Ai dărâmat un perete de rezistență? Poţi fi obligat să-l refaci!


spatiu-deschisRomânul este inventiv și sunt numeroase situațiile în care, din dorința de a-și mări spațiul locuibil a dărâmat câte un perete sau doi fără să ia în calcul că poate acel perete avea și un rol: era de rezistență! Oricum nu am auzit de cazuri în care asociația de proprietari să poată face ceva pentru a opri dărâmarea pereților de rezistență, pentru că legea nu le oferea nicio posibilitate. Poate câte un vecin mai făcea câte o reclamație la Inspectoratul de Stat în Construcții ca să verifice dacă respectivul avea sau nu autorizație.

Până la apariția Noului Cod de procedură Civilă singurul inconvenient al războiului cu pereții de rezistență care se încăpățânau să nu cedeze așa ușor, era zgomotul și disconfortul produs în bloc. În cazul în care ulterior doreai să vinzi un apartament care nu mai avea structura din schița cadastrală datorită modificărilor făcute fără autorizație, puteai întâmpina probleme. Foarte mulți români făceau lucrări de amenajare interioară fără a avea autorizație de construcție, astfel încât s-a ajuns la situații în care apartamente situate unul sub altul aveau camerele dispuse diferit! Ca să aibă și românul „open-space” ca la americani, a dat startul sportului numit ”dărâmarea pereților.”

Legiuitorul a stabilit că în situația în care cei care locuiesc într-un imobil și nu respectă regulile de conviețuire săvârșesc un abuz de drept.

Care sunt cazurile de abuz de drept?

– cel care locuiește într-un imobil și nu își îndeplinește obligația de a-l folosi normal, diligent;

– cel care este chiriaș întrebuințează imobilul în alt scop decât cel din contract (de exemplu, în contractul de închiriere este prevăzut că imobilul are destinația de locuință și chiriașul o folosește ca punct de lucru pentru o firmă);

– proprietarul sau chiriașul modifică structura stabilită prin construcție (dărâmă  pereți de rezistență), produce stricăciuni, prejudiciază folosința normală a părților sau instalațiilor aflate în proprietatea comună (strică în mod constant liftul, ocupă abuziv subsolul blocului depozitând diverse lucruri fără a avea acordul asociației de proprietari);

– proprietarul sau chiriașul refuză să efectueze reparațiile necesare ce îi revin potrivit legii (a inundat pe vecinul de jos și refuză să facă reparația ce se impune);

– proprietarul refuză să efectueze lucrări sau reparații la părțile sau instalațiile aflate în coproprietate sau la spațiile aflate în proprietatea exclusivă care afectează folosința normală și siguranța locuirii în acel imobil (refuză să participe la efectuarea lucrărilor de reparație a țevilor de apă sau depozitează resturi menajere în spațiile comune refuzând să le arunce în locurile amenajate)

– proprietarul sau chiriașul tulbură buna conviețuire în imobil (face gălăgie în holul blocului care devine loc de întâlnire cu prietenii)

 

Ce se poate face în aceste situații?

Atât împotriva proprietarului, cât și a chiriașului se poate introduce acțiune în instanță care se numește ordonanță președințială și se judecă de urgență pentru a preveni o pagubă iminentă (de exemplu, neefectuarea reparațiilor necesare sau continuarea dărâmării unui perete de rezistență pot afecta siguranța celor ce locuiesc în acel bloc). Prin această procedură cel în culpă poate fi obligat să efectueze reparațiile ce îi revin conform legii și pe care a refuzat să le facă de bunăvoie.

Dacă cel în culpă este chiriaș, el poate fi obligat să restrângă folosința spațiului închiriat sau chiar să fie evacuat din spațiu dacă aceste măsuri se impun pentru efectuarea reparațiilor sau lucrărilor prevăzute de lege în sarcina proprietarului. Procedura ordonanței președințiale permite examinarea imobilului închiriat dacă chiriașul refuză accesul.

 

Procedura de soluționare a ordonanței președințiale

Se judecă de urgență, instanța se poate pronunța chiar din prima zi de înfățișare. Pronunțarea se poate amâna cel mult 24 de ore, iar motivarea cel mult 48 de ore. Împotriva acestei sentințe se poate face apel în termen de 5 zile de la pronunțare.

Sunt situații în care spre exemplu asociația de proprietari l-a dat în judecată pe proprietarul care făcea lucrări de amenjare a apartamentului său afectând astfel structura de rezistență a blocului. Procedura ordonanței președințiale se poate declanșa chiar dacă există un proces pe rol, motivat de faptul că proprietarul poate fi obligat să înceteze de îndată efectuarea lucrărilor, deoarece pune în pericol siguranța locatarilor din bloc.

 

Ce lucrări puteți face fără autorizație de construcție?

– modificarea tâmplăriilor interioare sau exterioare (uşi, ferestre), dacă nu se modifică dimensiunea golului;

– amplasarea aparatelor de aer condiţionat;

– zugrăveli interioare și exterioare dacă nu se modifică fațada, vopsiri;

– înlocuirea instalaţiilor sanitare sau electrice;

– schimbarea gresiei, faianţei sau a parchetului;

– montare apometre;

– montarea unui tavan fals.

În prezent, legea oferă această procedură urgentă asociațiilor de proprietari pentru a putea asigura conviețuirea în bloc în condiții de siguranță și pentru ca toți locatarii imobilului să respecte regulile traiului în comun. Instanța va analiza urgența cazului dumneavoastră și prin hotărărâre judecatorească îl va obliga pe cel în culpă fie să efectueze reparațiile, fie să aducă lucrul la starea anterioară sau să înceteze abuzurile.