Ce prevede proiectul privind recuperarea către bugetul de stat a marilor averi?


Propunerea legislativă privind recuperarea către bugetul de stat a marilor averi care nu pot fi justificate prin venituri legale a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 238/2023.

Conform proiectului prin mare avere se înţelege totalitatea drepturilor patrimoniale ale unei persoane fizice a căror valoare depăşeşte 1 mil. euro, conform formularului de declaraţie pe propria răspundere prevăzut în normele metodologice emise de către Ministerul Finanţelor Publice.

Ca noutate, se înfiinţează în cadrul Ministerului Finanţelor Publice departamentul de verificare a marilor averi în cadrul direcţiilor regionale antifraudă fiscală.

Direcţia Regională Antifraudă Fiscală va iniţia o acţiune prealabilă ca urmare a sesizărilor primite de la cetăţeni, instituţii specializate, precum şi din oficiu pe baza unor corelări cu documente doveditoare.

Sesizările primite de la cetăţeni vor fi examinate numai dacă sunt scrise şi semnate. Acţiunea prealabilă va începe după invitarea autorului sesizării la sediul Direcţiei Regionale Antifraudă Fiscală, în scopul stabilirii veridicităţii sesizării.

Iar rezultatul acţiunii prealabile se face printr-o decizie a Direcţiei Regionale Antifraudă Fiscală de admitere sau respingere a sesizării.

Comisia de verificare hotărăşte cu majoritate de voturi, în cel mult 6 luni de la data sesizării, pronunţând o hotărâre motivată prin care poate dispune:
a) respingerea acţiunii, când constantă că provenienţa bunurilor este justificată;
b) trimiterea cauzei spre soluţionare curţii de apel în raza căreia domiciliază persoana a cărei avere este supusă verificării, dacă constată o vădită disproporţie între averea dobândită dintre averea dobândită şi veniturile licite mai mare de 10%;
c) suspendarea verificării şi trimiterea cauzei la parchetul competent, dacă în legătură cu bunurile a căror provenienţă este nejustificată rezultă săvârşirea unei infracţiuni.