Persoana care deţine o funcţie de conducere în cadrul unui partid politic are calitatea de funcţionar public


În Monitorul Oficial nr. 1031/2022 a fost publicată Decizia nr. 37/2022 pentru pronunţarea unei hotărâri prealabile.

S-a solicitat Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea următoarei chestiuni de drept: “Dacă persoana care deţine o funcţie de conducere în cadrul unui partid politic are calitatea de funcţionar public potrivit dispoziţiilor art. 147 alin. 1 din Codul penal de la 1968, art. 175 alin. (1) lit. b) teza a II – a din Codul penal actual sau ale art. 175 alin. (2) din Codul penal actual. ”

Potrivit practicii judiciare, într-o primă orientare se consideră că persoana ce deţine o funcţie de conducere în cadrul unui partid politic are calitatea de funcţionar public. În argumentarea opiniei exprimate, instanţele mai sus amintite au precizat, în esenţă, că, potrivit art. 175 alin (1) din Codul penal, funcţionar public, în sensul legii penale, este persoana care, cu titlu permanent sau temporar, cu sau fără o remuneraţie, exercită atribuţii şi responsabilităţi, stabilite în temeiul legii, în scopul realizării prerogativelor puterii legislative, executive sau judecătoreşti, exercită o funcţie de demnitate publică sau o funcţie publică de orice natură, exercită, singură sau împreună cu alte persoane, în cadrul unei regii autonome, al altui operator economic sau al unei persoane juridice cu capital integral sau majoritar de stat, atribuţii legate de realizarea obiectului de activitate al acesteia.

În cea de-a doua orientare se consideră că persoana ce deţine o funcţie de conducere în cadrul unui partid politic nu are calitatea de funcţionar public. În argumentarea opiniei exprimate, instanţele mai sus amintite au precizat, în esenţă, că persoana care deţine o funcţie de conducere în cadrul unui partid politic nu îndeplineşte condiţiile impuse de art. 175 alin. (1) lit. b) teza a II – a din Codul penal actual, întrucât nu exercită o funcţie publică. Potrivit art. 176 din Codul penal, prin noţiunea de “public” se înţelege tot ce priveşte autorităţile publice, instituţiile publice sau alte persoane juridice care administrează sau exploatează bunurile proprietate publică. Or, partidul politic nu este nici autoritate publică, nici instituţie publică şi nicio persoană juridică care să administreze sau să exploateze bunuri proprietate publică.

ÎCCJ a reţinut vă în raport cu obiectul prezentei sesizări, având în vedere sfera de cuprindere a dispoziţiilor art. 145 din Codul penal de la 1968, care includea în semnificaţia termenului public şi “alte persoane de interes public”, alături de autorităţi publice şi instituţii publice, şi ţinând cont de faptul că partidele politice sunt persoane juridice de drept public şi totodată de interes public, urmează a se răspunde primei teze a sesizării formulate de către instanţa de trimitere în sensul că “persoana care deţine o funcţie de conducere în cadrul unui partid politic are calitatea de funcţionar public potrivit dispoziţiilor art. 147 alin. 1 din Codul penal de la 1968”.