A fost publicată Hotărârea privind organizarea și funcționarea Regiei Autonome „Monitorul Oficial”


A fost publicată Hotărârea nr. 844/2018 privind organizarea și funcționarea Regiei Autonome „Monitorul Oficial”.

Principalele prevederi ce le regăsim în cadrul hotărârii:

Regia Autonomă „Monitorul Oficial”, denumită în continuare Regia autonomă, funcționează sub autoritatea Camerei Deputaților, exercitată prin secretarul general al Camerei Deputaților.

Activitatea Regiei autonome se desfășoară în sediul aflat în municipiul București, Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, și în punctul de lucru din municipiul București, șos. Panduri nr. 1, bl. P.33, sectorul 5.

Obiectul principal de activitate al Regiei autonome îl constituie producția editorială și tipografică, precum și difuzarea publicațiilor executate.

Monitorul Oficial al României, publicația oficială a statului român, este organizat și funcționează potrivit prevederilor Legii nr. 202/1998, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Patrimoniul Regiei autonome este de 168.987.233 lei, stabilit pe baza situațiilor financiare întocmite la data de 30 iunie 2018, Regia este și proprietară de bunuri.

Activitatea curentă a Regiei autonome este condusă de un director general, care este și președintele consiliului de administrație. Directorul general conduce nemijlocit și efectiv întreaga activitate a regiei, în vederea îndeplinirii obiectivelor și criteriilor de performanță.