Proiect – Dispui de capital? Poți investi într-o societate deja existentă! Iată ce facilități fiscale poți avea!


investitor individualDe multe ori, cei care nu au bani au inițiativă și idei de afaceri, iar cei care au bani n-au nicio idee de a investi în ceva profitabil. Dacă ai înțeles că „banii sunt ca gunoiul; trebuie să fie împrăștiați sau încep să miroasă” (J. Paul Getty), dar îți lipsesc ideile și crezi că taxele și impozitele te vor copleși, iată că legiuitorul român vine în ajutorul tău.

S-a lansat în dezbatere publică un proiect de lege privind stimularea investitorilor individuali cu scopul de a încuraja persoanele fizice să învestească bani în IMM-urile nou create, în schimbul acordării unor facilități fiscale. Curând, proiectul va ajunge pe masa parlamentarilor pentru dezbatere și dacă va primi vot favorabil, va fi promulgat și publicat în Monitorul Oficial, urmând să intre în vigoare în 45 de zile de la publicare. Normele de aplicare vor fi adoptate în 30 de zile de la intrarea în vigoare a acestei legi.

Ce condiții trebuie să îndeplinească o firmă pentru a se putea investi bani în ea?

Pentru a beneficia de împrumut, SRL-ul trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

– să aibă cel mult trei ani de la înființare;

– să nu aibă datorii la bugetul de stat pe durata acordării facilităților;

– să fie întreprindere autonomă (adică deține mai puțin de 25% din capitalul social al unei alte întreprinderi, nu este deținută în procent de 25% sau mai mult de o întreprindere sau de un organism public sau de un parteneriat dintre mai multe întreprinderi legate sau organisme publice);

– să nu fie în faliment sau lichidare.

Cum se realizează investiția în firmă?

Cu titlu de știri juridice, investitorul-individual este denumit “business-angel” (îngerul afacerii) și este acea persoană fizică care dorește să sprijine ideile noi de afaceri și să participe la transpunerea lor în practică prin suport financiar și managerial. Finanțarea presupune că întâi i se vor cesiona părțile sociale din firmă investitorului și apoi acesta va acorda un împrumut fără dobândă.

Cesiunea părților sociale

Atunci când investește într-o firmă, investiția se va realiza prin cesiunea aportului la capitalul social. Cu titlu de știri juridice, s-a prevăzut că această cesiune poate avea loc doar dacă a fost prevăzută în actul constituiv al firmei. Rețineți că cesiunea nu îl liberează pe asociatul cedent de ceea ce mai datorează societății din aportul său de capital. (Dacă cel în firma căruia s-a investit avea datorii față de firmă anterior cesiunii aportului la capitalul social, va trebui să le achite, acestea neștergându-se prin apariția cesiunii!)

Transmiterea părților sociale între cedent și cesionar (cel care a investit banii) se poate realiza dacă a fost permisă și a fost aprobată de asociații reprezentând trei pătrimi din capitalul social. Cu titlu de știri juridice, s-a statuat că, pentru a  beneficia de facilități fiscale, investitorul trebuie să nu dețină mai mult de 49% din părțile sociale ale SRL-ului.

Rețineți că societatea are obligația de a lua toate măsurile necesare pentru obținerea și deținerea unor informații complete, clare și actualizate, legate de structura deținătorilor părților sociale (inclusiv cele ale lui business-angel) și să le pună la dispoziția Registrului Comerțului sau a altor autorități.

Cu titlu de știri juridice, legiuitorul a decis ca reprezentantul legal desemnat să asigure păstrarea referințelor de identitate ale deținătorilor părților sociale, a evidențelor secundare sau operative și a înregistrărilor operațiunilor financiare desfășurate de societate minim 5 ani de la data la care firma și-a încetat activitatea.

Contractul de împrumut fără dobândă

Pentru a se putea acorda acest împrumut, firma va trebui să-și modifice statutul anterior acestei operațiuni, în sensul că participarea la profit a asociaților va deveni proporțională cu procentul părților sociale deținut de fiecare asociat și deciziile privind planul anual de afaceri, investițiile în active cu o valoare superioară a 10% din cifra de afaceri a societății în anul anterior ori renunțarea la împărțirea profitului, se vor lua doar cu acordul tuturor asociaților.

Cu titlu de știri juridice, rețineți că, atunci când se va depune la Registrul Comerțului contractul de cesiune a părților sociale (prin care investitorul devine asociat), se va face mențiune despre statutul de investitor individual al cesionarului, pe baza contractului de împrumut care va fi atașat contractului de cesiune. Rețineți că ambele contracte (de cesiune și de împrumut) trebuie să fie semnate la aceeași dată și vor intra în vigoare la data efectuării înregistrărilor la Registrul Comerțului.

Împrumutul acordat de business-angel trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiții:

– este consemnat printr-un înscris autentic;

– este acordat fără dobândă;

– are valoarea de cel puțin 5.000 euro echivalent în lei la cursul BNR din ziua acordării;

– este acordat pe o perioadă de minim 3 ani;

– este înregistrat în contabilitatea SRL-ului;

– este realizat prin transfer bancar în contul de virament al societății prin intermediul băncilor din România;

– este destinat îndeplinirii scopului și naturii activității SRL-ului pentru care investitorul individual asigură împrumutul.

Ce obligații are investitorul individual?

Pentru a putea beneficia de facilitățile fiscale oferite, investitorul individual nu are dreptul să înstrăineze părțile sociale dobândite o perioadă de 3 ani de la data acordării împrumutului.

Dacă  le va înstrăina anterior celor 3 ani de la data acordării împrumutului, investitorul ar putea fi obligat la plata retroactivă a impozitului pe dividende datorat, plus penalitățile de întârziere și la plata impozitului pentru diferența pozitivă între prețul de vânzare și cel de cumpărare rezultat din înstrăinarea părților sociale.

Care sunt facilitățile fiscale de care va beneficia business-angel?

Veniturile sub formă de dividende obținute de investitorul-individual vor fi scutite de la plata impozitului pe o perioadă de 5 ani. Diferența pozitivă între prețul de vânzare și cel de cumpărare rezultat din înstrăinarea părților sociale obținută de business-angel este scutită de impozit dacă transferul are loc după 3 ani de la dobândire. Rețineți că facilitățile acordate sunt netransmisibile.

Cu titlu de știri juridice, s-a decis că dacă există mai mulți investitori individuali, facilitățile fiscale nu se vor acorda pentru mai mult de 49% din părțile sociale ale firmei, chiar dacă asociații se încadrează în categoria business-angel. Ordinea în care investitorii-individuali beneficiază de facilitățile fiscale este stabilită de data înscrierii în Registrul Comerțului a noilor asociați, până la atingerea pragului de 49% din părțile sociale.

Îngerul-afacerii, o soluție pentru finanțarea firmelor

Acest proiect oferă firmelor mici și aflate la început de drum șansa de a-și dezvolta afacerea și de a beneficia de finanțare, fără a mai apela la împrumuturile bancare, care se acordă foarte greu sau deloc.