Ai datorii și nu ți le mai poți achita? Soluția?… Falimentul personal! (II)


falimentDupă ce instanța a dispus începerea procedurii insolvenței, debitorul ar trebui să se gândească că partea plină a paharului este că executările silite sunt suspendate, astfel încât poate răsufla ușurat o perioadă de timp.

În schimb, această procedură îi îngrădește complet drepturile civile, nu mai poate dispune absolut deloc de bunurile sale, lucru care afectează inclusiv tranzacțiile anterioare declanșării procedurii.

Cum funcționează planul de rambursare a datoriilor?

Creditorii debitorului vor avea obligația de a-și înregistra creanțele în 20 de zile de la declanșarea procedurii de insolvență. În același termen de 20 de zile administratorul judiciar va face o listă cu toate bunurile și veniturile debitorului.

Cu titlu de știri juridice, pentru prima dată în legislaţia insolvenței de la noi, doar debitorul este cel care poate propune un plan de rambursare a datoriilor. Planul său trebuie să cuprindă în mod obligatoriu faptul că un creditor trebuie să primească o compensare de minim 40% din valoarea nominală a creanțelor sale înregistrate în lista de creanțe, în afara cazului în care acesta acceptă în scris o compensare mai mică.

Rețineți că niciun creditor înrudit nu poate să își încaseze datoria de la debitor înaintea creditorilor neînrudiți și nici nu se poate îndestula într-o măsură mai mare sau egală cu orice alt creditor neînrudit.

De exemplu, din categoria creditorilor înrudiți cu debitorul fac parte soțul/soția, partenerul/partenera, frați, surori, inclusiv soții/partenerii acestora și copiii lor și orice alte persoane fizice care locuiesc împreună cu debitorul sau care depind de acesta. Cu titlu de știri juridice, sfera creditorilor înrudiți se va extinde și asupra oricărei firme în care debitorul sau oricare dintre creditorii săi înrudiți dețin minim 10% participație directă sau indirectă sau sunt în raporturi de muncă, de colaborare sau au o funcție de management sau supraveghere.

Graficul de rambursare a datoriilor se poate întinde pe o durată de maxim cinci ani de la data intrării sale în vigoare, cu excepția datoriilor asupra cărora debitorul și creditorul decid altfel.

Rețineți că, dacă creditorul a declanșat procedura insolvenței, debitorul este cel care trebuie să elaboreze planul în 15 zile de la întocmirea listei creanțelor de către administratorul judiciar. Dacă nu se va conforma, atunci se va trece la lichidarea bunurilor debitorului fără ca acesta să mai beneficieze de protecția dată de legea falimentului personal.

Dacă creditorii neînrudiți acceptă planul fără a avea vreo obiecție, acesta începe să își producă efectele. Rețineți că niciunul dintre creditorii înrudiți cu debitorul nu au dreptul să comenteze asupra acestui plan și se va considera că l-au agreat.

Ce trebuie să facă debitorul pe durata existenței planului de rambursare?

Până la îndeplinirea planului de rambursare a datoriilor, debitorii trebuie să utilizeze veniturile potrivit planului, să se abțină de la orice tranzacții sau comportamente care ar conduce la eșecul planului, să desfășoare activități adecvate, generatoare de venituri și, în caz de șomaj, să caute să realizeze venituri.

Are obligația de a da administratorului judiciar sumele obținute din moșteniri, donații sau drept de compensare pentru daune generate de evenimente care apar după declanșarea procedurii sau din valorificarea oricăror proprietăți pe care a omis să le menționeze pe lista bunurilor sale. Trebuie să anunțe instanța și administratorul judiciar dacă și-a schimbat domiciliul, reședința și să transmită acestora o prezentare generală cu veniturile sale pe ultimele șase luni calendaristice până la 15 martie și 15 septembrie a fiecărui an.

Cu titlu de știri juridice, legiuitorul a prevăzut că debitorul nu are voie să avantajeze pe vreun creditor în dauna altora, să nu își asume noi responsabilități pe care nu le-ar putea onora la scadență și să nu ascundă vreo parte din veniturile sale.

Când poate fi anulat planul de rambursare?

Instanța de insolvență va anula planul dacă debitorul nu își îndeplinește obligațiile conform planului sau solicită acest lucru, dacă realizarea unei părți semnificative din plan este puțin probabil a fi îndeplinită, dacă apar motive din care rezultă că scopul apelării la plan a fost necinstit.

După anularea planului, instanța dispune lichidarea bunurilor debitorului pentru satisfacerea creanțelor creditorilor.

Cum se face lichidarea bunurilor debitorului?

Prin continuarea procedurii insolvenței cu lichidarea bunurilor debitorului, administratorul judiciar va primi dreptul de a controla și de a dispune de activele debitorului. Acesta va aproba alocația minimă aferentă debitorului și persoanelor care depind de acesta pentru a-și satisface nevoile de bază. Cu titlu de știri juridice, această alocație nu poate depăși salariul minim pe economie.

Administratorul judiciar va putea contesta orice tranzacție făcută de debitor în special cu creditorii înrudiți, acestea fiind considerate din start tranzacții suspecte. Rețineți că toate donațiile sau alte tranzacții cu titlu gratuit efectuate de debitor în decurs de trei ani anterior declanșării procedurii, vor fi automat desființate de la data începerii procedurii de lichidare. Cei cărora li s-au donat acele bunuri au obligația de a le preda sau de a achita contravaloarea lor către fondul destinat lichidării.

După lichidarea bunurilor, banii se vor distribui către creditorii neînrudiți și, după achitarea acestor datorii, dacă mai rămân bani vor fi achitate și creanțele creditorilor înrudiți cu debitorul.

Dacă debitorul a respectat întrutotul obligațiile din plan sau dacă activele sale au fost lichidate, instanța va emite o hotărâre prin care îl va scuti pe debitor de plata celorlalte creanțe înscrise în tabelul final al creanțelor și rămase nerambursate.

Există anumite creanțe care nu se șterg prin efectul acestei proceduri a insolvenței:

– cele rezultate din sancțiuni impuse debitorului în proceduri penale;

– cele care rezultă din vătămări aduse  de debitor asupra vieții și sănătății unor persoane fizice;

– cele ale persoanelor care depind de debitor (de exemplu, pensia alimentară);

– cele care derivă din declanșarea procedurii de insolvență.

Toate informațiile privind insolvența debitorului vor fi șterse din Buletinul Procedurilor de Insolvență după cinci ani de la încheierea acestei proceduri.

Care sunt sancțiunile pentru nerespectarea legii?

Debitorul care a inițiat sau împotriva căruia a fost declanșată/finalizată procedura insolvenței persoanei fizice nu va mai putea fi, timp de cinci ani de la momentul încheierii procedurii, asociat unic într-un SRL.

Legiuitorul pedepsește cu închisoarea de la 1 la 5 ani furnizarea, pe parcursul procedurii de insolvență, de informații sau declarații false către instanță sau administratorul judiciar și tăinuirea activelor și documentelor relevante pentru această procedură.

Sub umbrela falimentului personal

Cred că proiectul de lege are multe lacune și va da frâu liber debitorilor să se ascundă sub umbrela falimentului personal, pentru a scăpa, un timp, de executările silite declanșate. Condițiile draconice pe care debitorul va trebui să le îndeplinească pentru a-și achita datoriile, cred că vor face aproape imposibilă punerea în practică a acestei proceduri după publicarea ei în Monitorul Oficial!

“După felul cum trăim,/Simt c-așa nu se mai poate:/O s-ajungem să plătim/Ortul popii și în rate!” (Nicolae Nicolae)