Ne pregătim pentru BAC 2017! Când va avea loc prima probă în 2017?


descarcare-12Ai carte, ai parte!!! Sintagma care este din ce in ce mai mult contestata de unii elevi care aleg sa nu mai susţină examenul de bacalaureant. Examenul de bacalaureat este considerat examenul maturităţii. Însă în ultimii 2 ani s-a făcut multă zarvă în jurul acestui subiect datorită rezultatelor tot mai slabe obţinute şi promovabilitatea din ce în ce mai redusă. Multe semne de întrebare au fost ridicate după afişarea rezultatelor : Sunt profesorii de vină pentru aceste rezultate, sau elevii? Sistemul de învăţământ se ridică la standardele internaţionale? Care sunt soluţiile pentru a nu mai întâmpina astfel de situaţii? Tot mai mulţi elevi de liceu au ales să nu suţină probele examenului de bacalaureat, au menţionat faptul că subiectele sunt mult prea grele, iar posibilitatea de a nu promova este, de altfel, destul de mare.

Nici bine nu s-a ncheiat examenul anterior că a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 696/2016, Ordinul nr. 5070/2016 privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat naţional – 2017.

Care sunt noutăţile legislative în desfăşurarea examenului?

Elevii nu vor scăpa de camerele de supraveghere. Dotarea cu camere de supraveghere video şi audio funcţionale a sălilor în care se desfăşoară probele examenului de bacalaureat naţional, a sălilor în care se descarcă şi se multiplică subiectele, precum şi a sălilor în care se preiau, se evaluează şi se depozitează lucrările scrise se va asigura de către Comisiile de bacalaureat judeţene. Până la începerea probelor de examen, comisiile de bacalaureat judeţene iau toate măsurile, în colaborare cu autorităţile administraţiei publice locale, pentru asigurarea dotării tuturor sălilor de examen cu camere funcţionale de supraveghere video şi audio. Activitatea de monitorizare a desfăşurării examenului de bacalaureat prin intermediul camerelor de supraveghere se va desfăşura în conformitate cu o procedură stabilită de Comisia Naţională de Bacalaureat.
Mai mult în vederea asigurării desfăşurării corecte a examenului de bacalaureat, în conformitate cu prevederile reglementărilor în vigoare, comisiile de bacalaureat din centrele de examen şi comisiile de bacalaureat judeţene verifică, prin sondaj, înregistrările audio – video din sălile de examen, după încheierea probei scrise. În cazul în care, la verificarea prin sondaj, se constată nereguli, fraude sau tentative de fraudă ori în cazul în care există sesizări privitoare la nereguli, fraude sau tentative de fraude, verificarea se face pentru înregistrările din toate sălile de examen din centrul respectiv.

Dacă se constată existenţa unor nereguli, fraude sau tentative de fraudă, respectiv nerespectarea reglementărilor privitoare la organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat, comisia de bacalaureat din centrul de examen ia măsurile ce se impun, care pot merge până la eliminarea candidaţilor din examen. Comisia de bacalaureat din centrul de examen anunţă comisia de bacalaureat judeţeană, care propune eventualele măsuri de sancţionare şi anunţă, după caz, Comisia Naţională de Bacalaureat.

Ce obligaţii le revin elevilor?

Se interzice candidaţilor la examenul de bacalaureat să introducă în sălile de examen ghiozdane, rucsacuri, sacoşe, poşete şi altele asemenea, candidaţii având obligaţia de a lăsa obiectele menţionate în sala de depozitare a obiectelor personale stabilită de comisia de bacalaureat în acest scop, riscând în caz de refuz a depozitării acestora de a nu fi primiţi la examen. Candidaţii care încalcă regulile vor fi eliminaţi din examen, indiferent dacă materialele/obiectele interzise au fost folosite sau nu, indiferent dacă au fost introduse de aceştia ori de alţi candidaţi, de cadre didactice din comisie sau de alte persoane şi indiferent dacă ei au primit ori au transmis materialele interzise.

Mai mult încălcarea regulilor va fi considerată tentativă de fraudă, iar candidaţii respectivi nu mai pot participa la probele următoare şi sunt declaraţi “eliminaţi din examen“, fără posibilitatea recunoaşterii, în sesiunile următoare, a notelor la probele promovate anterior eliminării, inclusiv a probelor de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale. Aceşti candidaţi nu mai au dreptul de a participa la următoarele două sesiuni ale examenului de bacalaureat. Calculul celor două sesiuni la care candidaţii “eliminaţi din examen” nu mai au dreptul de a participa se face fără luarea în considerare a sesiunii speciale a examenului de bacalaureat.

În ceea ce priveşte calendarul examenului de bacalaureat naţional – 2017 înscrierea candidaţilor va avea loc în perioada 22- 26 mai 2017 iar prima probă scrisă la Limba şi literatura română va avea locîn data de 26 iunie 2017.

După eşecul rezultatelor din anul 2012 se acordă o mai mare importanţă organizării şi desfăşurării examenului. Sperăm ca anul care vine să aducă rezultate mai bune viitorilor absolvenţi de liceu.