Care sunt instituțiile responsabile pentru buna desfășurare a alegerilor europarlamentare?


Otto von Bismarck – faimosul om de stat căruia i s-a atribuit supranumele de „Cancelarul de Fier” – observa, pe bună dreptate, că „nicicând nu se rostesc mai numeroase minciuni decât la vreme de război, imediat după vânătoare și înainte de alegeri”.

Înainte de alegeri, în campania electorală, „salvatorii naționali” răsar din cel mai adânc anonimat, precum ciupercile după ploaie. Este, totodată, vremea la care politicienii vechi, îmbătrâniți în rele și cu dosare pătate, se prezintă înaintea alegătorilor cu straie noi, cu voci subțiate și discurs modificat, dar cu năravuri neschimbate.

Dar este și vremea în care pot fi valorificate reale oportunități de primenire a clasei politice, cu condiția ca majoritatea populației cu drept de vot să fie capabilă să discearnă hotarul dintre adevăr și minciună, identificându-i pe acei tineri politicieni capabili să influențeze în bine destinul național.

Orice s-ar face și s-ar spune pe durata campaniei electorale, în scopuri de marketing electoral, regulile democrației impun ca instituțiile statului să fie cât mai imparțiale, deloc aservite politic și pe deplin competente să-și realizeze atribuțiile încredințate prin lege, prin Constituție.

 

Noutăți legislative

În „Monitorul Oficial” 128/2019 a fost publicată OUG 6/2019 privind unele măsuri pentru buna organizare și desfășurare a alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019.

Implementarea și operaționalizarea Sistemului informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal vor fi realizate, la alegerile din anul 2019 pentru membrii români în Parlamentul European, de către Autoritatea Electorală Permanentă, laolaltă cu Serviciul de Telecomunicații Speciale și Institutul Național de Statistică, în scopul asigurării garanțiilor necesare exercitării dreptului de a alege în condiții de legalitate, securitate, corectitudine, transparență.

Beneficiind de suportul Serviciului de Telecomunicații Speciale și de cel al autorităților locale, Autoritatea Electorală Permanentă se va ocupa de selecția persoanelor ce vor asigura operarea Sistemului informatic de monitorizare a prezenței la vot și prevenire a votului ilegal în secțiile de votare (operatorii de calculator). Trebuie precizat că numărul operatorilor de calculator desemnați trebuie să fie cu 20% mai mare, față de numărul secțiilor de votare.

 

Preîntâmpinarea votului ilegal

Sistemul informatic de monitorizare a prezenței la vot și prevenire a votului ilegal e conceput astfel încât să poată avertiza dacă alegătorul care s-a prezentat la vot și-a mai exercitat dreptul de vot la același scrutin, dacă persoana care s-a prezentat la vot n-a împlinit vârsta majoratului până în ziua votării (inclusiv), dacă persoanei ce a venit la votare i s-a interzis exercitarea dreptului de vot sau dacă alegătorul care s-a prezentat la vot e arondat la o altă secție.

Toți operatorii de calculator vor vota la secțiile de votare la care vor lucra. Ei vor fi înscriși în listele electorale suplimentare, dacă nu figurează pe listele electorale permanente ale acestora.

În scopul finanțării campaniei electorale, fiecare partid politic, candidat independent, organizație a cetățenilor aparținând minorităților naționale sau alianță politică va întrebuința un singur cont bancar.

Atât formațiunile politice ce iau parte la alegeri, cât și candidații independenți pot să stabilească persoane care să efectueze acțiuni de verificare a aplicației informatice întrebuințate de către Biroul Electoral Central și organismele electorale ierarhic inferioare, în scopul centralizării rezultatelor votării la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European. Verificarea la care facem referire se poate efectua chiar și-n ziua de referință, până ce votarea se încheie, în condițiile statornicite prin decizia BEC.

Operatorii de calculator se vor ocupa și de înregistrarea video-audio continuă a operațiunilor realizate de către membrii birourilor electorale ale secțiilor de votare în scopul contabilizării opțiunilor exercitate de către cetățenii cu drept de vot.

