Metodologia de alocare a nivelurilor de calificare


A fost aprobată Metodologia de alocare a nivelurilor de calificare pentru calificările de nivel 1 – 5 din Cadrul naţional al calificărilor.

Prezenta metodologie se aplică în cazul în care se doreşte alocarea şi descrierea unui nivel de calificare pentru o calificare nouă sau revizuirea nivelului de calificare al unei calificări existente.

Conform Ordinului nr. 3001/2022 procesul de alocare a nivelului de calificare constă în compararea rezultatelor învăţării conţinute de calificarea analizată cu rezultatele învăţării cuprinse în descriptorii de nivel

În vederea aprobării nivelului de calificare se constituie Comisia de alocare a nivelului de calificare, formată din doi reprezentanţi ai Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale, doi reprezentanţi ai Autorităţii Naţionale pentru Calificări, un reprezentant al comitetului sectorial de care aparţine calificarea şi, după caz, un reprezentant al ministerului sau autorităţii de resort.