Tag-Archive for » zilieri «

Munca sfințește locul și înnobilează omul, se zice. Însă, de când cu venitul minim garantat acordat anumitor cetățeni „nevoiași” – cu deplină putere de muncă, dar fără nicio dorință de angajare, mulți întreprinzători au început să resimtă o lipsă drastică de resurse umane, pentru activități necalificate. Nu mai ai cu cine culege roadele pământului, nu mai ai pe cine tocmi să-ți sape o grădină. Sau pe cine angaja la o stână. Munca „cu ziua” a devenit demodată? Greu de crezut! Mai mult …

Deputaţii au adoptat săptămâna trecută un proiect de modificare a legii zilierilor, care aduce câteva modificări esenţiale pentru angajatorii care folosesc astfel de tipuri de contracte.

Astfel, dacă proiectul va fi promulgat de către preşedinte în forma actuală, începând de anul acesta firmele care închiriază forţă de muncă în regim temporar vor putea intermedia angajarea zilierilor, perioada de angajare a acestora se extinde de la 90 la 180 de zile, iar o altă modificare creşte numărul de domenii în care pot fi folosiţi zilieri.

Medierea între cererea și oferta de muncă zilieră este utilă prin sprijinirea directă, concretă și complexă a zilierilor în căutarea și găsirea unui loc de muncă, asigurându-se construirea și menținerea unei punți de legătură între beneficiar și zilieri.

Astfel, s-a propus înființarea agențiilor de mediere între cererea și oferta de muncă zilieră. Aceste structuri vor fi acreditate de către Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, prin agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene, care facilitează punerea în legătură a beneficiarilor de lucrări cu zilieri, în vederea stabilirii de raporturi de muncă. Mai mult …

Guvernul a aprobat înființarea agențiilor de mediere între cererea și oferta de muncă zilieră. Aceste structuri vor fi acreditate de către Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM), prin agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene, care facilitează punerea în legătură a beneficiarilor de lucrări cu zilieri, în vederea stabilirii de raporturi de muncă.

Înființarea agențiilor de mediere face parte din măsurile prevăzute în Programul de Guvernare 2017-2020, la secțiunea ”Stimularea creării de noi locuri de muncă”. Mai mult …

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

LEGE
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. – Legea nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 947 din 22 decembrie 2015, se modifică şi se completează după cum urmează: Mai mult …

Legea privind angajarea zilierilor nr. 52/2011 a suferit de-a lungul timpului mai multe modificări şi completări şi pe departe cele mai importante prevederi au fost aduse prin Legea nr. 277/2013, publicată în Monitorul Oficial nr. 661/2013

Reamintim că începând cu anul 2013 şi alte categorii de persoane pot angaja zilieri nu doar persoanele juridice. Astfel, dacă până la această modificare angajarea putea fi făcută numai de persoanele juridice, acest drept s-a extins şi la persoane fizice autorizate, precum şi la întreprinzătorul persoană fizică titular al întreprinderii individuale sau familiale.

O noutate legislativă a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 376/2017 şi anume Legea nr. 105/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri. Mai mult …

Camera Deputaților a adoptat cu 239 voturi „pentru”, proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri care prevede prelungirea perioadei în care se prestează muncă zilieră de la 90 de zile la 180 de zile cumulate într-un an calendaristic pentru zilierii care prestează activități în domeniul creșterii animalelor.

Astfel, proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea și completarea Legii nr. 52/2011, în vederea prelungirii perioadei în care se prestează muncă zilieră de la 90 de zile la 180 de zile cumulate într-un an calendaristic pentru zilierii care prestează activități în domeniul creșterii animalelor.

contabilitateZilierii pot presta munci necalificate în agricultură, vânătoare, silvicultură, pescuit, colectarea, tratarea și eliminarea deșeurilor, comerț cu ridicata a animalelor vii și produselor agricole, săpături arheologice, organizări de târguri și expoziții, publicitate, spectacole, şi alte domenii.

În prezent, remunerația brută primită pentru activitatea prestată de zilieri, conform Codului fiscal nu este cuprinsă în categoria veniturilor exceptate de la plata contribuțiilor sociale obligatorii.

Potrivit unui proiect de modificare a Codului fiscal, publicat de Ministerul de Finanțe, remunerația brută primită de zilieri va fi scutită de plata contribuțiilor sociale obligatorii.

wrk2Zilierul este definit ca o persoană fizică, română ori străină, care posedă capacitate de muncă şi desfăşoară, contra cost, activităţi necalificate cu caracter ocazional, pentru un beneficiar. “Muncitor cu ziua”, cum s-ar zice la ţară. Spre deosebire de cei de odinioară, zilierii moderni activează în multe alte domenii, în afară de agricultură.

Pe vremea când bunicii noştri erau în floarea vârstei, gospodarul se tocmea cu zilierii asupra plăţii, băteau palma iar la sfârşit de zi ciocneau un păhărel, dacă erau mulţumiţi. Stăpânul moşiei se bucura de recolta culeasă ori de ogorul lucrat şi zilierul era un pic mai bogat… decât în ajun. Mai mult …

download (1)

Activitatea cu caracter ocazional desfaşurate de zilieri a suferit unele modificări. Astfel prin Legea nr. 277/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfaşurate de zilieri, publicată în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 661/29.10.2013, se expun următoarele modificări:

– Beneficiar de lucrări, pentru care zilierul execută activităţi necalificate cu caracter ocazional poate fi o persoană fizică, o persoană juridică, o persoană fizică autorizată, întreprinzătorul persoana fizică titular al întreprinderii individuale şi întreprinderii familiale;
– Durata zilnică de executare a activităţii unui zilier nu poate depăşi 12 ore;
– Zilierul minor care are capacitatea de muncă va putea lucra 6 ore pe zi, dar nu mai mult de 30 de ore pe săptămână, dar nici nu va efectua activitate în timpul nopţii.

Modificările se referă şi la Registrul de evidenţă a zilierilor, înregistrare, depunere.

Se pot presta activităţi cu caracter ocazional în următoarele domenii: agricultură, vânătoare şi pescuit, silvicultura, exclusiv exploatări forestiere, piscicultură şi acvacultură, pomicultură şi viticultură, apicultură, zootehnie, spectacole, producţii cinematografice şi audiovizuale, publicitate, activităţi cu caracter cultural.