În cadrul ASF funcţionează Corpul experţilor în management operaţional pentru comisiile – suport


Regulamentul nr. 16/2020 a modificat şi completat Regulamentul Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 10/2016 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară.

Astfel, pentru buna desfăşurare a activităţii A.S.F., în subordinea Consiliului A.S.F. funcţionează Corpul experţilor în management operaţional pentru comisiile – suport.

Iar comisia permanentă pentru protecţia datelor cu caracter personal este compusă din 14 membri, astfel:

a) un salariat din cadrul sectorului sistemului de pensii private;
b) un salariat din cadrul structurilor aflate în subordinea prim – vicepreşedintelui A.S.F.;
c) 2 salariaţi din cadrul Direcţiei juridice;
d) un salariat din cadrul Direcţiei operaţiuni şi IT;
e) un salariat din cadrul Direcţiei resurse umane;
f) 5 salariaţi din cadrul Serviciului control intern, integritate şi protecţia informaţiilor;
g) 3 salariaţi din cadrul Serviciului de management operaţional şi protecţia datelor cu caracter personal.