Cotele de TVA aplicabile pentru 2019


Anul de care ne-am despărțit recent nu a înregistrat modificări substanțiale în domeniul fiscalității. În materie de taxă pe valoare adăugată, ne bucurăm de la 1 ianuarie 2017 de o constantă în ceea ce privește cota de taxare standard aplicabilă, care este de dorit a se menține pentru întreg anul 2019.

Asupra bazei de impozitare se aplică cotele prevăzute de Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial nr. 688/2015, în forma sa actuală.

Cota standard de TVA

Cota standard de TVA aplicabilă actualmente este cea de 19%. Așadar, pentru începutul de an, cota generală de 19% se aplică tuturor operațiunilor de livrări de bunuri și prestări de servicii, cu excepția operațiunilor care sunt scutite de la plata taxei și a celor pentru care sunt valabile cotele de taxare reduse.

Cotele reduse de TVA

Codul fiscal prevede o cotă de 9% pentru următoarele prestări de servicii și/sau livrări de bunuri, cu câteva modificări survenite de la 1 ianuarie, aduse de Legea nr. 175/2018:

-livrarea de proteze și accesorii ale acestora, cu excepția protezelor dentare scutite de plata taxei;

-livrarea de produse ortopedice;

-livrarea de medicamente de uz uman și veterinar;

-livrarea următoarelor bunuri: alimente, inclusiv băuturi, cu excepţia băuturilor alcoolice, destinate consumului uman şi animal, animale şi păsări vii din specii domestice, seminţe, plante şi ingrediente utilizate în prepararea alimentelor, produse utilizate pentru a completa sau înlocui alimentele;

-livrarea de îngrăşăminte şi de pesticide utilizate în agricultură, seminţe şi alte produse agricole destinate însămânţării sau plantării, precum şi prestările de servicii de tipul celor specifice utilizate în sectorul agricol, prevăzute prin ordin comun al ministrului finanţelor publice şi al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale;

-livrarea apei pentru irigații în agricultură;

-serviciile de alimentare cu apă și de canalizare.

Cu privire la cota redusă de 5%, aceasta se aplică asupra bazei impozabile pentru următoarele categorii de livrări de bunuri și prestări de servicii:

-manuale şcolare, cărţi, ziare şi reviste, cu excepţia celor destinate exclusiv sau în principal publicităţii;

-serviciile constând în permiterea accesului la castele, muzee, case memoriale, monumente istorice, monumente de arhitectură și arheologice, grădini zoologice și botanice, bâlciuri, parcuri de distracții și parcuri recreative ale căror activități sunt încadrat la codurile CAEN 9321 și 9329, târguri, expoziții și evenimente culturale, evenimente sportive, cinematografe, altele decât cele scutite;

-livrarea locuinţelor ca parte a politicii sociale, inclusiv a terenului pe care sunt construite. Terenul pe care este construită locuinţa include şi amprenta la sol a locuinţei.

Prin locuință livrată ca parte a politicii sociale se înțelege:

1. livrarea de clădiri, inclusiv a terenului pe care sunt construite, destinate a fi utilizate drept cămine de bătrâni şi de pensionari;

2. livrarea de clădiri, inclusiv a terenului pe care sunt construite, destinate a fi utilizate drept case de copii şi centre de recuperare şi reabilitare pentru minori cu handicap;

3. livrarea de locuinţe care au o suprafaţă utilă de maximum 120 m2, exclusiv anexele gospodăreşti, a căror valoare, inclusiv a terenului pe care sunt construite, nu depăşeşte suma de 450.000 lei, exclusiv taxa pe valoarea adăugată, achiziţionate de orice persoană necăsătorită sau familie;

4. livrarea de clădiri, inclusiv a terenului pe care sunt construite, către primării în vederea atribuirii de către acestea cu chirie subvenţionată unor persoane sau familii a căror situaţie economică nu le permite accesul la o locuinţă în proprietate sau închirierea unei locuinţe în condiţiile pieţei.

-cazarea în cadrul sectorului hotelier sau al sectoarelor cu funcție similară, inclusiv închirierea terenurilor amenajate pentru camping;

-serviciile de restaurant și de catering, cu excepția băuturilor alcoolice, altele decât berea care se încadrează la codul NC 22 03 00 10;

-dreptul de utilizare a facilităților sportive ale căror activități sunt încadrate la codurile CAEN 9311 și 9313, în scopul practicării sportului și educației fizice, altele decât cele scutite.

Reguli de identificare a cotei aplicabile

Potrivit normelor actuale juridice, cota aplicabilă este cea în vigoare la data la care intervine faptul generator.

Pentru cazurile prevăzute de art. 282, alin (2) din Codul fiscal, când exigibilitatea taxei intervine la:

-data emiterii unei facturi, înainte de data la care intervine faptul generator;

-data la care se încasează avansul, pentru plăţile în avans efectuate înainte de data la care intervine faptul generator.

-data extragerii numerarului, pentru livrările de bunuri sau prestările de servicii realizate prin maşini automate de vânzare, de jocuri sau alte maşini similare,

se aplică cota în vigoare la data exigibilității taxei.

În cazul operaţiunilor supuse sistemului TVA la încasare, cota aplicabilă este cea în vigoare la data la care intervine faptul generator, cu excepţia situaţiilor în care este emisă o factură sau este încasat un avans, înainte de data livrării/prestării, pentru care se aplică cota în vigoare la data la care a fost emisă factura ori la data la care a fost încasat avansul.

În cazul modificării cotei, se va proceda la regularizare pentru a se aplica cota în vigoare la data livrării de bunuri sau prestării de servicii.

Cota aplicabilă pentru importul de bunuri este cota aplicabilă pe teritoriul României pentru livrarea aceluiaşi bun, iar cota aplicabilă pentru achiziţii intracomunitare de bunuri este cota aplicată pe teritoriul României pentru livrarea aceluiaşi bun şi care este în vigoare la data la care intervine exigibilitatea taxei.

Așadar, până la momentul unor eventuale modificări, preferabil, de ordin pozitiv, cotele de TVA aplicabile pentru anul 2019 sunt cele anterior prezentate.