Tag-Archive for » strategie «

Securitatea şi sănătatea în muncă (SSM) este parte integrantă a modului de organizare şi desfăşurare a proceselor de muncă. Scopul final al activităţii de SSM îl reprezintă protejarea vieţii, integrităţii şi sănătăţii lucrătorilor împotriva riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire profesională care pot apărea la locul de muncă şi crearea unor condiţii de muncă menite să asigure confortul fizic, psihic şi social pentru lucrători.

La nivelul Uniunii Europene, problematica SSM a constituit şi constituie un domeniu foarte important, cu un impact deosebit.  Mai mult …

Consiliul Suprem de Apărare a Țării a analizat și avizat, în ședință, Strategia națională în domeniul prevenirii proliferării armelor de distrugere în masă, a informat Administrația Prezidențială.

Obiectivul Strategiei este dezvoltarea și consolidarea cadrului de cooperare și coordonare a acțiunilor autorităților române, precum și a mecanismelor și instrumentelor necesare acestora pentru prevenirea și combaterea amenințărilor la adresa securității naționale reprezentate de proliferarea armelor de distrugere în masa și a vectorilor purtători. Mai mult …

descarcarevfgÎnalta Curte de Casație și Justiție a publicat Protocolul încheiat între Ministerul Justiției, Consiliul Superior al Magistraturii, Ministerul Public și Înalta Curte de Casație și Justiție pentru înfiinţarea Consiliului de management strategic.

Actul normativ reglementează cadrul instituțional al planificării strategice și monitorizării utilizării resurselor sistemului judiciar.

Conform documentului, se înfiinţează Consiliul de management strategic, organism colegial alcătuit din ministrul justiţiei, preşedintele Consiliului Superior al Magistraturii, procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi preşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.

Astfel, Consiliul este responsabil de stabilirea strategiei şi a viziunii de dezvoltare pe termen mediu şi lung şi a priorităţilor generale ale sistemului judiciar, inclusiv stabilirea necesarului de resurse materiale şi umane şi distribuirea celor alocate, şi de urmărirea implementării acestora. în mod special. Totodată, Consiliul dezbate toate chestiunile de ordin financiar şi organizatoric ce au sau pot avea un impact asupra funcţionării întregului sistem judiciar.

De asemenea, Consiliul este responsabil de urmărirea implementării măsurilor din Planul de acţiune pentru implementarea Strategiei de dezvoltare a sistemului judiciar 2015-2020, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 282/2016.

dezastru-natural
În fața naturii omul este neputincios. Orice calcule, presupuneri, prevenții par să dispară în fața fenomenelor extreme la care natura a început să ne supună în ultima vreme.

Sigur că studiile efectuate cu privire la percepția riscurilor, arată că românii au dezvoltat o incertitudine cu privire la propriul viitor din cauza faptului că nu au încredere că instituțiile statului îi pot apăra în fața dezastrelor naturale și a celor sociale. Ținând cont de nesiguranța zilei de mâine cu privire la viitorul lor, dar, în primul rând, cu privire la propria viață, românii aleg să plece în țări străine în speranța că vor fi mai protejați în fața acestor riscuri. Mai mult …

antidrog

În data de 27 octombrie 2016, Ministerul Afacerilor Interne a lansat în dezbatere publică Proiectul de Hotărâre de Guvern privind aprobarea Planului de acțiune în perioada 2017-2020 pentru implementarea Strategiei naționale antidrog 2013 – 2020.

Noul Plan de acţiune pentru implementarea Strategiei naţionale antidrog în perioada 2017 – 2020 urmăreşte asigurarea continuităţii privind realizarea obiectivelor generale şi specifice ale strategiei naţionale, pentru reducerea cererii şi ofertei de droguri, pentru întărirea cooperării internaţionale şi dezvoltarea unui sistem global de informare-evaluare privind fenomenul drogurilor, exprimând totodată, în concordanţă cu recomandările europene, importanţa activităţii de coordonare a politicii antidrog. Mai mult …


În perioada 19 – 21 octombrie, România va găzdui Conferința Partenerilor Militari Strategici, organizată de Comandamentul Aliat pentru Transformare al NATO (ACT)
.

Pentru ACT, importanţa strategică o reprezintă asigurarea unor parteneriate durabile precum crearea și menținerea unor legături strânse cu țările din afara NATO.

La eveniment vor fi participa reprezentanţii a 70 de țări membre și partenere ale NATO, precum şi Columbia și Nigeria, care sunt pentru prima dată la consultări în acest gen.

Scopul principal priveşte perspectiva de extindere a parteneriatelor cu Alianța, dar şi pentru a dezbate transformările și provocările viitoare pentru NATO și partenerii săi.

2011-06-1512__ro__ZA__masina examen (FP)Potrivit noii strategii pentru creşterea siguraţei pe drumuri, va fi tot mai greu să obţii un permis de conducere în anii următori. Actul normativ se adresează şi instructorilor auto şi şcolilor de şoferi: riscă să-şi piardă licenţa dacă mai mult de jumătate din clienţii lor nu trec examenul. Examenul va fi monitorizat atent şi va fi înregistrat, atât video, cât şi audio. Nu doar sala, ci şi traseul.

Autorităţile trebuie să pună la punct în cel mai scurt timp detaliile tehnice. Instructorii auto afirmă că o singură cameră, montată în interiorul maşinii, nu poate garanta corectitudinea probei.

Totodată, în strategia pentru creşterea siguranţei rutiere, Ministerul Transporturilor propune că cei care nu au absolvit învăţământul minim obligatoriu de 10 clase să nu poată obţine permisul de conducere.

Conform datelor Direcţiei de Permise şi Înmatriculări, în primele 9 luni ale acestui an, din cei peste 469 de mii de români care au susţinut proba teoretică a examenului auto, mai puţin de 262 de mii au obţinut punctajul minim suficient. Traseul a fost suţinut de 375 de mii de aspiranţi la statulul de şofer, dar numai 211 mii au şi obţinut carnetul de conducere.

strategieGuvernul a adoptat un proiect de lege privind aprobarea Strategiei de dezvoltare teritorială a României (SDTR) “România policentrică 2035. Coeziune şi competitivitate teritorială, dezvoltare şi şanse egale pentru oameni”.

Guvernul, prin Strategiei de dezvoltare teritorială a României, propune ca dezvoltarea teritoriului României în perspectiva anului 2035 să fie concentrată pe asigurarea unui teritoriu funcțional, administrat eficient, astfel încât să fie asigurate condiții atractive de viață și locuire pentru cetățenii săi şi să aibă un rol important în dezvoltarea zonei de sud-est a Europei, se arată într-un comunicat. