ÎCCJ. Interpretarea unor dispoziții din Codul penal


Înalta Curte de Casație și Justiție a fost sesizată în vederea pronunțării unei unei hotărâri prealabile privind unele dispoziții din Codul penal.

Se au în vedere dezlegarea următoarei chestiuni de drept:
1. Dacă normele care reglementează efectul întreruptiv de prescripţie al actelor de procedură sunt norme de drept substanţial susceptibile de a fi aplicate ca lege penală mai favorabilă sau norme de drept procesual supuse principiului “tempus regit actum”.
2. Dacă art. 155 alin. (1) din Codul penal, în forma în vigoare în perioada 26.06.2018 – 30.05.2022, este susceptibil de a fi aplicat ca lege penală mai favorabilă.

Conform practicii judiciare, într-o primă orientare, majoritară, s-a apreciat că normele care reglementează efectul întreruptiv de prescripţie al actelor de procedură sunt norme de drept substanţial susceptibile de a fi aplicate ca lege penală mai favorabilă, consecinţa fiind că dispoziţiile art. 155 alin. (1) din Codul penal, în forma în vigoare în perioada 26.06.2018 – 30.05.2022, sunt susceptibile de a fi aplicate ca lege mai favorabilă.

Într-o altă opinie s-a apreciat că normele care reglementează efectul întreruptiv de prescripţie al actelor de procedură sunt norme de drept procesual, supuse principiului tempus regit actum, considerându-se că art. 155 alin. (1) din Codul penal în forma în vigoare în perioada 26.06.2013 – 30.05.2022 nu este susceptibil de a fi aplicat ca lege penală mai favorabilă.

Prin Decizia nr. 67/2022, publicată în Monitorul Oficial nr. 1141/2022, ÎCCJ admite sesizarea și constată că:

1. Normele referitoare la întreruperea cursului prescripţiei sunt norme de drept penal material (substanţial) supuse din perspectiva aplicării lor în timp principiului activităţii legii penale cu excepţia dispoziţiilor mai favorabile.
2. Instanţa care soluţionează contestaţia în anulare nu poate reanaliza prescripţia răspunderii penale, în cazul în care instanţa de apel a dezbătut şi a analizat incidenţa acestei cauze de încetare a procesului penal în cursul procesului anterior acestei din urmă decizii.