Ești student și vrei să studiezi la altă universitate? Iată cum ți se recunosc creditele dobândite


mobilitate academicaViața de student a confirmat fiecăruia dintre noi anumite reguli, care s-au tot repetat de-a lungul anilor de studiu. Unora li s-a întâmplat să li se pună o întrebare la examen din mica parte a materiei pe care nu au apucat să o mai învețe, alții au ignorat ceea ce era scris între paranteze și au picat examenul. Alți studenți au constatat pe propria piele că timpul petrecut de profesor pentru a explica ceva este invers proporțional cu informația reținută de ei. Și mai mereu în ziua în care se dădea un test, 15% din clasă lipsea. Cei care susțineau examene cu cărțile pe masă, în mod cert uitau cărțile acasă în ziua examenului. Mulți studenți au constatat că un subiect interesant pentru profesor s-a dovedit a fi, mai mereu, plictisitor pentru ei.

Pentru a face schimb de experiență și a testa viața de student și în alte centre universitare, legiuitorul oferă studenților șansa de a se muta la alte universități, pentru a-și continua studiile. Astfel, a fost elaborat Ordinul 651/2014 pentru aprobarea metodologiei privind mobilitatea academică a studenților, publicat în Monitorul Oficial 855 din 24 noiembrie 2014, dată la care aceste prevederi intră în vigoare.

Ce noi știri juridice aduce acest act normativ?

 Prin acest cadru legal, legiuitorul recunoaște dreptul studenților și al studenților doctoranzi de a li se recunoaște creditele transferabile dobândite la alte instituții de învățământ acreditate/autorizate provizoriu, din țară sau din străinătate. S-a stabilit că mobilitatea poate fi internă sau internațională, definitivă sau temporară, și se aplică pentru toate formele de învățământ.

 Ce demersuri trebuie să facă studentul pentru a beneficia de mobilitatea academică?

 Cu titlu de știri juridice, s-a stabilit că mobilitatea academică se poate efectua ca urmare a demersului studentului/studentului doctorand, în baza unor acorduri interinstituționale și doar cu acceptul instituțiilor de învățământ superior acreditate/autorizate provizoriu.

Acordul interinstituțional constă în completarea, semnarea și depunerea cererii de mobilitate de către student la instituția de învățământ superior unde dorește mobilitatea. După ce obține acceptul de mobilitate, studentul solicită moblitatea instituției de unde se va muta. Universitatea care acceptă să îl primească este prima care semnează respectiva cerere, apoi aceasta va fi semnată de către instituția de la care se pleacă.

Rețineți că în cererea formulată de către student sunt trecute condițiile în care are loc mobilitatea: tipul mobilității, durata, programul de studiu.

 Mobilitatea internă temporară

Pentru acest tip de mobilitate, legiuitorul a stabilit că se poate realiza doar între două instituții de învățământ superior acreditate/autorizate provizoriu. Cu titlu de știri juridice, acest tip de mobilitate pe locuri bugetate sau cu taxă, poate surveni după parcurgerea primului an de studii cu finalizarea sesiunii de examene. În cazul mobilității interne temporare pe locuri bugetate, studentul va beneficia de finanțare și la noua instituție de învățământ.

Rețineți că recunoașterea creditelor de studii transferabile și a compatibilității curriculei se va realiza atât la începutul, cât și la sfârșitul perioadei de mobilitate pe baza regulamentelor instituțiilor implicate în acest proces.

 Mobilitatea internațională temporară

Mulți studenți mânați de mirajul universităților din străinătate vor dori să își continue studiile pe alte meleaguri. Dacă apelează la programe internaționale pentru a se muta la o altă universitate din străinătate, vor urma reglementările prevăzute în aceste programe.

Mulți studenți vor pleca pe cont propriu în afara unui program prestabilit. Aceștia se pot muta, dacă au acceptul instituției de învățământ superior acreditate/autorizate provizoriu de unde pleacă și a celei unde se vor muta.

Cu titlu de știri juridice, s-a prevăzut că mobilitatea internațională temporară poate surveni după finalizarea primului  an de studii. Recunoașterea creditelor transferabile se poate realiza doar de către instituția care îl va primi pe student, în baza autonomiei universitare și doar pentru cel care dovedește că are calitatea de student cu acte emise de către instituția de învățământ superior pe care a frecventat-o.

Mobilitatea definitivă

  Fiecare instituție de învățământ superior acreditată/autorizată provizoriu are obligația de a  elabora și include în regulamentele privind activitatea profesională prevederi privind procedurile referitoare la mobilitatea internă definitivă.

De mobilitatea internă definitivă pot beneficia studenții finanțați de la bugetul de stat și cei cu taxă, urmând să se respecte prevederile legale referitoare la capacitatea de școlarizare și finanțare a învățământului superior.

Cu titlu de știri juridice, legiuitorul a stabilit că mobilitatea definitivă se realizează doar după sfârșitul unui an de studii, după îndeplinirea tuturor cerințelor din programul de învățământ, iar înmatricularea se realizează odată cu începerea noului an universitar. Mobilitatea definitivă este guvernată de principiul “subvențiile urmează studentul”.

Rețineți că, dacă studentul a optat pentru acest tip de mobilitate, la finalizarea studiilor diploma va fi emisă de către instituția de învățământ superior care l-a acceptat.

Reglementările legale privind mobilitatea se vor aplica și în cazul studenților și studenților doctoranzi proveniți din statele membre UE, SEE și din Confederația Elvețiană.

Abordarea României privind mobilitatea studenților

Între statele membre ale Uniunii Europene, România ocupă un loc fruntaș în privința informării și consilierii referitoare la mobilitatea academică și la posibilitatea creării de oportunități de mobilitate pentru studenți, aspect care include și sprijin în învățarea de limbi străine. În schimb, în privința portabilității burselor de stat și a împrumuturilor din fonduri publice, a recunoașterii rezultatelor la învățătură sau a ajutorului acordat pentru mobilitatea pentru studenții dezavantajați social și material, România se clasează la coada clasamentului.

Cele mai bune sisteme care sprijină studenții, promovează posibilitățile de studiu în străinătate și îi sfătuiesc pe studenți, se găsesc în Germania, Belgia, Italia, Franța și Spania. Poate ar fi bine să aruncăm o privire în ograda acestor țări, ca să vedem de ce la ei totul funcționează ca pe roate și la noi unele osii încă mai scârțâie!

Schimbi locul, schimbi norocul!

 Mobilitatea academică va deschide noi oportunități pentru studenți, oferindu-le șansa să aleagă universitatea unde vor dori să își continue studiile. Oportunitatea de a studia în străinătate le va oferi șansa unei noi experiențe educaționale, lingvistice și culturale.

Cei care aleg să își desăvârșească studiile la diferite universități vor beneficia de un bagaj informațional care le va permite să spună la finalizarea studiilor că „educația este ceea ce supraviețuiește după ce tot ce a fost învățat a fost uitat.” (Burrhus Frederic Skineer)

Viața a demonstrat că învățătura constantă va da roade mai devreme sau mai târziu! Până la urmă „pregătirea înseamnă totul. Conopida nu este altceva decât o varză care a fost educată înr-un colegiu.” (Mark Twain)