Categories
Articole Autorităţi şi instituţii publice

Strategia naţională împotriva criminalităţii organizate 2021 – 2024

Strategia se implementează prin intermediul planului de acţiune care stabileşte activităţi şi proiecte specifice, cu precizarea bugetelor şi a surselor de finanţare, precum şi a termenelor şi responsabilităţilor instituţionale.

Categories
Economie Ştiri

Un proiect prevede ”Elaborarea unei strategii naţionale pentru piaţa de capital”

Ministerul Finanţelor colaborează cu Autoritatea de Supraveghere Financiară în cadrul proiectului comun privind ”Elaborarea unei strategii naţionale pentru piaţa de capital”, proiect finanţat de Comisia Europeană prin Programul de sprijin pentru reforme structurale SRSP.

Categories
Cooperare şi relaţii cu alte state Internaţional Ştiri

Strategia UE pentru cooperare în regiunea indo-pacifică

UE şi statele sale membre se bucură, de mult timp, de o relaţie amplă şi cuprinzătoare cu partenerii săi din regiunea indo-pacifică, o regiune care se întinde de la coasta de est a Africii până la statele insulare din Pacific.

Categories
Internaţional Ştiri

A fost adoptată prima Strategie cuprinzătoare a UE privind drepturile copilului

Comisia a adoptat prima Strategie cuprinzătoare a UE privind drepturile copilului, precum şi o propunere de recomandare a Consiliului de instituire a unei garanţii europene pentru copii, în vederea promovării egalităţii de şanse pentru copiii expuşi riscului de sărăcie sau de excluziune socială.

Categories
Cooperare şi relaţii cu alte state Internaţional Ştiri

Comisia Europeană a prezentat o Strategie ambiţioasă privind drepturile persoanelor cu handicap!

Comisia Europeană a prezentat o Strategie ambiţioasă privind drepturile persoanelor cu handicap (2021-2030), pentru a asigura participarea lor deplină în societate, în condiţii de egalitate cu celelalte persoane din UE şi din afara acesteia, în conformitate cu Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene şi cu Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, care prevăd că egalitatea şi nediscriminarea sunt pietrele de temelie ale politicilor UE.

Categories
Cooperare şi relaţii cu alte state Economie Ştiri Transporturi

Strategia de dezvoltare a infrastructurii feroviare 2021 – 2025 trebuie transmisă Comisiei Europene

În Monitorul Oficial nr. 1236/2020 a fost publicată Hotărârea nr. 985/2020 pentru aprobarea Strategiei de dezvoltare a infrastructurii feroviare 2021 – 2025.

Categories
Internaţional Ştiri

Comisia Europeană şi-a prezentat „Strategia pentru o mobilitate sustenabilă şi inteligentă”

Comisia Europeană şi-a prezentat „Strategia pentru o mobilitate sustenabilă şi inteligentă”, însoţită de un plan de acţiune cuprinzând 82 de iniţiative care vor ghida activitatea noastră în următorii patru ani.

Categories
Cooperare şi relaţii cu alte state Ştiri

România nu a transmis strategia naţională de renovare în domeniul energiei

Comisia a decis să trimită scrisori de punere în întârziere Belgiei, Bulgariei, Croaţiei, Greciei, Ungariei, Italiei, Lituaniei, Maltei, Poloniei, Portugaliei, Slovaciei, Sloveniei, României şi Regatului Unit deoarece nu au transmis strategiile lor naţionale de renovare pe termen lung.

Categories
Internaţional Ştiri

Comisia Europeană a prezintat o nouă strategie de consolidare a aplicării Cartei drepturilor fundamentale în UE

Comisia Europeană a prezintat o nouă strategie de consolidare a aplicării Cartei drepturilor fundamentale în UE.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Digitalizarea educaţiei, un obiectiv pe termen lung

Ministerul Educaţiei propune o listă cu 5 obiective, imperativ a fi realizate în următorii ani în ceea ce priveşte digitalizarea educaţiei, şi invită operatorii/companiile IT, societatea civilă şi mediul guvernamental să contribuie la conturarea acestui proiect de ţară cu expertiza şi propunerile proprii.