Ai refuzat să primeşti cardul de sănătate? Există soluţii şi pentru tine!


hospitalIntroducerea cardului naţional de sănătate a iscat un veritabil război al părerilor! Iniţial, oficialităţile nu dădeau semne c-ar fi dispuse să ia notă de opiniile opozanţilor cardului de sănătate. Ulterior, grupul criticilor s-a mărit şi a început să invoce argumente, etice şi juridice, ce i-au plasat pe guvernanţi între ciocan şi nicovală.

În urma consultărilor publice, a examinării punctelor de vedere ale comunităţilor religioase din ţară şi mai ales ale Colegiului Medicilor din România, Guvernul a trebuit să modifice programul legislativ (cu tergiversările de rigoare) şi să identifice o soluţie care, contrar variantelor legislative anterioare, oferă o alternativă de facto la cardul naţional de sănătate, valabilă pentru cei ce-l resping pe considerente religioase ori de conştiinţă.

Soluţia stabilită pentru ca şi opozanţii cardului de sănătate să beneficieze de drepturile lor fireşti de asiguraţi nu-i desăvârşită, incluzând o procedură greoaie. Dar e o soluţie perfectibilă, dacă va exista bunăvoinţă!

În „Monitorul Oficial” 86/2015 a fost publicată HG 49/2015 pentru modificarea şi completarea HG 900/2012 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la cardul naţional de asigurări sociale de sănătate din Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii. Cardul este întrebuinţat, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, de către asiguraţi şi de către furnizorii de servicii medicale, de medicamente şi de dispozitive medicale, cu începere de la 1 februarie 2015.

Până la data de 1 mai 2015 pot fi utilizate, în paralel, pentru dovedirea calităţii de asigurat, atât adeverinţa de asigurat eliberată de către casa de asigurări unde este înscris asiguratul, cât şi documentul rezultat prin accesarea de către furnizorii aflaţi în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate a instrumentului electronic furnizat de către CNAS.

 

Ai refuzat cardul în primă fază, dar acum te-ai răzgândit?

Deşi majoritatea asiguraţilor a intrat deja în posesia cardurilor de sănătate, un mare număr de cetăţeni (s-a vehiculat cifra de un milion) au refuzat să li se înmâneze cardurile de către angajaţii Poştei, astfel că acestea au fost redirecţionate către casele de asigurări de sănătate unde sunt înscrişi respectivii asiguraţi, pentru a fi stocate. Legiuitorul i-a lăsat asiguratului posibilitatea de a-şi reevalua poziţia iniţială, de a solicita să i se înmâneze cardul de sănătate.

În baza unei cereri scrise a asiguraţilor, casele de asigurări de sănătate vor elibera cardurile oricând, în perioada de valabilitate a acestora, inclusiv celor ce, la început, le-au refuzat. În fond, oricine are dreptul de a-şi schimba opinia, nu-i aşa? Mai ales în condiţiile în care renunţarea la card e “sancţionată”, după cum vom vedea, prin obligativitatea unor plimbări pe la casa de asigurări, de fiecare dată când e nevoie de servicii medicale, dar anterioara adeverinţă a expirat, valabilă fiind doar 3 luni.

Casele de asigurări de sănătate se vor ocupa de păstrarea şi de arhivarea cardurilor de sănătate refuzate. A expirat perioada de arhivare? Cardurile vor fi distruse. S-au cheltuit milioane de euro cu producerea şi distribuirea lor… Nici distrugerea nu va fi gratuită, fiţi fără grijă!

 

Doreşti un nou card? Trebuie să-i achiţi contravaloarea!

Cardurile de sănătate rămase nerepartizate şi predate de către Poştă la casele de asigurări de sănătate se vor distribui asiguraţilor chiar de către acestea. Asiguraţii se vor prezenta la sediul casei de asigurări de sănătate la care sunt luaţi în evidenţă, pentru a-şi prelua cardul.

Potrivit ultimelor ştiri juridice, cardurile naţionale ce n-au ajuns la asiguraţi nici prin poştă şi nici prin casele de asigurari de sănătate vor putea fi redistribuite acestora prin medicii de familie la care sunt înscrişi, cu prilejul primei prezentări efectuate pentru solicitarea vreunui serviciu medical.

