Categories
Cooperare şi relaţii cu alte state Internaţional Ştiri

UE își actualizează strategia pentru a proteja domeniul maritim împotriva unor noi amenințări

Comisia Europeană și Înaltul Reprezentant au adoptat o comunicare comună pentru o strategie consolidată a UE în materie de securitate maritimă, cu scopul de a asigura o utilizare pașnică a mărilor și de a proteja domeniul maritim împotriva unor noi amenințări.

De asemenea, au adoptat și un plan de acțiune actualizat prin care strategia va fi pusă în aplicare.

Categories
Internaţional Ştiri

Comisia salută acordul politic privind îmbunătățirea sistemului european de standardizare

Comisia salută acordul politic la care au ajuns Parlamentul European și statele membre ale UE cu privire la modificarea Regulamentului privind standardizarea europeană, propusă de Comisie ca parte a Strategiei privind standardizarea, prezentată la 2 februarie 2022.

Categories
Economie Ştiri

Planul Național de Cercetare, Dezvoltare și Inovare 2022-2027 a fost aprobat

Executivul a aprobat Planul Național de Cercetare, Dezvoltare și Inovare 2022-2027 (PNCDI IV), elaborat și administrat de către Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării (MCID), principalul instrument de implementare a Strategiei Națională de Cercetare, Inovare și Specializare Inteligentă 2022-2027 (SNCISI).

Categories
Economie Ştiri

Strategia naţională privind economia circulară

Hotărârea nr. 1172/2022 prevede aprobarea Strategiei naţionale privind economia circulară.

Actul normativ aprobă Strategia Naţională privind Economia Circulară (SNEC), al cărei obiectiv este asigurarea tranziţiei României de la un model economic liniar la unul circular, în acord cu Planul Uniunii Europene de Acţiune pentru Economie Circulară.

Categories
Învăţământ şi educaţie Ştiri

Ce prevede proiectul Legii învățământului preuniversitar?

Conform comunicatului Ministerului Educaţiei, proiectul Legii învăţământului preuniversitar trebuie să pună în aplicare politicile naţionale privind descentralizarea, potrivit Strategiei generale de descentralizare (adoptată în anul 2017).

Categories
Medici/personal medical Sănătate Ştiri

A fost aprobată Strategia multianuală pentru dezvoltarea resurselor umane în sănătate 2022 – 2030

Hotărârea nr. 854/2022 prevede aprobarea Strategiei multianuale pentru dezvoltarea resurselor umane în sănătate 2022 – 2030.

Prin Strategia multianuală pentru dezvoltarea resurselor umane în sănătate 2022 – 2030 se propune identificarea de iniţiative care au potenţialul de a atrage cu succes medicii în zonele care oferă posturi vacante, precum şi selecţia de opţiuni fezabile pentru păstrarea medicilor în zone rurale, izolate sau neatractive.

Categories
Economie Ştiri

Strategia naţională privind siguranţa rutieră pentru perioada 2022 – 2030

Hotărârea nr. 682/2022 prevede aprobarea Strategiei naţionale privind siguranţa rutieră pentru perioada 2022 – 2030.

Categories
Cooperare şi relaţii cu alte state Internaţional Ştiri

Se solicită finanțare pentru a face față consecințelor războiului din Ucraina

Parlamentul European solicită finanțare pentru a face față consecințelor războiului din Ucraina, prin confiscarea activelor oligarhilor ruși, noi resurse proprii ale UE și utilizarea integrală a bugetului UE.

Categories
Cooperare şi relaţii cu alte state Internaţional Ştiri

UE ia măsuri suplimentare pentru a pune în aplicare strategia privind finanțarea creșterii economice

UE ia măsuri suplimentare pentru a pune în aplicare strategia sa privind finanțarea creșterii economice durabile și tranziția către o economie neutră din punct de vedere climatic și eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor.

Categories
Articole Autorităţi şi instituţii publice Protecţie socială

Strategia naţională privind reducerea sărăciei pentru perioada 2022 – 2027

În Monitorul Oficial nr. 359/2022 a fost publicată Hotărârea nr. 440/2022 pentru aprobarea Strategiei naţionale privind incluziunea socială şi reducerea sărăciei pentru perioada 2022 – 2027.

Prin adoptarea acestei strategii se îndeplineşte una din condiţiile favorizante necesare pentru accesarea fondurilor europene aferente cadrului financiar multianual 2021-2027.