Sigiliu electronic atașat Jurnalului Oficial al Uniunii Europene


 

Actualizarea formei electronice pe care o comportă Jurnalul Oficial al Uniunii Europene își propune întărirea forței juridice a documentului și vine odată cu publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L 329/1 din 27 decembrie 2018, a Regulamentului (UE) nr. 2056/2018. Regulamentul este un act normativ de modificare a Regulamentului (UE) nr. 216/2013 privind publicarea electronică a Jurnalului Oficial.

Noutatea este reprezentată de garantarea autenticității actelor publicate în Jurnalul Oficial prin atașarea, opțională, a unor sigilii electronice.

Forța juridică a formei electronice

Edițiile electronice ale Jurnalului Oficial publicate după 1 iulie 2013 sunt autentice; au forță juridică. Versiunea tipărită nu mai are valoare juridică, cu excepția cazului în care nu poate să fie publicată online o anumită ediție a Jurnalului Oficial, din cauza unor inconveniente tehnice neprevăzute care să afecteze sistemele informatice.

Ediția electronică a Jurnalului Oficial dispune de o semnătură electronică avansată care îi garantează autenticitatea, integritatea şi inalterabilitatea.

Serviciile de autentificare a site-ului internet oferă o modalitate prin care un vizitator al unui site internet poate fi sigur că în spatele site-ului internet se află o entitate autentică şi legitimă. Furnizarea şi utilizarea serviciilor de autentificare a unui site internet sunt complet voluntare. Cu toate acestea, pentru ca autentificarea unui site internet să devină un mijloc de a spori încrederea și de a oferi utilizatorului o experienţă mai bună, trebuie să fie asigurate garanții de securitate și răspundere.

Sediul materiei

Regulamentul (UE) nr. 216/2013 al Consiliului  prevede că ediția electronică a Jurnalului Oficial poartă o semnătură electronică avansată bazată pe un certificat calificat şi creată printr-un dispozitiv securizat de creare a semnăturii.

Regulamentul (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului European și al Consiliului stabilește un cadru juridic pentru semnăturile electronice, sigiliile electronice, mărcile temporale electronice, documentele electronice, serviciile de distribuție electronică înregistrată și serviciile de certificate pentru autentificarea unui site internet.

Noțiune

Sigiliul electronic reprezintă o suită de date în format electronic atașată la sau asociată logic cu alte date din format electronic pentru asigurarea originii și integrității acestora din urmă

Rațiunea introducerii sigiliului electronic

Autentificarea cu ajutorul sigiliului electronic oferă garanții comparabile cu cele oferite de semnătura electronică. Utilizarea sigiliului electronic pentru autentificarea Jurnalului Oficial ar avea ca efect accelerarea procedurii de publicare a Jurnalului Oficial pe site-ul internet EUR-Lex.

Potrivit noutăților juridice, sigiliile electronice ar trebui să servească drept dovadă că un document electronic a fost emis de către o persoană juridică, asigurând certitudinea originii și integrității documentului.

Prevederea în formă modificată

Art. 2 din Regulamentul (UE) nr. 216/2013, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

 „Ediția electronică a Jurnalului Oficial poartă o semnătură electronică calificată, definită în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului European și al Consiliului, sau un sigiliu electronic calificat, definit în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 910/2014. Certificatele calificate pentru semnătură electronică și pentru sigiliul electronic, precum şi reînnoirile acestora se publică pe site-ul internet EUR-Lex pentru ca publicul să poată verifica semnătura electronică calificată sau sigiliul electronic calificat, precum şi caracterul autentic al ediției electronice a Jurnalului Oficial.

Având în vedere importanța actelor publicate în Jurnalului Oficial, orice garanție suplimentară de securitate este de bun augur.