Categories
Cooperare şi relaţii cu alte state Internaţional Ştiri

UE ia măsuri suplimentare pentru a pune în aplicare strategia privind finanțarea creșterii economice

UE ia măsuri suplimentare pentru a pune în aplicare strategia sa privind finanțarea creșterii economice durabile și tranziția către o economie neutră din punct de vedere climatic și eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor.

Categories
Articole Autorităţi şi instituţii publice Protecţie socială

Strategia naţională privind reducerea sărăciei pentru perioada 2022 – 2027

În Monitorul Oficial nr. 359/2022 a fost publicată Hotărârea nr. 440/2022 pentru aprobarea Strategiei naţionale privind incluziunea socială şi reducerea sărăciei pentru perioada 2022 – 2027.

Prin adoptarea acestei strategii se îndeplineşte una din condiţiile favorizante necesare pentru accesarea fondurilor europene aferente cadrului financiar multianual 2021-2027.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Strategia Naţională de Reducere a Riscului Seismic se află în fază de proiect

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei a lansat în dezbatere publică Proiectul de Hotărâre de Guvern pentru aprobarea Strategiei Naţionale de Reducere a Riscului Seismic.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

BERD va sprijini România prin finanțări în domenii strategice

Ministrul Finanţelor şi Vicepreşedintele BERD au discutat subiecte legate de climatul investiţional, finanţarea companiilor locale, sprijinirea dezvoltării infrastructurii şi sprijinirea îndeplinirii unor ţinte şi jaloane asumate prin Programul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR).

Strategia curentă de ţară pentru România, aferentă perioadei 2020-2025, are în vedere promovarea investiţiilor în infrastructura durabilă şi dezvoltarea regională, sprijinirea productivităţii prin expansiunea sectorului corporate şi perfecţionarea competenţelor şi extinderea intermedierii financiare şi a pieţelor de capital.

Categories
Administraţie publică locală Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Instrucţiuni privind strategiile locale pentru serviciul de alimentare cu energie termică a populaţiei!

Ordinul nr. 146/2021 prevede aprobarea Instrucţiunilor privind principiile, conţinutul şi întocmirea strategiilor locale pentru serviciul de alimentare cu energie termică a populaţiei.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri Transporturi

Continuă Programul implementării proiectelor de infrastructură fazate

Legea nr. 302/2021 prevede modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2020 privind unele măsuri financiare în vederea implementării proiectelor de infrastructură fazate din perioada de programare 2007 – 2013, finanţate din fondurile Uniunii Europene aferente perioadei de programare 2014 – 2020.

Pentru perioada de programare 2021 – 2027, în cadrul programului – pilot de descentralizare pentru dezvoltare teritorială integrată se elaborează şi implementează strategii teritoriale integrate.

Categories
Articole Autorităţi şi instituţii publice

Strategia naţională împotriva criminalităţii organizate 2021 – 2024

Strategia se implementează prin intermediul planului de acţiune care stabileşte activităţi şi proiecte specifice, cu precizarea bugetelor şi a surselor de finanţare, precum şi a termenelor şi responsabilităţilor instituţionale.

Categories
Economie Ştiri

Un proiect prevede ”Elaborarea unei strategii naţionale pentru piaţa de capital”

Ministerul Finanţelor colaborează cu Autoritatea de Supraveghere Financiară în cadrul proiectului comun privind ”Elaborarea unei strategii naţionale pentru piaţa de capital”, proiect finanţat de Comisia Europeană prin Programul de sprijin pentru reforme structurale SRSP.

Categories
Cooperare şi relaţii cu alte state Internaţional Ştiri

Strategia UE pentru cooperare în regiunea indo-pacifică

UE şi statele sale membre se bucură, de mult timp, de o relaţie amplă şi cuprinzătoare cu partenerii săi din regiunea indo-pacifică, o regiune care se întinde de la coasta de est a Africii până la statele insulare din Pacific.

Categories
Internaţional Ştiri

A fost adoptată prima Strategie cuprinzătoare a UE privind drepturile copilului

Comisia a adoptat prima Strategie cuprinzătoare a UE privind drepturile copilului, precum şi o propunere de recomandare a Consiliului de instituire a unei garanţii europene pentru copii, în vederea promovării egalităţii de şanse pentru copiii expuşi riscului de sărăcie sau de excluziune socială.