Ești pensionar? Vezi cum poți să-ți mărești acum pensia!


pensii„Aici Radio România. Ora exactă. „Am crescut cu acest semnal și urmăream emisiunile de la radio cu interes fiind fascinată de sunetele care răzbăteau din cutia magică. Față de programul de la televizor care era de doar două-trei ore pe zi, la radio se emitea non-stop. Erau teatre radiofonice, emisiuni culturale și de divertisment, știri. M-am întrebat mereu câți oameni trudeau pentru ca totul să fie perfect și să ne putem bucura de emisiuni de calitate.

Am avut ocazia să cunosc o doamnă care a lucrat la radio și mi-a povestit câtă muncă era în spatele fiecărei emisiuni înainte de a fi trimisă în eter către ascultători. Vorbea cu nostalgie de acele vremuri, acum fiind pensionară. A lucrat în schimburi, chiar și în week-end-uri, a lucrat și ore suplimentare, dacă se impunea. Condițiile de lucru erau grele, pentru că nu aveau calculatoare ca acum pentru a corecta greșelile sau pentru a rezolva mai simplu toate problemele tehnice. Am rămas mirată când mi-a spus că acolo unde era un sunet greșit, ea tăia banda cu foarfeca ca un croitor experimentat. Câtă abilitate trebuia să aibă pentru a nimeri fără ajutorul unui computer sunetul greșit, să-l îndepărteze și apoi să lipească banda!

Era supărată că după atâția ani de muncă în care a lucrat atâtea ore suplimentare sau în schimburi acestea nu i-au fost recunoscute pentru a fi luate în calcul la stabilirea pensiei. Acum am o veste bună pentru ea și nu numai, Înalta Curte de Casație și Justiție a admis recursul în interesul legii și a stabilit ca instanțele să aibă o practică unitară la calculul pensiei.

Care erau abordările instanțelor de judecată înainte de apariția acestui recurs în interesul legii?

 Astfel, până la apariția acestui recurs în interesul legii existau două abordări.

Prima abordare

Unele dintre instanțe au stabilit ca la determinarea punctajului anual pentru stabilirea pensiei până la intrarea în vigoare a Legii nr. 19/2000 să fie luate în considerare toate veniturile  (sporuri, indemnizatii, prime, diurne, salarii de merit etc.) care au constituit baza de stabilire a contribuțiilor de asigurări sociale, dacă angajatorul a achitat aceste contribuții.

A doua abordare

Alte instanţe au considerat că pentru stabilirea pensiei până la intrarea în vigoare a Legii nr. 19/2000 să fie avute în vedere salariile și sporurile prevăzute la art. 164 din Legea nr. 19/2000 (adică acest articol stabilește că la calculul punctajelor anuale pentru perioada anterioară datei de 1 aprilie 2001 se au în vedere doar salariile tarifare așa cum erau înregistrate în carnetul de muncă. Dacă în cartea de muncă erau înregistrate și sporuri obținute anterior datei de 1 aprilie 2001 se luau în calcul și acestea dacă întruneau următoarele condiții: să fi avut caracter permanent, să fi făcut parte din baza de calcul a pensiilor și să fi fost înregistrate în cartea de muncă sau dovedite cu adeverințe eliberate de angajator). Potrivit acestei opinii nu se iau în calcul la recalcularea pensiei sporurile și veniturile obținute înainte de 1 aprilie 2001 pentru care angajatorul nu datora contribuții la asigurări sociale.

Astfel, prin cele două abordări diferite ale instanțelor de judecată menționate anterior, s-a creat o discriminare și în spețe identice s-au pronunțat decizii contradictorii.

Ce a dispus Înalta Curte de Casație și Justiție în acest recurs în interesul legii?

În prezent, aplicarea principiului contributivității și tratarea în mod egal a tuturor persoanelor impune luarea în calcul a sporurilor și veniturilor suplimentare utilizate la determinarea punctajelor medii anuale pentru perioade anterioare Legii nr. 19/2000, în măsura în care acestea au făcut parte din baza de calcul a pensiilor, au fost înregistrate în carnetul de muncă sau rezultă din adeverința eliberată de angajator și s-a plătit contribuția de asigurări sociale. Astfel, s-a considerat că a doua opinie este cea care este corectă și urmează să se aplice unitar de către toate instanțele de judecată.

Curtea Europeană a Drepturilor Omului a stabilit în jurisprudența sa că drepturile de asigurări sociale cuvenite în baza contribuțiilor de asigurări sociale plătite constituie un bun patrimonial în sensul art. 1 din Protocolul nr. 1 al Convenției pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale. Astfel, de exemplu în cauza Ana Maria Frimu vs. Romania, Curtea a arătat că art. 1 din Protocolul nr. 1 la Convenție garantează plata prestațiilor sociale pentru persoanele care au contribuit la bugetul asigurărilor sociale.

În concluzie, la stabilirea drepturilor de pensie, respectiv la recalcularea drepturilor de pensie trebuie luate în calcul toate sporurile și alte venituri suplimentare realizate anterior datei de 1 aprilie 2001 dacă au fost incluse în baza de calcul conform legislatiei anterioare, adică sunt înregistrate în carnetul de muncă sau în adeverințele eliberate de unități, conform legislatiei în vigoare, și pentru acestea s-a plătit contribuția de asigurări sociale.

Ce aveți de făcut?

Dacă aceste sporuri sau venituri suplimentare au fost înscrise în cartea de muncă și există dovada că s-a plătit contribuția la asigurările sociale și nu vi s-au luat în calcul la stabilirea pensiei, atunci puteți face o cerere către casa de pensii de la domiciliul dumeavoastră pentru a vi se recalcula pensia luându-se în calcul aceste sporuri. Dacă nu le aveți trecute în cartea de muncă, atunci puteți merge la angajator să vă elibereze o adeverință din care să rezulte că ați obținut sporuri sau alte venituri suplimentare și este obligat să vă dea o adeverință din care să rezulte sumele obținute și faptul că s-a plătit contribuția de asigurări sociale.

Dacă cei de la casa de pensii vă resping cererea și refuză recalcularea pensiei, vă puteți adresa instanței de judecată care în virtutea celor prevăzute în acest recurs în interesul legii, vor trebui să vă recalculeze pensia ținând cont de sporurile și veniturile suplimentare doar dacă dovediți că pentru ele s-au plătit contribuțiile de asigurări sociale.

Doamna care a lucrat la radio a obținut de la fostul angajator o adeverință cu veniturile suplimentare și sporurile pentru care i s-a plătit contribuția de asigurări sociale. Cu această adeverință am ajutat-o să obțină în instanță recalcularea pensiei și implicit o mărire a cuantumului acesteia. Sunt sigură că în situația acestei doamne sunt multe alte persoane care de acum pot face demersuri pentru a-și mări pensia valorificându-și drepturile conferite de lege. „Crede că poți și vei fi deja la jumătatea drumului.” (Theodore Roosevelt)