CCR. Prelungirea mandatelor autorităţilor administraţiei publice locale este neconstituţională


Mult discutata decizie privind obiecţia de neconstituţionalitate a Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2020 privind prelungirea mandatelor autorităţilor administraţiei publice locale cuprinse în perioada 2016 – 2020 a fost publicată în Monitorul Oficial.

Motivarea obiecţiei de neconstituţionalitate

Potrivit ştirilor juridice, se susţine că legea criticată contravine principiului bicameralismului, prevăzut de art. 61 alin. (2) din Constituţie.

În acest sens se arată că legiuitorul primar nu poate schimba în procesul legislativ de aprobare scopul actului normativ, acesta fiind stabilit prin instrumentul de motivare de către legiuitorul delegat. Or, în cauză, cele două Camere au acţionat diametral opus faţă de scopul urmărit de legiuitorul delegat. Prima Cameră a restrâns scopul urmărit prin eliminarea conţinutului normativ al ordonanţei de urgenţă referitor la detalierea unor proceduri din cadrul activităţii electorale premergătoare zilei votului, iar Camera decizională a adăugat scopului avut în vedere de legiuitorul delegat alte dispoziţii normative referitoare la modificarea competenţei Guvernului de a stabili data alegerilor şi transferul acesteia în sarcina Parlamentului. Se prezintă abrogările, modificările şi completările operate de cele două Camere, precizându-se că s-a modificat substanţial termenul de la care încep procedurile electorale, respectiv de la încetarea stării de alertă, şi s-a reglementat ca data alegerilor să fie stabilită de Parlament, şi nu de Guvern.

Se concluzionează că există o configuraţie semnificativ diferită între formele adoptate de cele două Camere ale Parlamentului şi că s-a conturat un alt scop al reglementării faţă de cel iniţial.

Obiecţia de neconstituţionalitae a fost admisă

Curtea constată că ordonanţa de urgenţă a fost adoptată cu încălcarea art. 61 alin. (1) şi art. 115 alin. (6) din Constituţie, reglementând un aspect al relaţiilor sociale care ţine de domeniul legii şi care nu poate face obiectul delegării legislative. Guvernul şi-a arogat în mod neconstituţional competenţa de a prelungi mandatul autorităţilor administraţiei publice locale, nesocotind competenţa exclusivă a Parlamentului în acest domeniu. Contrar susţinerilor Guvernului, Curtea subliniază că Parlamentul are competenţa discreţionară de a respinge o ordonanţă de urgenţă ori de a o abroga, modifica sau completa, după caz, cu respectarea principiilor şi prevederilor Constituţiei, astfel că nu se pune problema ca Parlamentul însuşi să încalce competenţa delegată de legiferare a Guvernului.

În schimb, Guvernul este cel care, exercitându-şi această competenţă, trebuie să se asigure că nu aduce atingere competenţei şi rolului Parlamentului. Or, în cazul de faţă, Guvernul şi-a însuşit o competenţă exclusivă a Parlamentului, redimensionând prin propria voinţă repartizarea de competenţe stabilită de Constituţie.

Prin Decizia nr. 240/2020, publicată în Monitorul Oficial nr. 504/2020, a fost admisă obiecţia de neconstituţionalitate şi se constată că Legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2020 privind prelungirea mandatelor autorităţilor administraţiei publice locale cuprinse în perioada 2016 – 2020, unele măsuri pentru organizarea alegerilor locale din anul 2020, precum şi modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, precum şi Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 44/2020, în ansamblul lor, sunt neconstituţionale.