La rândul său, președintele biroului electoral al secției de votare se va ocupa de transmiterea, prin mijloace electronice, a fotografiei procesului-verbal privind consemnarea rezultatelor votării, către Biroul Electoral Central.

Rolul de punct de contact unic pentru punerea în aplicare a Recomandării Comisiei Europene referitoare la rețelele de cooperare în materie electorală, transparența online, protecția împotriva incidentelor de securitate cibernetică și combaterea campaniilor de dezinformare în contextul alegerilor pentru Parlamentul European va fi îndeplinit, potrivit noilor știri juridice, de către Autoritatea Electorală Permanentă.

 

Formularul listei susținătorilor

Obligatoriu, în Formularul listei susținătorilor vor trebui să figureze și elemente precum denumirea partidului politic, alianței politice, alianței electorale sau a organizației cetățenilor aparținând minorităților naționale ori numele și prenumele candidatului independent, ziua de referință, numele susținătorului, data nașterii sale, denumirea, seria și numărul actului său de identitate, semnătura acestuia.

Din fomularul listei susținătorilor utilizat la alegerile pentru Parlamentul European va trebui să facă parte și declarația persoanei care a alcătuit lista prin care e atestat caracterul veridic al semnăturilor susținătorilor. Din respectiva declarație vor trebui să reiasă numele, CNP-ul, data nașterii, adresa, denumirea, seria și numărul actului de identitate ale celui care s-a ocupat de întocmirea listei de susținători.

 

Atribuții instituționale

În vederea asigurării condițiilor necesare instalării și funcționalității Sistemului informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal, primarii și prefecții vor lua măsuri de natură organizatorică, atât pe timpul pregătirii, cât și pe cel al desfășurării alegerilor europarlamentare.

La aceste alegeri, atât funcționarii publici, cât și funcționarii publici cu statut special pot avea calitatea de președinți și locțiitori în birourile electorale ale secțiilor de votare, putând să activeze, pe lângă birourile electorale, ca personal tehnic auxiliar, informaticieni, operatori de calculator.

Editarea și imprimarea proceselor-verbale privind constatarea rezultatelor alegerilor, dotarea cu echipamente, tehnică de calcul și consumabile, instruirea personalului implicat în realizarea operațiunilor tehnice privind stabilirea rezultatelor alegerilor, în stațiile de prelucrare organizate la nivelul Biroului Electoral Central, la nivelul birourilor electorale județene, al biroului electoral pentru secțiile de votare din străinătate și al birourilor electorale ale sectoarelor Capitalei, urmează să fie asigurate de către Institutul Național de Statistică.

La nivelul fiecărui județ, constituirea centrelor de intervenție operativă în vederea remedierii eventualelor disfuncționalități ale Sistemului informatic de monitorizare a prezenței la vot și prevenire a votului ilegal va fi asigurată, potrivit recentelor știri juridice, de către Serviciul de Telecomunicații Speciale. Tot acest serviciu se va ocupa și de funcționarea Centrului de suport tehnic prin care va fi oferită asistența tehnică necesară operatorilor de calculator din secții.

În scopul soluționării deranjamentelor sistemelor informatice și de comunicații utilizate în procesul electoral vor avea drept de acces în localul secției de votare atât informaticienii, cât și personalul centrelor de intervenție operativă.

 

Alegeri mai corecte…

E limpede că pentru buna organizare și desfășurare a „alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019” se depun eforturi considerabile și se fac cheltuieli deloc neglijabile. La fel de clar este că numeroși cetățeni se arată dezamăgiți de clasa politică, până într-acolo încât nu mai vor să-și exercite dreptul de-a alege. Însă, în fața ispitei non-participării, ar fi bine să ne reamintim vorbele lui Aristotel: „atunci când ne aflăm în îndoială, să optăm pentru calea cea mai puțin greșită”. Cu condiția s-o putem identifica…

Alegeri corecte, să avem!