Ajutor de stat pentru operatorii economici care administrează aeroporturile afectaţi de pandemie


A fost aprobată schema de ajutor de stat pentru acordarea unui sprijin financiar operatorilor economici care administrează aeroporturile care în anul 2019 au înregistrat un trafic de pasageri mai mare de 200.000 de pasageri şi mai mic de 3 milioane de pasageri, pentru depăşirea dificultăţilor financiare cu care se confruntă, cauzate de criza generată de pandemia de COVID – 19.

Ordinul nr. 1054/2022, publicat în Monitorul Oficial nr. 609/2022, prevede că beneficiar este operatorul economic care administrează un aeroport cu un trafic situat, la nivelul anului 2019, între 200.000 şi 3.000.000 de pasageri/an.

Ajutorul de stat se acordă sub formă de subvenţie prin bugetul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, respectiv prin bugetele locale ale judeţelor care au în subordine aeroporturi cu un trafic situat între 200.000 şi 3.000.000 de pasageri/an.

Ajutorul de stat pentru fiecare beneficiar nu poate depăşi echivalentul în lei al sumei de 2.300.000 de euro, calculat la valoarea cursului de schimb comunicat de către Banca Naţională a României în ziua anterioară plăţii ajutorului de stat, cumulat cu ajutorul de stat acordat în baza Deciziei nr. C(2021) 9.521 final/13.12.2021.

Ajutoarele se acordă până la data de 30 iunie 2022 şi pot fi plătite până cel târziu la data de 24 decembrie 2022.