Month: June 2016

 • Structurile locale de inspecţie sanitară coordonate de Inspecţia Sanitară a MS

  Pentru asigurarea independenţei inspectorilor, supuşi adesea unor presiuni politice din partea mediului politic local, Guvernul a decis, prin Ordonanţă de Urgenţă, ca structurile locale de inspecţie sanitară să fie readuse în coordonarea Inspecţiei Sanitare din Ministerul Sănătăţii. Astfel, controlul din sistemul sanitar va reveni la normalitate, şi va fi asigurat un control constant, eficient şi coordonat pentru siguranţa populaţiei şi respectarea normelor legale din…

 • Aparatul propriu de funcţionare al Guvernului modificat

  Ordonanţă de urgenţă, aprobată de Guvern, include modificări administrative la nivelul aparatului central al Guvernului şi al ministerelor. În coordonarea premierului vor trece mai multe instituţii, în timp ce Secretariatul General al Guvernului şi Cancelaria premierului vor fi reorganizate. Modificările se referă la reorganizarea Cancelariei prim-ministrului şi a Secretariatul General al Guvernului (SGG), măsură subscrisă priorităţilor Programului de…

 • De la 1 iulie se schimbă regulile de acordare a concediului pentru creşterea copilului

  Potrivit Legii nr. 66/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, de la 1 iulie 2016, părinţii vor putea beneficia numai de concediu pentru creşterea copilului în vârstă de până la doi ani, iar indemnizaţia lunară aferentă acestuia va avea doar o limită minimă. Astfel, conform…

 • ANAF va fi obligată să consilieze contribuabilii pentru soluţionarea problemelor – Proiect

  Conform unui proiect de lege iniţiat de senatorul PNL Traian Igaş, organele fiscale ar putea avea obligaţia ca, de la derularea inspecţiei şi până la aplicarea sancţiunii, să consilieze firmele în vederea remedierii aspectelor neconforme. Astfel, actul normativ stabileşte că realizarea consilierii ar urma să fie consemnată într-un proces-verbal care face referire la aspectele neconforme şi se…

 • O nouă excepţie cu privire la revizuirea hotărârilor respinsă de Curtea Constituţională

  În legislaţia noastră este prevăzută o cale extraordinară de atac şi anume, revizuirea, prevăzută în art. 509-513 Cod procedură civilă. În cazul în care  sunt îndeplinite anumite condiţii persoana interesată care este lezată de hotarârea care a fost pronunţată poate formula o cerere de revizuire. Revizuirea a fost definită ca fiind acea cale de atac…

 • Terenurile agricole vor putea fi intabulate gratuit

  Potrivit unul comunicat al Guvernul s-au stabilit o serie de măsuri care asigură înscrierea urgentă şi gratuită a terenurilor agricole în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară. Astfel, unităţile administrativ-teritoriale vor înscrie în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară imobilele din extravilan, indiferent de calitatea titularului dreptului, respectiv proprietar, titular al unui drept…

 • E necesar un nou registru pentru înregistrarea funcţionarilor cu statut special?

  Începând de anul acesta, instituţiile şi autorităţile publice au obligaţia de a înregistra în Revisal funcţionarii publici şi funcţionarii publici cu statut special. La data de 9 iunie 2016, Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.20/2016 pentru modificarea şi completarea OUG nr. 57 din 2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, a fost publicată în…

 • O nouă propunere legistativă. Interzicerea parcărilor pe trotuare

  Prin inițiativa proiectului de lege de modificare a Ordonanței 195/2002 se intenționează instituirea regulii interzicerii parcării pe trotuar. Astfel, nu se va mai putea parca pe trotuare, singura excepție va fi aceea în care administratorul drumului public poate permite, cu avizul poliției rutiere, oprirea sau staționarea, parțial sau total, a vehiculelor pe anumite zone ale…

 • Cum se apreciază contribuţia soţilor la dobândirea de bunuri comune?

  O dată cu desfacerea căsătoriei se pune şi problema partajului bunurilor comune ale soţilor. Pentru aprecierea contribuţiei soţilor la dobândirea bunurilor comune, instanţele de judecată nu trebuie să pornească de la premiza contribuţiei egale a soţilor la dobândirea bunurilor comune, ci trebuie să administreze probe pentru lămurirea acestui aspect, o cotă egală urmând a se…

 • Se doreşte ca Marea Britanie să iasă rapid din UE?

  Marea Britanie trebuie să respecte dorința majorității cetățenilor săi, pe deplin și cât de repede posibil și să se retragă din UE oficial înainte de a discuta aranjamentele pentru orice tip nou de relație, spune Parlamentul European într-o rezoluție votată după dezbaterea din sesiunea plenară extraordinară de marți. Deputații subliniază și nevoia urgentă de reforme…