Noutăţi privind procedura de anulare a obligaţiilor de plată accesorii!


Ordinul nr. 243/2021 prevede modificarea Procedurii de anulare a obligaţiilor de plată accesorii, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice nr. 322/2020 a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 534/2021.

De la data emiterii deciziei de amânare la plată a obligaţiilor de plată accesorii, pentru obligaţiile de plată accesorii care fac obiectul amânării la plată nu se efectuează stingerea până la data soluţionării cererii de anulare a accesoriilor sau până la data de 31 ianuarie 2022 inclusiv, în cazul în care debitorul nu depune cerere de anulare a accesoriilor. Menţionăm că termenul până la această modificare era data de 31 martie 2021.

Potrivit ştirilor juridice, în situaţia în care debitorul nu depune cererea de anulare a accesoriilor până la data de 31 ianuarie 2022 inclusiv, A.N.R.S.C. emite şi comunică decizia de pierdere a valabilităţii amânării la plată a obligaţiilor de plată accesorii.

Reamintim că de la data emiterii deciziei de amânare la plată a obligaţiilor de plată accesorii, pentru obligaţiile de plată accesorii care fac obiectul amânării la plată: nu începe sau se suspendă, după caz, procedura de executare silită şi nu se efectuează stingerea până la data soluţionării cererii de anulare a accesoriilor sau până la data de 31 ianuarie 2022 inclusiv, în cazul în care debitorul nu depune cerere de anulare a accesoriilor.

Cererea poate fi depusă după îndeplinirea condiţiilor de acordare a anulării, în perioada 14 mai 2020 – 15 decembrie 2020 sau în perioada 1 ianuarie 2021 – 31 ianuarie 2022 inclusiv, sub sancţiunea decăderii.