Proiect – Legea piețelor agricole. Birocrație în creștere pentru producătorii agricoli care vor să-și vândă produsele!


producator agricolCând  mergem la piață, ne face plăcere să cumpărăm produse direct de la țăranii care își etalează cu mândrie marfa pe tarabă. Din păcate, adevărații producători au ajuns să își vândă produsele la marginea pieței, pentru că nu mai au loc de speculanții care le cumpără marfa pe nimic și apoi o vând în piață la prețuri astronomice, ca și când ar fi obținută cu sudoarea muncii lor.

Mulți producători agricoli nu-și pot valorifica direct producția proprie, fiind forțați s-o dea pe nimica toată la intermediarii care și-au câștigat dreptul de a vinde marfa altora la tarabă! În prezent, piața produselor agricole din România este dominată de evaziunea fiscală, de concurența neloială dintre comercianții care se substituie fără pic de rușine producătorului agricol și de prețurile speculative practicate, fapt ce se răsfrânge direct asupra consumatorului final.

Legiuitorul român a considerat că trebuie să stopeze aceste practici ilicite, în scopul de  a pune punct deficitului de competitivitate dintre produsele autohtone și cele provenite de pe meleaguri străine. În acest sens, a lansat în dezbatere publică proiectul de ordonanță de urgență pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol, proiect cunoscut ca “legea piețelor agricole”. După ce va primi aviz favorabil, va fi publicată în Monitorul Oficial  și își va produce efectele.

Ce știri juridice noi aduce acest proiect?

În prezent, pentru a-și vinde produsele, țăranul român are nevoie de un certificat de producător, care este emis în baza HG 661/2001. După publicarea în Monitorul Oficial a legii piețelor agricole, HG 661/2001 se va abroga.

Pentru a-şi comercializa produsele, fermierii au nevoie de un atestat de producător care înlocuiește certificatul de producător din prezent. Birocrația nu se oprește aici, pentru că legiuitorul îi cere producătorului român să mai obțină și un carnet de comercializare, pe lângă certificatul de producător. Abia după ce este fericitul posesor al celor două acte, va putea să spere că își va vinde produsele din gospodărie.

Ce este atestatul de producător?

Acest atestat de producător este un document de atestare profesională a agricultorului persoană fizică care desfășoară activitate economică în sectorul agricol. Cu titlu de știri juridice, acest act este valabil pentru titularul său și rudele de gradul I ale acestuia (părinții și copiii sunt rude de gradul I; atenție, soții nu sunt considerați a fi rude, astfel încât efectele acestui act nu se vor extinde și asupra soțului/soției titularului!)

Atestatul de producător va cuprinde următoarele date:

– temeiul legal al eliberării atestatului;

– numele și prenumele producătorului agricol;

– denumirea produselor și suprafața de teren exploatată/animalele înregistrate în Registrul Agricol deținut de unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială pe a cărei rază se află ferma;

– producția estimată a fi obținută și cât din ea va fi destinată comercializării.

Cu titlu de știri juridice, s-a stabilit că acest atestat este valabil un an calendaristic de la momentul eliberării de către structurile asociative profesionale/patronale/sindicale din agricultură organizate la nivel județean/regional/local care se înregistrează la primăriile unităților administrative.

Ce este carnetul de comercializare?

Cei care au obținut atestatul de producător pot trece la pasul doi: carnetul de comercializare a produselor agricole, care le dă dreptul să exercite activități de comerț cu ridicata sau cu amănuntul a produselor agricole obținute în propria gospodărie. Acest act se obține la cerere de la primarul pe raza căruia se află ferma de unde provin produsele destinate comercializării. Tot primarul ține evidența carnetelor de comercializare eliberate.

Cu titlu de știri juridice, legiuitorul a stabilit că prima filă din acest carnet va conține datele de identificare ale producătorului agricol, informații privind suprafețele cultivate și/sau animalele deținute. Ea va fi semnată de primar și nu va fi detașată din carnet.

Filele din carnet se vor utiliza astfel: prima se va înmâna cumpărătorului, a doua o va ține vânzătorul și a treia rămâne la cotorul carnetului. Rețineți că, dacă cumpărătorul este persoană juridică are obligația de a păstra și de a arhiva timp de 10 ani aceste acte, deoarece ele reprezintă dovada înregistrării în contabilitate a achizițiilor.

În cazul transportului produselor agricole, este necesar să se completeze fila din carnetul de comercializare cu cantitatea și sortimentul de produse ce face obiectul transportului. Scopul acestui demers este acela că fila completată reprezintă document justificativ pe timpul transportului, desfacerii mărfii sau a eventualelor retururi ale produselor necomercializate.

Zone cu producători agricoli în piețe

Dacă, acum, toți speculanții de la tarabă se dau drept producători agricoli, începând cu intrarea în vigoare a legii pieței agricole, în fiecare piață va trebui alocat un spațiu de minim 20% doar pentru adevărații producători agricoli. Aceștia își vor certifica identitatea cu atestatul de producător și cu carnetul de comercializare a produselor agricole.

Ce sancțiuni riscă cei care vor încălca prevederile legale?

Dacă nu se respectă modul de utilizare corectă a celor trei file din carnetul de comercializare, cel în culpă va primi o amendă de 1.000 lei. Dacă pe parcursul transportului produselor agricole achiziționate de la producător, cumpărătorul nu deține fila din carnet care justifică proveniența mărfii, va plăti o amendă de 1.000 lei dacă este persoană fizică, iar dacă este persoană juridică va scoate din buzunar între 3.000 și 5.000 lei și i se va confisca și marfa.

Dacă producătorii agricoli nu completează fila din carnet atunci când își transportă marfa destinată comercializării, riscă o amendă de la 1.500 la 2.000 lei.

Dacă administratorii piețelor nu vor asigura minim 20% din spațiu pentru producătorii agricoli, vor plăti amenzi usturătoare, de la 10.000 la 15.000 lei.

Birocrația în floare

Consider că proiectul de ordonanță nu face decât să crească gradul de birocrație și așa destul de mare, în sensul că îi obligă pe bieții agricultori să completeze niște hârtii în plus. Nimeni nu va garanta că existența acestor hârtii îi va goni din piețe pe falșii producători. Faptul că agricultorul are două hârtii la mână nu înseamnă că s-a pus stop evaziunii fiscale în acest domeniu, deoarece creșterea birocrației este invers proporțională cu scăderea evaziunii.

Eu cred că din acest joc birocratic făcut tocmai ca să îl ajute pe adevăratul agricultor, marele perdant este chiar producătorul agricol!

Cine își imaginează că de mâine piețele vor fi invadate de adevărații producători, iar mafia intermediarilor va dispărea ca prin farmec? Cu două acte în plus nu se rezolvă această problemă, așa cum cu o floare… nu se face primăvară!

„Ia hârtia, na hârtia,/ Mă tot plimb și mă întreb:/Oare cu birocrația/Intrăm noi pe drumul drept”? (Camelia Olteanu)