Modernizarea stațiunilor balneare. Care este cea mai recentă măsură de sprijin?


Chiar dacă unele dintre ele au fost neglijate sau de-a dreptul lăsate în paragină vreme de ani de zile, stațiunile balneare și balneoclimaterice ale României reprezintă, fără nicio exagerare, adevărate mine de aur. Ele așteaptă doar să fie puse în valoare. Așteaptă doar investițiile care să le facă să strălucească și să atragă o puzderie de oaspeți din țară și de peste hotare.

Delăsarea, lipsa de viziune și incompetența unor slujbași ai statului au lăsat cale liberă de manifestare pentru corupție și lăcomie și le-au preschimbat pe unele dintre stațiunile cochete de odinioară în peisaje post-apocaliptice, în care vezi la tot pasul ruine deprimante.

Trecutul nu poate fi schimbat; măcar să salvăm, acum, ceea ce se mai poate salva. Lipsa de mijloace financiare a fost multă vreme invocată drept scuză, drept cauza pentru care stațiunile balneare au fost lăsate de izbeliște. Realitatea este că s-au cheltuit, la nivel local și central, sume enorme pentru scopuri frivole și obiective ridicole. Putem nădăjdui, totuși, că greșelile trecutului sunt lecții pentru prezent (desigur, plătite la suprapreț) și că stațiunile balneare vor fi puse în valoare pe măsura excepționalului potențial pe care-l dețin.

HG 362/2019 privind instituirea schemei de ajutor de minimis aferente programului de finanțare a investițiilor pentru modernizarea și dezvoltarea stațiunilor balneare a fost publicată în „Monitorul Oficial” 450/2019.

 

Știri juridice

Prin noul program, implementat de către Comisia Națională de Strategie și Prognoză, se urmărește stimularea dezvoltării infrastructurii ce se află în localități care au calitatea de stațiuni balneare ori balneoclimaterice, pentru aplicarea unor soluții terapeutice cu caracter inovator în scopul tratării unei game largi de afecțiuni, pentru a încuraja companiile să facă investiții în unitățile medico-balneare, dar și pentru modernizarea sau edificarea de infrastructuri conexe de utilitate publică ori pentru generarea de locuri de muncă noi, în aceste zone.

Pentru anul bugetar 2019, bugetul alocat schemei de minimis este de 400.000.000 lei, credite de angajament și 80.000.000 lei, credite bugetare pentru efectuarea de plăți în temeiul angajamentelor legale emise. Se apreciază că vor exista cel puțin 1300 de beneficiari.

Încheierea angajamentelor legale, în cadrul schemei, se va efectua până la 31.12.2020, existând și posibilitatea unei prelungiri, până la 31.12.2022. Plățile se vor efectua până la 31.12.2022  (sau până la 31.12.2024, dacă valabilitatea schemei va fi prelungită, după cum s-a arătat mai sus). Bugetul anual maxim al schemei de minimis va fi de 130.000.000 euro (sumă echivalată în moneda națională).

Se pot cumula ajutoarele de minimis acordate conform noii măsuri cu alte ajutoare de acest tip ce s-au acordat în conformitate cu alte regulamente (de minimis) cu limitarea la un plafon de 200.000 de euro sau de 100.000 de euro în cazul acelor operatori ce oferă servicii de transport rutier de mărfuri în contul clienților ori contra cost. Ajutorul de minimis nu poate fi acordat, în cadrul acestui program, pentru activitățile de producere sau vânzare de arme, muniții, explozibili, tutun, alcool ori substanțe stupefiante și psihotrope și nici pentru activități de protecție și investigare ori pentru producția agricolă primară sau pentru unele activități de pescuit și acvacultură.

În cadrul schemei nu se vor acorda ajutoare condiționate de folosirea cu preferință a produselor naționale față de produsele de import, nici ajutoare pentru export (legate în mod nemijlocit de cantitățile exportate, de înființarea ori funcționarea unei rețele de distribuție).

Oricărui beneficiar i se poate aloca, prin acest program, o sumă nerambursabilă de cel mult 200.000 de euro, sumă care va însemna cel mult 50% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului (exclusiv taxa pe valoare adăugată) sau 100.000 de euro pentru întreprinderile care se ocupă cu transportul rutier de mărfuri contra cost sau în contul terților.

De notat că mijloacele fixe, obiectele de inventar sau activele achiziționate trebuie să fie noi și că ajutorul financiar va fi furnizat, în cazul activelor achiziționate, doar dacă acestea se află în locul în care e implementat proiectul sau dacă au fost puse în funcțiune. Ajutorul financiar nu va fi oferit pentru activele cumpărate la mâna a doua sau achiziționate în leasing.

 

Obținerea acordului de finanțare

Întreprinderea solicitantă trebuie să primească un acord de finanțare de la Comisia Națională de Strategie și Prognoză, în scopul obținerii ajutorului de minimis. Dacă bugetul repartizat pentru schemă s-a isprăvit, însă există cereri de acord pentru finanțare ce nu s-au încadrat în bugetul repartizat și totuși îndeplinesc toate criteriile de eligibilitate, poate fi emis un proiect de acord pentru finanțare, de către Comisia Națională de Strategie și Prognoză.

În ordinea în care s-au emis proiectele de acorduri pentru finanțare și pe baza acestora, Comisia va aproba acordurile de finanțare după ce bugetul anual alocat schemei în anul în curs a fost suplimentat  ori cu încadrarea în bugetul alocat pentru anul ce urmează.

Pentru obținerea acordului de finanțare, solicitantul va trebui să depună la Comisia Națională de Strategie și Prognoză o cerere de acord de principiu pentru finanțare pe care se va afla și semnătura reprezentantului legal al societății. Aceasta va fi acompaniată de către un plan de investiții și de către documente justificative.

După ce are loc procesul de evaluare a cererilor de acord pentru finanțare, Consiliul de Programare Economică poate propune emiterea unui acord pentru finanțare (în cazul în care criteriile de eligibilitate sunt satisfăcute) sau emiterea unei solicitări de documente ori de informații pentru completarea cererii de acord pentru finanțare. Aceasta din urmă se emite dacă este necesar să fie furnizate documente suplimentare, pentru soluționarea cererii, sau dacă au fost identificate neconcordanțe în informațiile puse la dispoziție de către solicitant.

De asemenea, Consiliul de Programare Economică poate emite o scrisoare de respingere a cererii de acord pentru finanțare dacă nu sunt îndeplinite criteriile de eligibilitate sau dacă cererea de acord nu este acompaniată de către toate documentele sau informațiile de trebuință (cu toate că solicitantului i s-a oferit un termen pentru a le furniza).

Potrivit recentelor stiri juridice, pornind de la propunerile Consiliului, vor fi emise acordurile pentru finanțare de către Comisie (CNSP) ori, după caz, vor fi emise scrisori de respingere a cererilor de acord pentru finanțare.

Rămâne de văzut care va fi numărul de beneficiari și-n ce măsură vor fi modernizate și dezvoltate stațiunile balneare, grație recentei scheme de sprijin. Este îmbucurător că se are în vedere, la nivel central, îmbunătățirea situației stațiunilor balneare. Și mai îmbucurător ar fi ca, la nivel local, realizările să fie conforme cu așteptările. Sau să se depășească, prin realizări, cele mai optimiste așteptări!