Plafonul pentru scutirea TVA va fi de 300.000 lei de la 1 aprilie


Pragul de la care firmele au obligația să se înregistreze în scopuri de taxă pe valoarea adăugată (TVA) va crește de la 220.000 la 300.000 de lei, potrivit unui act normativ publicat în Monitorul Oficial.

Guvernul a adoptat Legea nr. 72/2018 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 25/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal – Monitorul Oficial nr. 260 din 23.03.2018 care prevede că de la 1 aprilie 2018 planonul pentru scutirea de TVA ca fi de 300.000 de lei.

Legea nr. 72/2018 prevede majorarea plafonului de scutire de TVA, la suma de 300.000 lei anual.

Ce este nou?

Din data de 01 aprilie 2018, plafonul pentru scutirea de TVA este de 300.000 lei (88.500 euro la cursul de schimb de la data aderării României la Comunitatea Europeană). Reamintim că România a beneficiat de o derogare din partea autorităților europene în ceea ce privește aplicarea regimului special de scutire de TVA pentru întreprinderile mici.

Pe scurt, se prevede : “Art. 310. – (1) Persoana impozabilă stabilită în România conform art. 266 alin. (2) lit. a), a cărei cifră de afaceri anuală, declarată sau realizată, este inferioară plafonului de 88.500 euro, al cărui echivalent în lei se stabileşte la cursul de schimb comunicat de Banca Naţională a României la data aderării şi se rotunjeşte la următoarea mie, respectiv 300.000 lei, poate aplica scutirea de taxă, denumită în continuare regim special de scutire, pentru operaţiunile prevăzute la art. 268 alin. (1), cu excepţia livrărilor intracomunitare de mijloace de transport noi, scutite conform art. 294 alin. (2) lit. b)”.

Firmele ce se vor înființa începând cu data de 1 aprilie 2018 le va reveni obligația de a cere înregistrarea în scopuri de TVA dacă vor depăși plafonul de 300.000 de lei, de la înființare și până în ultima zi a anului 2018.

Companiile ce vor deveni plătitoare de TVA în perioada de referință, ca urmare a depășirii plafonului de scutire, acestea vor putea solicita, începând cu data de 1 aprilie, scoaterea din evidența persoanelor înregistrate în scopuri de TVA, cu condiția ca la momentul solicitării să nu fi depășit noul plafon de scutire, de 300.000 de lei.

Cine poate fi scutit?

Codul fiscal stabilește că persoana impozabilă stabilită în România, a cărei cifră de afaceri anuală, declarată sau realizată, este inferioară plafonului de scutire (88.500 de euro de la 1 aprilie) poate aplica regimul special de scutire pentru livrări de bunuri și prestări de servicii, cu excepția livrărilor intracomunitare de mijloace de transport noi, scutite conform normelor în vigoare.

Menţionăm că noutăţile legislative se vor aplica începând cu data de 1 a lunii următoare intrării în vigoare a legii. Și cum documentul publicat vineri a intrat în vigoare de duminică, la trei zile de la publicare, rezultă că noul plafon de TVA se va aplică începând cu ziua de duminică.