Categories
Economie Ştiri Transporturi

La nivel european se aplică un nou Regulament privind siguranța generală a vehiculelor

Noul Regulament privind siguranța generală a vehiculelor se aplică din data de 6 iulie.

Acesta introduce o serie de sisteme avansate obligatorii de asistență pentru conducătorul auto, cu scopul de a îmbunătăți siguranța rutieră, și stabilește cadrul juridic pentru omologarea vehiculelor automatizate și complet autonome în UE.

Categories
Ştiri Transporturi

Procedura de emitere a rovinietelor cu titlu gratuit

Reamintim că vehiculele care efectuează transporturi în cadrul unor misiuni de protecţie civilă sau misiuni umanitare pe teritoriul României sau care tranzitează România în acest scop sunt scutite de la plata rovinietei.

Conform Ordinului nr. 421/2022 solicitarea se transmite prin e-mail şi este anunţată în prealabil prin telefon.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Modificări în Reglementările privind omologarea produselor de exploatare utilizate la vehiculele rutiere

Ordinul nr. 152/2022 prevede modificarea şi completarea Ordinului ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2.135/2005 pentru aprobarea Reglementărilor privind omologarea şi certificarea produselor şi materialelor de exploatare utilizate la vehiculele rutiere, precum şi condiţiile de introducere pe piaţă a acestora.

Categories
Ştiri Taxe/Impozite Transporturi

Persoanele care urmează cursul de conducere auto defensivă beneficiază de deducere din impozitul pe venit

OUG nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice a fost recent modificată de Legea nr. 20/2022.

Prin conducere auto defensivă vom înţelege pregătire specială a conducătorilor auto în vederea prevenirii accidentelor rutiere.

Categories
Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Proiect. Reguli de omologare a vehiculelor rutiere utilizate de forțele armate

Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii a lansat în dezbatere publică proiectul de Ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii şi al ministrului apărării naţionale pentru aprobarea Reglementărilor privind omologarea naţională a vehiculelor rutiere concepute şi fabricate sau modificate pentru a fi utilizate exclusiv de forţele armate.

Categories
Social Ştiri

Vom avea o Lege pentru instituirea zilelor colindului din România!

Preşedintele României a semnat miercuri, 23 iunie 2021, următoarele decrete:

Categories
Legislaţie internaţională Ştiri

Acord politic asupra unor norme revizuite privind taxarea rutieră

Negociatorii din partea Consiliului şi a Parlamentului European au ajuns la un acord politic asupra unor norme revizuite privind taxarea rutieră (Directiva privind eurovinieta), pentru a aborda emisiile de gaze cu efect de seră şi alte efecte asupra mediului, congestionarea traficului şi finanţarea infrastructurii rutiere.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Economie Ştiri Transporturi

Organismul Notificat Feroviar Român este responsabil cu actualizarea datelor în registrul european al vehiculelor

Organismul Notificat Feroviar Român – ONFR a fost desemnat ca entitate responsabilă cu prelucrarea cererilor şi actualizarea datelor în registrul european al vehiculelor în ceea ce priveşte vehiculele înregistrate în România.

Categories
Economie Ştiri Transporturi

Operatorii economici autorizaţi să desfăşoare activităţi de colectare şi tratare a vehiculelor scoase din uz sunt obligaţi să le stocheze

Legea nr. 212/2015 privind modalitatea de gestionare a vehiculelor şi a vehiculelor scoase din uz a suferit modificări.

Operatorii economici autorizaţi să desfăşoare activităţi de colectare şi tratare a vehiculelor scoase din uz sunt obligaţi să le stocheze, chiar şi temporar, şi să trateze vehiculele scoase din uz potrivit prevederilor art. 4 din Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor cu respectarea reglementărilor cu privire la sănătatea umană şi mediu.

Categories
Internaţional Ştiri

La nivel european există un sistem comun de schimb de date referitoare la vehicule şi la permise de conducere

În Monitorul Oficial nr. 9/2020 a fost publicată Legea nr. 258/2019 pentru acceptarea Protocolului, deschis spre semnare la Luxemburg la 8 iunie 2017, de modificare a Tratatului referitor la Sistemul european de informaţii privind vehiculele şi permisele de conducere (EUCARIS), semnat la Luxemburg la 29 iunie 2000, precum şi pentru modificarea art. 115 alin. (1) lit. k) din Ordonanţa Guvernului nr. 83/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple şi serviciilor publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor.