Categories
Activităţi industriale Autorităţi şi instituţii publice Domeniul energetic Economie Ştiri

Unitățile administrativ-teritoriale pot garanta împrumuturile contractate de către operatorii de servicii de alimentare cu energie termică din subordine

Măsuri fiscal – bugetare au fost reglementate de Ordonanța nr. 41/2023.

Potrivit actului normativ adoptat de Guvern, în cursul anului 2023, unitățile administrativ-teritoriale pot garanta împrumuturile contractate de către operatorii de servicii de alimentare cu energie termică din subordine care prestează serviciul public de producere a energiei termice în sistem centralizat, pentru achiziția de combustibil necesar asigurării energiei termice în sezonul rece 2023-2024, cu respectarea legislației în domeniul ajutorului de stat.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Unitățile administrative pot solicita contractarea de împrumuturi!

Unităţile/Subdiviziunile administrativ – teritoriale pot solicita, inclusiv pentru instituţiile publice finanţate integral din bugetul local, de la Ministerul Finanţelor, în cursul anului 2023, până la data de 1 august 2023, contractarea de împrumuturi din venituri din privatizare, înregistrate în contul curent general al Trezoreriei Statului.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Bugete Ştiri

Ajutor financiar pentru unele unităţi administrativ – teritoriale din judeţul Gorj afectate de cutremure

Hotărârea nr. 141/2023 prevede alocarea unei sume din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2023, pentru unele unităţi administrativ – teritoriale din judeţul Gorj afectate de cutremurele din 13 – 14 februarie 2023.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Bugete Ştiri

Plafonul privind finanţările rambursabile care pot fi contractate de către unităţile administrativ – teritoriale în 2023!

Legea nr. 360/2022 prevede aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi în cadrul fiscal – bugetar pe anul 2023.

În anul 2023, plafonul privind finanţările rambursabile care pot fi contractate de către unităţile/subdiviziunile administrativ – teritoriale este în sumă de 1.600 milioane lei, iar plafonul privind tragerile din finanţările rambursabile contractate sau care urmează a fi contractate de către unităţile/subdiviziunile administrativ – teritoriale este în sumă de 2.000 milioane lei.

Categories
Internaţional Ştiri

Se dorește accelerarea implementării proiectelor de infrastructură finanţate din fonduri externe nerambursabile

OUG nr. 171/2022 prevede accelerarea implementării proiectelor de infrastructură finanţate din fonduri externe nerambursabile, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.

Pentru proiectele de infrastructură de interes public a căror valoare este de peste 10.000.000 euro şi ai căror beneficiari sunt unităţile administrativ – teritoriale, finanţate sau propuse spre finanţare din fonduri externe nerambursabile, elaborarea temelor de proiectare, urmărirea întocmirii documentaţiilor tehnico – economice şi recepţia documentaţiilor tehnico – economice se realizează de către comisii tehnico – economice constituite la nivelul fiecărei unităţi administrativ – teritoriale.

Categories
Ştiri

Se aplică amenzi proprietarului sau administratorului unui monument de for public care nu îl întreţine

Legea monumentelor de for public nr. 120/2006 a fost recent modificată de Legea nr. 299/2022 publicată în Monitorul Oficial nr. 1088/2022.

Menționăm că monumentele de for public având caracter decorativ, comemorativ şi de semnal, amplasate în spaţii publice, într-o zonă de protecţie instituită conform legii, pe terenuri aflate în domeniul public sau privat al statului ori al unităţilor administrativ – teritoriale, sunt: bunuri imobile; lucrări de artă plastică;cartă monumentală; construcţii sau amenajări neutilitare.

Categories
Administraţie publică centrală Administraţie publică locală Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Unele unităţi administrativ – teritoriale au primit fonduri din rezerva bugetară!

Hotărârea nr. 1088/2021 prevede alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2021, pentru unele unităţi administrativ – teritoriale.