Amenzile pentru contravențiile silvice majorate!


defrisare-1jpg
Statistica a dovedit că în perioada 2010-2013 a fost tăiată ilegal 8,8 milioane mc/an masă lemnoasă. Legiuitorul crease cadrul legislativ pentru pedepsirea celor care taie fără milă aurul verde, crezând că pădurea le aparține și dorind să se îmbogățească din această îndeletnicire, dar fără succes. Din păcate, cei prinși cu mâța-n sac sau mai bine zise cu lemnele tăiate ilegal la purtător, erau amendați, însă, cuantumurile relativ modice ale acestora nu îi descurajau pe braconierii pădurilor.

Era nevoie de o modificare legislativă care să dubleze sau chiar să tripleze amenzile, astfel încât să îi ardă bine la buzunare pe cei care taie ilegal pădurile țării. În Monitorul Oficial 726 din 20 septembrie 2016 a fost publicată OUG nr. 51/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice ale cărei prevederi intră în vigoare la 20 octombrie 2016.

Contravenții

Încheierea contractelor de administrare/servicii silvice cu alte persoane decât cele care au calitatea de proprietari/moștenitori legali ai suprafețelor de fond forestier sau cu împuterniciții legali ai acestora sau cu moștenitorii care își dovedesc calitatea, va fi sancționată cu amendă de la 1.000 lei la 2.000 lei. Aceste contracte vor fi nule de drept. Această sancțiune se va aplica celor care au semnat contractul. Inițial amenda era cuprinsă între 500 și 1.000 lei.

Vor scoate din buzunar între 1.000 și 5.000 lei proprietarii de fond forestier, moștenitorii legali sau testamentari care nu asigură administrarea sau serviciile  silvice, care nu delimitează suprafețele forestiere pe care le dețin și care nu anunță în scris în 30 de zile de la înstrăinarea proprietății forestiere despre acest lucru structura care răspunde de silvicultură.

Va fi sancționată cu  o amendă de la 3.000 la 7.000 lei persoana juridică atestată pentru lucrări de amenajare a pădurilor care nu respectă normele tehnice de amenajare a acestora. Inițial sancțiunea era de la 1.000 la 5.000 lei.

Noi contravenții

În cazul neredării terenurilor forestiere la termenul prevăzut în actul de aprobare, pe lângă amendă, beneficiarul ocupării temporare a terenurilor din fondul forestier național are obligația achitării cu titlu de despăgubiri pentru lipsa de folosință a unei sume egale cu dublul chiriei calculate până la data reprimirii terenurilor în fondul forestier național sau a obținerii unei noi aprobări.

Jumătate din despăgubire se achită în Fondul de ameliorare a fondului funciar cu destinație silvică și jumătate se plătește la administratorul terenului proprietate publică a statului sau proprietarului fondului forestier.

Vor fi amendate cu sume cuprinse între 2.000 și 5.000 lei persoanele care intră în fondul național forestier cu autovehicule nedestinate transportului masei lemnoase fără acordul scris al proprietarului sau administratorului.

Trecerea animalelor domestice neînsoțite prin fondul forestier fără aprobare legală va fi sancționată cu sume de la 500 la 800 lei.

Amenzi duble dacă tai copaci fără drept

Rețineți că tăierea, ruperea sau scoaterea din rădăcini a arborilor, fără drept, și distrugerea sau vătămarea de arbori, puieți sau pomi de Crăciun din fondul forestier național sau din afara lui, dacă valoarea prejudiciului este de până la 5 ori prețul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior, constituie contravenție. Furtul sau însușirea arborilor tăiați cu sau fără drept, a puieților sau a pomilor de Crăciun va fi considerată contravenție în aceleași condiții ca cele expuse mai sus.

Cei vinovați vor fi amendați cu sume de la 1.000 la 2.000 lei dacă valoarea prejudiciului este cel mult egală cu prețul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior. Până la recenta modificare suma amenzii era cuprinsă între 500 și 1000 lei. Amenda crește de la 2.000 la 4.000 lei dacă valoarea prejudiciului este de la 1 până la 3 ori prețul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior. Inițial amenda era de la 800 la 2.000 lei. Pentru un prejudiciu de la 3 până la 5 ori prețul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior amenda este cuprinsă între 4.000 și 8.000 lei față de 2.000-5.000 lei cât era anterior modificării legislative.

Noutățile legislative prevăd că, dacă faptele de mai sus privind tăierea și distrugerea arborilor, sunt săvârșite de către operatorii economici atestați pentru lucrări de exploatare forestieră, amenzile sunt cuprinse între 8.000 și 12.000 lei.

Arunci gunoiul în păduri, plătești!

Cei care aruncă sau depozitează în fondul forestier național reziduuri menajere, industriale, petroliere rezultate din prelucrarea lemnului, a substanțelor chimice, a apei sărate și a altor substanțe vor fi amendați cu sume de la 500 la 800 lei. Aceeași amendă o vor suporta și proprietarii sau deținătorii de obiective legal amplasate în fondul forestier sau limitrof care nu iau măsuri privind salubrizarea și igienizarea pădurilor limitrofe obiectivelor.

Înființarea sau funcționarea de centre sau puncte de colectare permanente sau volante de achiziție a ciupercilor și fructelor de pădure și a altor produse nelemnoase specifice fondului forestier fără avizul ocolului silvic va fi sancționată cu amendă de la 500 la 800 lei.

Transportul materialului lemnos

Se va aplica amenda de la 3.000 lei la 6.000 lei și confiscarea materialelor lemnoase pentru deținerea de material lemnos fără documente legale de proveniență de către persoanele fizice sau juridice și pentru transportul materialelor lemnoase cu aviz de însoțire a cărui valabilitate a expirat, fără cod unic generat și înscris în aviz sau în care nu s-a înscris olograf data, ora, minutul și secunda momentului emiterii și valabilitatea în funcție de distanța până la destinație.

Vor suporta amenzi de la 5.000 lei la 8.000 lei și confiscarea materialelor lemnoase deținătorii depozitelor, ai altor spații destinate depozitării temporare și/sau ai instalațiilor de prelucrare a materialelor lemnoase care primesc, depozitează și/sau prelucrează materialele lemnoase fără avize de însoțire sau avize care încalcă prevederile legii.

Amenzi usturătoare pentru persoanele juridice

Având în vedere gravitatea faptelor care sunt săvârșite de multe ori de persoanele juridice, legiuitorul a  decis ca pentru contravenientul persoană juridică, cuantumul pentru amendă să fie determinat prin majorarea de 5 ori a nivelului minim, respectiv maxim al amenzii prevăzute pentru persoane fizice pentru aceeași faptă, cu excepția celor prevăzute doar pentru persoane juridice.

Speranța moare ultima

Vreau să cred că dublarea sau triplarea amenzilor îi va descuraja pe cei care văd în aurul verde al țării o sursă de îmbogățire a propriului buzunar. Poate că odată cu majorarea amenzilor și pedepsirea celor vinovați, aceste versuri să rămână doar o tristă amintire: „Pădure, străbună vatră,/Falnică erai odată!/Al hoților legământ/Astăzi te-a pus la pământ.”  (Victor Bechea)