fi aceeaşi cu data publicării anunţului de concurs pe site-ul autorităţii sau instituţiei publice organizatoare a concursului.

Anunţurile de concurs publicate pe site-ul Agenţiei nu pot fi modificate şi se menţin la locul de publicare până la finalizarea concursului.

Responsabilitatea privind legalitatea şi corectitudinea informaţiilor din conţinutul anunţului de concurs publicat pe site-ul Agenţiei şi încadrarea în temeiurile legale prevăzute de actele normative în vigoare aparţine autorităţii sau instituţiei publice organizatoare a concursului.

Conducătorii autorităţilor şi instituţiilor publice desemnează o persoană responsabilă cu completarea şi transmiterea către Agenţie, în format online, prin intermediul instrumentului informatic pus la dispoziţie de Agenţie, a înştiinţării cu privire la organizarea unui concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiilor publice de conducere vacante şi de execuţie vacante sau temporar vacante, precum şi de promovare în funcţiile publice de conducere vacante.