Categories
Autorităţi şi instituţii publice Bugete Ştiri

Bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2022 a fost rectificat!

Bugetul asigurărilor sociale de stat aferent sistemului public de pensii pe anul 2022 se majorează la venituri cu suma de 13.253 mii lei prin majorarea subvenţiilor de la bugetul de stat cu suma de 210.707 mii lei şi diminuarea celorlalte venituri cu suma de 197.454 mii lei, iar la cheltuieli se majorează cu suma de 13.253 mii lei la credite de angajament şi credite bugetare.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Bugete Ştiri

Bugetul Senatului României pe anul 2023!

Bugetul Senatului României pe anul 2023, finanţat din resurse de la bugetul de stat, se stabileşte la suma de 324.990 mii lei credite de angajament şi 324.990 mii lei credite bugetare.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Bugete Ştiri

Bugetul Trezoreriei Statului pe anul 2022 a fost rectificat

Bugetul Trezoreriei Statului pe anul 2022 se majorează la venituri cu suma de 63.421 mii lei şi la cheltuieli cu suma de 88.860 mii lei, iar excedentul se diminuează cu suma de 25.439 mii lei.

Categories
Economie Ştiri

Au fost aprobate bugetele de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 ale institutelor naţionale de cercetare – dezvoltare

Au fost aprobate bugetele de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 ale institutelor naţionale de cercetare – dezvoltare care funcţionează în coordonarea Ministerului Cercetării, Inovării şi Digitalizării.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Bugetul Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier, actualizat!

Ordinul nr. 1187/2022 aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli modificat pe anul 2022 al Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier – ISCTR, care funcţionează în subordinea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii şi care se finanţează din venituri proprii.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

A fost aprobat bilanţul general al Trezoreriei Statului

Hotărârea nr. 806/2022 privind aprobarea bilanţului general al Trezoreriei Statului şi a contului de execuţie a bugetului Trezoreriei Statului pe anul 2021.

Categories
Articole Autorităţi şi instituţii publice Dreptul muncii Persoane juridice. Societăţi Piaţa muncii

Perioada în care o persoană fizică autorizată desfăşoară activităţi economice constituie vechime în specialitate

Legea nr. 125/2022, publicată în Monitorul Oficial nr. 456/2022, a adus modificări şi completări importante Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familial.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Bugete Domeniul energetic Ştiri

Bugetul de venituri şi cheltuieli aferent activităţii de privatizare al Ministerului Energiei pe anul 2022

Hotărârea nr. 442/2022 prevede aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli aferent activităţii de privatizare al Ministerului Energiei pe anul 2022.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Bugete Ştiri

Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 al Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier

Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 al Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier – ISCTR a fost aprobat de Ordinul nr. 227/2022.

Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli al Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier – ISCTR se aprobă de către consiliul de conducere al acestuia.

Categories
Articole Fiscalitate

Veniturile obţinute de persoanele fizice din postări realizate pe diferite reţele de socializare reprezintă venituri impozabile

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală aminteşte că veniturile obţinute de persoanele fizice din postări realizate pe diferite reţele de socializare reprezintă venituri impozabile.