Categories
Învăţământ şi educaţie Ştiri

Ce prevede proiectul Legii învățământului preuniversitar?

Conform comunicatului Ministerului Educaţiei, proiectul Legii învăţământului preuniversitar trebuie să pună în aplicare politicile naţionale privind descentralizarea, potrivit Strategiei generale de descentralizare (adoptată în anul 2017).

Categories
Medici/personal medical Sănătate Ştiri

A fost aprobată Strategia multianuală pentru dezvoltarea resurselor umane în sănătate 2022 – 2030

Hotărârea nr. 854/2022 prevede aprobarea Strategiei multianuale pentru dezvoltarea resurselor umane în sănătate 2022 – 2030.

Prin Strategia multianuală pentru dezvoltarea resurselor umane în sănătate 2022 – 2030 se propune identificarea de iniţiative care au potenţialul de a atrage cu succes medicii în zonele care oferă posturi vacante, precum şi selecţia de opţiuni fezabile pentru păstrarea medicilor în zone rurale, izolate sau neatractive.

Categories
Economie Ştiri

Strategia naţională privind siguranţa rutieră pentru perioada 2022 – 2030

Hotărârea nr. 682/2022 prevede aprobarea Strategiei naţionale privind siguranţa rutieră pentru perioada 2022 – 2030.

Categories
Cooperare şi relaţii cu alte state Internaţional Ştiri

Se solicită finanțare pentru a face față consecințelor războiului din Ucraina

Parlamentul European solicită finanțare pentru a face față consecințelor războiului din Ucraina, prin confiscarea activelor oligarhilor ruși, noi resurse proprii ale UE și utilizarea integrală a bugetului UE.

Categories
Cooperare şi relaţii cu alte state Internaţional Ştiri

UE ia măsuri suplimentare pentru a pune în aplicare strategia privind finanțarea creșterii economice

UE ia măsuri suplimentare pentru a pune în aplicare strategia sa privind finanțarea creșterii economice durabile și tranziția către o economie neutră din punct de vedere climatic și eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor.

Categories
Articole Autorităţi şi instituţii publice Protecţie socială

Strategia naţională privind reducerea sărăciei pentru perioada 2022 – 2027

În Monitorul Oficial nr. 359/2022 a fost publicată Hotărârea nr. 440/2022 pentru aprobarea Strategiei naţionale privind incluziunea socială şi reducerea sărăciei pentru perioada 2022 – 2027.

Prin adoptarea acestei strategii se îndeplineşte una din condiţiile favorizante necesare pentru accesarea fondurilor europene aferente cadrului financiar multianual 2021-2027.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Strategia Naţională de Reducere a Riscului Seismic se află în fază de proiect

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei a lansat în dezbatere publică Proiectul de Hotărâre de Guvern pentru aprobarea Strategiei Naţionale de Reducere a Riscului Seismic.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

BERD va sprijini România prin finanțări în domenii strategice

Ministrul Finanţelor şi Vicepreşedintele BERD au discutat subiecte legate de climatul investiţional, finanţarea companiilor locale, sprijinirea dezvoltării infrastructurii şi sprijinirea îndeplinirii unor ţinte şi jaloane asumate prin Programul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR).

Strategia curentă de ţară pentru România, aferentă perioadei 2020-2025, are în vedere promovarea investiţiilor în infrastructura durabilă şi dezvoltarea regională, sprijinirea productivităţii prin expansiunea sectorului corporate şi perfecţionarea competenţelor şi extinderea intermedierii financiare şi a pieţelor de capital.

Categories
Administraţie publică locală Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Instrucţiuni privind strategiile locale pentru serviciul de alimentare cu energie termică a populaţiei!

Ordinul nr. 146/2021 prevede aprobarea Instrucţiunilor privind principiile, conţinutul şi întocmirea strategiilor locale pentru serviciul de alimentare cu energie termică a populaţiei.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri Transporturi

Continuă Programul implementării proiectelor de infrastructură fazate

Legea nr. 302/2021 prevede modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2020 privind unele măsuri financiare în vederea implementării proiectelor de infrastructură fazate din perioada de programare 2007 – 2013, finanţate din fondurile Uniunii Europene aferente perioadei de programare 2014 – 2020.

Pentru perioada de programare 2021 – 2027, în cadrul programului – pilot de descentralizare pentru dezvoltare teritorială integrată se elaborează şi implementează strategii teritoriale integrate.