Personalul din cadrul direcţiilor de sănătate beneficiază de un spor pe perioada stării de alertă


Pe perioada stării de alertă pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID – 19 personalul din cadrul direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti care execută, conduce sau coordonează misiuni şi sarcini de serviciu pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID – 19 beneficiază de un spor calculat la salariul de bază după cum urmează:

a) directorul executiv şi directorii executivi adjuncţi beneficiază de un spor la salariul de bază de 40%;
b) funcţionarii publici încadraţi în serviciul de control în sănătate publică beneficiază de un spor la salariul de bază de 30%.

Sporul se acordă odată cu drepturile salariale aferente lunii august 2020.