Atunci când asiguratul solicită să-i fie eliberat un duplicat, în urma dispariţiei sau deteriorării cardului, în situaţia modificării datelor personale, precum şi-n alte circumstanţe, el va trebui să achite costul noului card, dar şi cheltuielile ocazionate de către livrarea sa.

Asiguraţii în vârstă de peste 18 ani pentru care n-a fost încă emis cardul de sănătate îşi vor dovedi statutul prin adeverinţa de asigurat eliberată de casa de asigurări la care sunt înscrişi sau prin documentul rezultat prin accesarea de către furnizorii aflaţi în relaţii contractuale cu casele de asigurări a instrumentului electronic oferit de către CNAS. Se va proceda asemenea până la data la care ei vor intra, în sfârşit, în posesia cardului, însă nu mai târziu de 30 de zile de la data emiterii lui.

 

Ai refuzat cardul de sănătate? Vei fi «răsplătit», prin birocraţie!

Unii asiguraţi nici nu vor să audă de primirea cardului, în pofida asigurărilor oferite de către oficialităţi, conform cărora primirea cardurilor nu presupune niciun risc. Din perspective religioase ori filosofice, asupra validităţii argumentelor refuzului cardului de sănătate se poate discuta, efectiv, la infinit. Dar libertatea de conştiinţă, implicit cea religioasă, constituie literă de Constituţie. Nu trebuie puse la îndoială!

Potrivit ştirilor juridice, ulterior datei de 1.05.2015, acei asiguraţi ce refuză primirea cardului în mod explicit, din motive religioase sau invocând libertatea de conştiinţă, or să-şi poată dovedi statutul printr-o adeverinţă de asigurat, valabilă 3 luni şi eliberată la cererea asiguratului de către casa de asigurări de sănătate la care sunt luaţi în evidenţă. Mult succes, în relaţiile trimestriale cu funcţionărimea!

Cererea prin care se efectuează întâia solicitare de eliberare a adeverinţei va fi acompaniată de o declaraţie pe propria răspundere privind refuzul cardului, precum şi de cardul de sănătate, dacă acesta a fost deja primit.

Răsare, acum, o întrebare… De ce mai trebuie să mai facă cetăţeanul dovada calităţii de asigurat, când, actualmente, această calitate poate fi verificată oriunde există o conexiune la internet, la medic sau chiar individual, acasă, accesând Platforma Informatică a Asigurărilor de Sănătate şi portalul CNAS-SIUI?

Pe respectivul portal, nu-i nevoie decât să introduci CNP-ul şi vei afla de îndată dacă eşti asigurat ori ba (unii s-ar putea să aibă surprize!). Tot acolo sunt afişate, pentru fiecare cetăţean, data ultimei înscrieri la medicul de familie şi lămuriri cu privire la emiterea cardului de sănătate!

Oare să fi uitat autorul noului act normativ acest amănunt? Imposibil! Dar dacă îl cunoaşte, atunci de ce a preferat să-i mai poarte pe drumuri, pe la casele de asigurări, pe asiguraţii care au refuzat cardul din motive mai mult sau mai puţin întemeiate?

De ce mai trebuie să mai plimbăm hârtiile, respectiv adeverinţele de asigurat, când această calitate se poate verifica, simplu şi elegant, cu doar două click-uri, la momentul solicitării serviciilor medicale? Doar aşa, ca să facă pacienţii potecă spre casa de asigurări de sănătate? Ori mai e şi alt motiv?

Parcă era vorba să ocrotim pădurile şi, prin informatizare, prin accesul la internet, să renunţăm la imprimatul şi plimbatul hârtiilor de la Ana la Caiafa. Există, cumva, vreo lege anume, care prevede că trebuie să-i dăm birocraţiei apă la moară?!

Prioritatea oricărui bolnav este prezentarea la medic, nu colecţionarea de hârtii care să ateste realităţi verificabile în doi timpi şi trei mişcări. Cine are prioritate, birocraţia sau sănătatea cetăţeanului?!