Proiect privind unele măsuri în domeniul pensiilor publice!


Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale a lansat în dezbatere publică proiectul de Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri din domeniul pensiilor publice.

Se propune completarea art. 159 prin care se urmăreşte ca, în situaţii excepţionale, determinate de distrugerea, degradarea sau pierderea carnetului de muncă, declarate în condiţiile legii, angajatorii au încetat activitatea şi/sau dacă arhiva acestora nu mai poate fi identificată, perioadele prevăzute la art. 16 lit. a) pot fi valorificate pe baza informaţiilor, respectiv datelor preluate din carnetele de muncă, existente în arhiva electronică creată în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 1.768/2005 privind preluarea din carnetele de muncă a datelor referitoare la perioadele de stagiu de cotizare realizat în sistemul public de pensii anterior datei de 1 aprilie 2001, cu modificările şi completările ulterioare.

Este absolut necesar crearea cadrului legal pentru folosirea, la stabilirea drepturilor de pensie, a bazei de date ce conţine carnetele de muncă scanate cu atât mai mult cu cât persoanele cărora se adresează actul normativ nu mai pot realiza alte venituri din cauza intervenirii riscului bătrâneţii; arhiva electronică prevăzută are două componente care cuprind datele preluate din carnetele de muncă şi datele rezultate din activitatea de scanare a carnetelor de muncă