Comunicarea electronică a informaţiilor între ANAF şi persoanele fizice – noutăţi legislative


online2Trăim în plină eră a informaţiilor! Accesul la informaţia reală este, în ziua de azi, cea mai sigură sursă de putere. Acea putere care ne ajută să ne îndeplinim dorinţele sau să evităm pagubele, pierderile de orice tip.

Numai că informaţia utilă (învăţătura, recomandarea, know-how-ul) căpătată cu o prea mare întârziere devine parţial sau chiar total nefolositoare. După ce s-a năpustit şuvoiul şi ţi-a luat casa, zadarnic ţi se mai zice că, de fapt… nu trebuia s-o clădeşti pe prundul gârlei. Procură-ţi informaţiile la vreme, din surse credibile!

Din pricina ritmului trepidant al vieţii moderne, poate fi anevoie să obţinem ori să oferim în timp util informaţiile de trebuinţă. Din fericire, există comunicarea prin mijloace electronice! Pentru a înlesni comunicarea dintre organele fiscale şi contribuabili, legiuitorul a dat undă verde la crearea serviciului “Spaţiul privat virtual”.

Acest serviciu constă în punerea la dispoziţia persoanelor fizice a unui spaţiu virtual aflat pe serverele Ministerului Finanţelor Publice/Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, prin mijlocirea căruia se înfăptuieşte comunicarea electronică a informaţiilor şi înscrisurilor între ANAF şi persoana fizică, în legătură cu situaţia sa fiscală.

 

Noutăţi legislative

Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 572/2015 pentru modificarea şi completarea Procedurii de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanţă între Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi persoanele fizice, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor publice 1154/2014 a văzut lumina tiparului în „Monitorul oficial” 355/2015.

Ca şi până acum, persoanele fizice pot opta să se realizeze comunicarea prin mijloace electronice de transmitere la distanţă a actelor administrative fiscale emise în formă electronică de către organele fiscale din cadrul ANAF, prin utilizarea serviciului numit “Spaţiul privat virtual”.

Noile ştiri juridice spun că, în situaţia în care se accesează “Spaţiul privat virtual”, nu se va mai întrebuinţa un alt mijloc de comunicare a actului administrativ fiscal. Prin serviciul “Spaţiul privat virtual”, persoanele fizice pot transmite organului fiscal din cadrul ANAF şi cereri, înscrisuri sau documente.

 

O condiţie nouă pentru accesarea “Spaţiului privat virtual”

Trebuie ştiut că, potrivit noii reglementări, în cazul în care persoana fizică nu va fi de acord cu termenii şi condiţiile de folosire a serviciului «Spaţiul privat virtual», cererea de utilizare a unui certificat digital calificat are să fie refuzată.

În vederea completării cererii de înregistrare pentru identificarea electronică prin utilizarea dispozitivului credenţiale de tip utilizator/parolă însoţite de coduri de autentificare de unică folosinţă, persoana fizică interesată va folosi serviciul de înregistrare oferit de către serverul Ministerului Finanţelor Publice – ANAF.

Cererea de înregistrare pentru identificarea electronică conţine informaţii obligatorii şi informaţii opţionale. Obligatoriu, vor fi oferite datele de identificare a persoanei fizice (numele, prenumele, CNP-ul, tipul actului de identitate, seria şi numărul acestuia, adresa de e-mail, numărul de telefon), datele de identificare în mediul electronic (identificatorul utilizatorului, parola, întrebarea de siguranţă, răspunsul la întrebarea de siguranţă), precum şi modalitatea de verificare a datelor furnizate de către persoana fizică.

Tot în rândul informaţiilor obligatorii, va figura, conform ultimelor ştiri juridice şi acceptul privind termenii şi condiţiile de utilizare a serviciului “Spaţiul privat virtual”. Dacă persoana fizică nu-i de acord cu termenii şi condiţiile de utilizare a serviciului “Spaţiul privat virtual”, cererea de înregistrare pentru identificarea electronică nu-i va fi acceptată.

 

Ce se poate transmite prin “Spaţiul privat virtual”?

Categoriile de documente ce privesc situaţia fiscală proprie a persoanei fizice ce pot face obiectul comunicării prin “Spaţiul privat virtual” sunt: declaraţiile fiscale întocmite de către persoana fizică; cererile adresate de către persoana fizică organului fiscal pentru obţinerea unor informaţii sau documente în legătură cu situaţia fiscală personală; actele administrative fiscale, actele de executare şi alte acte emise de către organul fiscal (decizii de impunere, notificări, somaţii), documentele emise de către organul fiscal la cererea persoanei fizice (certificatul de atestare fiscală, adeverinţa de venit), registrul documentelor electronice comunicate în ultimii 2 ani şi date privind istoricul acţiunilor.

În categoria cererilor adresate de către persoana fizică organului fiscal pentru obţinerea unor informaţii sau documente în legătură cu situaţia fiscală personală intră, exemplificativ: cererea de informaţii despre contribuţiile de asigurări sociale declarate de către angajatori, cererea de eliberare a certificatului de atestare fiscală, cererea de eliberare a unei adeverinţe de venit, solicitarea unei păreri în legătură cu aplicarea legislaţiei fiscale.

Atunci când persoana fizică se va adresa organului fiscal cu o solicitare în scopul dobândirii unor informaţii sau documente legate de situaţia fiscală proprie, va trebui selectat tipul de cerere şi, apoi, vor fi completate absolut toate informaţiile obligatorii cerute de către aplicaţie.

 

Semnătura electronică (extinsă)

Potrivit noilor ştiri din contabilitate, toate documentele furnizate persoanei fizice prin intermediul serviciului “Spaţiul privat virtual” constituie înscrisuri în formă electronică cărora li s-a încorporat, ataşat sau asociat logic o semnătură electronică extinsă.

Semnătura electronică reprezintă o serie de date în format electronic, care sunt ataşate sau logic asociate cu alte informaţii în formă electronică şi sunt folosite ca mijloc de identificare.

Totodată, semnătura electronică extinsă reprezintă acea semnătură electronică care satisface simultan câteva cerinţe: este legată în mod unic de semnatar, asigură identificarea semnatarului, e generată prin mijloace controlate exclusiv de semnatar; este legată de datele în formă electronică, la care se raportează astfel încât orice ulterioară schimbare a acestora va fi identificabilă.

 

Un om informat, aşadar neprejudiciat!

Era informaţiei n-a putut lua naştere mai devreme, din cauza lipsei mijloacelor tehnice de comunicare rapidă la mare distanţă. Astăzi, orice informaţie poate ajunge la celălalt capăt al lumii cu viteza luminii. Cum spuneam, informaţia poate furniza fie o cale de acumulare, de înfăptuire a obiectivelor personale, fie una de preîntâmpinare a prejudiciilor.

În mod clar, schimbul de informaţii cu Fiscul şi buna cunoaştere a propriei situaţii fiscale înseamnă, pentru contribuabil, doar o cale de-a evita pierderile, întrucât Fiscul e deprins doar să ia, nu să facă liberalităţi. Dar şi evitarea pierderilor e un mare câştig! Ce fel de pierderi? De pildă o amendă, o plată cu penalităţi de întârziere sau o recalculare a impozitelor efectuată după litera legii, dar cu subţierea nemiloasă buzunarului contribuabilului.

Neştiinţa, lipsa de informare, necunoaşterea legislaţiei sau lipsa timpului necesar pentru o bună informare/comunicare pot fi scuze valabile în alte părţi, dar nu şi-n faţa organelor fiscale. Cel puţin în relaţia cu contribuabilii mici şi mijlocii, ele par a nu cunoaşte semnificaţia cuvântului “îndurare”. Circulă o vorbă: cine nu deschide bine ochii, deschide punga… larg!