Cum va fi organizat anul şcolar 2020-2021?


În conformitate cu Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011, sistemul educativ românesc este reglementat de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării (MEC).

Fiecare nivel are propria sa formă de organizare şi este subiectul legislaţiei în vigoare. Clasa pregătitoare, devenită obligatorie în 2012, începe în general la vârsta de 6 ani; şcolarizarea este obligatorie până în clasa a zecea (de obicei, care corespunde cu vârsta de 16 sau 17 ani). Învăţământul primar şi secundar este împărţit în 12 sau 13 clase.

Încă de la Revoluția română din 1989, sistemul de învăţământ românesc a fost într-un continuu proces de reorganizare care a fost atât lăudat cât şi criticat.

În Monitorul Oficial nr. 87/2020 a fost publicat Ordinul nr. 3125/2020 privind structura anului şcolar 2020 – 2021.

Anul şcolar 2020 – 2021 începe la data de 1 septembrie 2020, se încheie la data de 31 august 2021 şi are 34 de săptămâni de cursuri. Cursurile anului şcolar 2020 – 2021 încep la data de 14 septembrie 2020.

Anul şcolar 2020 – 2021 se structurează pe două semestre, după cum urmează:
Semestrul I are 17 săptămâni de cursuri dispuse în perioada 14 septembrie 2020 – 29 ianuarie 2021.
Cursuri – luni, 14 septembrie 2020 – marţi, 22 decembrie 2020.
În perioada 26 octombrie – 1 noiembrie 2020, elevii claselor din învăţământul primar şi copiii din grupele din învăţământul preşcolar sunt în vacanţă.
Vacanţa de iarnă – miercuri, 23 decembrie 2020 – duminică, 10 ianuarie 2021.
Cursuri – luni, 11 ianuarie 2021 – vineri, 29 ianuarie 2021.
Vacanţa intersemestrială – sâmbătă, 30 ianuarie 2021 – duminică, 7 februarie 2021.
Semestrul al II – lea are 17 săptămâni de cursuri dispuse în perioada 8 februarie – 18 iunie 2021.
Cursuri – luni, 8 februarie 2021 – joi, 1 aprilie 2021.
Vacanţă – vineri, 2 aprilie 2021 – duminică, 11 aprilie 2021.
Cursuri – luni, 12 aprilie 2021 – joi, 29 aprilie 2021.
Vacanţă – vineri, 30 aprilie 2021 – duminică, 9 mai 2021.
Cursuri – luni, 10 mai 2021 – vineri, 18 iunie 2021.
Vacanţa de vară – sâmbătă, 19 iunie 2021 – data din septembrie 2021 la care încep cursurile anului şcolar 2021 – 2022.

Potrivit ştirilor juridice, programul naţional “Şcoala altfel” se va desfăşura în perioada 5 octombrie 2020 – 4 iunie 2021, pe o perioadă de 5 zile consecutive lucrătoare, a căror planificare se află la decizia unităţii de învăţământ.