Cele opt oficii teritoriale pentru IMM-uri au fost înlocuite cu nouă agenții. În ce scop?


În actuala situație economică a României nu poate fi negată necesitatea investițiilor străine și a prezenției unor companii mari cu capital străin, însă dezvoltarea economică pe termen lung nu poate fi concepută fără ca ponderea IMM-urilor să fie una corespunzătoare potențialului țării noastre. Potrivit statisticilor oficiale, 99,7% dintre companiile din România sunt întreprinderi mici şi mijlocii iar acestea contribuie cu aproximativ 60% din PIB şi angajează 60% din forţa de muncă.

Indiscutabil, în orice stat, o economie de piață funcțională și o societate caracterizată de bunăstate sunt condiționate de existența unui sector sănătos al întreprinderilor mici și mijlocii. La nivel teoretic, declarativ, autoritățile centrale ale statului român înțeleg și susțin nevoile antreprenoriatului autohton.

În practică, însă, nu poți susține capitalismul autohton prin măsuri cu coloratură socialistă preluate de la alții. La noi, creșterea economică e sabotată de ani de zile printr-o legislație stufoasă – adesea aplicabilă în defavoarea micului întreprinzător, printr-o impredictibilitate fiscală, precum și printr-o birocratizare și fiscalitate excesive.

România are un potențial excelent de creștere economică, pe care nu și-l poate valorifica total, din cauza piedicilor de natură legislativă, instituțională, puse în calea dezvoltării antreprenoriatului autohton. De dorit ar fi ca noutățile legislative să aducă remedii autentice în acest sens și nu doar paliative instituționale!

OUG 43/2017 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea agenţiilor pentru întreprinderi mici şi mijlocii, atragere de investiţii şi promovare a exportului a fost publicată în „Monitorul Oficial” 505/2017.

 

Care sunt noutățile legislative?

Știrile juridice arată că, prin preluarea activităţii şi personalului celor opt oficii teritoriale pentru întreprinderi mici, mijlocii şi cooperaţie, au fost înființate nouă agenţii pentru întreprinderi mici şi mijlocii, atragere de investiţii şi promovare a exportului. Aceste agenții au statutul de instituţii publice de specialitate, cu personalitate juridică, aflate în subordinea Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat, finanțarea lor fiind asigurată integral de la bugetul de stat.

Actul normativ prevede că agențiile sunt înființate în scopul susținerii sectorului IMM-urilor, a sprijinirii investiţiilor străine, dar şi a activităţilor de promovare a exportului. Efectul așteptat este dezvoltarea şi consolidarea mediului de afaceri şi a unei absorbţii mai mari de fonduri nerambursabile de la bugetul de stat pentru sectorul IMM.

Agenţiile îşi desfăşoară activitatea în subordinea Ministerului pentru Mediul de Afaceri, în domeniile întreprinderilor mici şi mijlocii, cooperaţiei şi mediului de afaceri, investiţiilor străine și promovării exporturilor. Ele vor colabora, în activitatea lor, cu autorităţile administraţiei publice locale, cu structurile asociative ale autorităţilor administraţiei locale, cu organizaţiile de reprezentare a intereselor IMM-urilor şi cu persoanele fizice/juridice.

La conducerea agențiilor se vor afla directorii lor executivi, funcționari publici de conducere desemnați prin ordin al ministrului pentru mediul de afaceri. Acești directori sunt direct subordonați ministrului pentru mediul de afaceri și vor reprezenta agențiile în relațiile cu Ministerul pentru Mediul de Afaceri, cu celelalte autorităţi ale administraţiei publice locale, în faţa instanţelor judecătoreşti, precum şi-n raporturile cu persoanele fizice şi juridice.

Personalul fiecărei agenţii este alcătuit din funcţionari publici şi personal contractual iar numărul maxim de posturi aprobat pentru fiecare agenţie este de 26 de posturi finanţate în întregime de la bugetul de stat. Potrivit ultimelor știri juridice, salarizarea angajaților agenţiilor pentru IMM-uri, atragere de investiţii şi promovare a exportului va fi asigurată în conformitate cu legislația referitoare la salarizarea personalului plătit din fonduri publice, la nivelul funcţiilor publice teritoriale – pentru funcţionarii publici și la nivelul serviciilor deconcentrate ale ministerelor – în cazul personalului contractual.

 

Libertatea economică – cheia dezvoltării și bunăstării!

Soluțiile pentru problemele antreprenoriatului românesc nu pot veni prin mijloace intervenționiste sau reorganizări birocratice, ci, din contră, prin debirocratizare, reducerea imixtiunii statului în economie, diminuarea fiscalității și simplificarea legislației. În concret, IMM-urile trebuie lăsate să se ocupe doar de activitățile lor economice, nu să li se îngreuneze activitatea prin formalități birocratice inutile și o fiscalitate împovărătoare.

IMM-urile n-au nevoie de vreo protecție specială din partea statului, ci doar de suficientă libertate economică. Pe palier economic, legile statului trebuie să asigure terenul optim pentru funcționarea legilor economice obiective, nu să încerce să le substituie prin prevederi specifice economiilor planificate!