MJ selectează experţi


MJ

Pentru desfăşurarea activităţilor din cadrul proiectului „Etică, integritate şi transparenţă în sistemul de probaţiune din România”, Ministerul Justiţiei a iniţiat procedura pentru selecţia unei echipe formată din 2 experţi. Astfel persoanele care doresc să participe la procedura de selecţie pot transmite Dosarul de înscriere la selecţie, până la data de 19.03.2013 inclusiv, cuprinzând documentele prevăzute în caietul de sarcini şi anume  punctul 6 „Aspecte procedurale” din caietul de sarcini pe adresa de e-mail [email protected] sau la Registratura generală a Ministerului Justiţiei din Str. Apolodor nr. 17, sector 5, cod poştal 050741, Bucureşti, în atenţia Serviciului Achiziţii Publice.

Echipa de experţi vor avea de desfăţurat:
– o misiune de evaluare a sistemului de probaţiune din România prin prisma elementelor de etică, integritate şi transparenţă din sistem (25 – 27 martie 2013)
– două sesiuni de formare profesională pentru aproximativ 25 de consilieri de probaţiune (15-16 aprilie 2013, la Bucureşti, respectiv 16 – 17 mai 2013, la Timişoara) şi
– să elaboreze un ghid care va cuprinde soluţii pentru dilemele etice şi deontologice care pot apărea pe parcursul derulării activităţii personalului din cadrul sistemului de probaţiune (3 – 14 iunie 2013).