Declaraţiile la Fondul pentru mediu nedepuse la termen – contravenţie


download (2)

Pe site-ul Ministerului Mediului a fost lansat pentru dezbatere publică Proiectul de Ordonanţă de Urgenţă a Guvernului (OUG) pentru modificarea şi completarea OUG nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu.

Noul proiect prevede că nedepunerea la termen a declaraţiilor privind obligaţiile la Fondul pentru mediu constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 500 la 1.000 de lei, pentru persoane fizice, şi cu amendă de la 1.000 la 5.000 de lei, pentru persoanele juridice.

De asemenea preverile proiectului se referă şi la faptul că Administraţia Fondului pentru Mediu (AFM) îi va putea amenda direct pe operatorii economici care nu-şi depun la termen declaraţiile privind obligaţiile la fond, fără a mai fi necesară şi intervenţia Gărzii de Mediu, amenzile fiind cuprinse între 500 şi 5.000 de lei.

Modificările care vizează art. 9 alin.(1), litera p) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.196/2005 are rolul de a reglementa modalitatea de calcul a contribuţiei şi în situaţia în care unităţile administrativ teritoriale, care, deşi potrivit Legii nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, aveau această obligaţie, nu au organizat serviciul public de salubrizare. La acest moment, există unităţi administrativ-teritoriale care, pe motiv că nu colectează nicio cantitate de deşeuri municipale, nu plătesc contribuţie la Fondul pentru mediu.