Noi obligaţii cad în sarcina entităţilor în scopul prevenirii spălării banilor


OUG nr. 53/2022, publicată în Monitorul Oficial nr. 394/2022, prevede modificarea şi completarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.

Entităţile raportoare prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. g) – k) au obligaţia de a notifica Oficiul, exclusiv electronic, cu privire la începerea, suspendarea sau încetarea activităţii care intră sub incidenţa prezentei legi, în termen de 15 zile de la data începerii, suspendării sau încetării acestei activităţi.

Această obligaţie le revine furnizorilor de servicii de schimb între monede virtuale şi monede fiduciare, furnizorii de portofele digitale, agenţilor şi dezvoltatorilori imobiliari, inclusiv atunci când acţionează în calitate de intermediari în închirierea de bunuri imobile, dar numai în ceea ce priveşte tranzacţiile pentru care valoarea chiriei lunare reprezintă echivalentul în lei a 10.000 euro sau mai mult.

Atenţie! Nerespectarea acestei obligaţii constituie contravenţie care se sancţionează cu avertisment sau amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei.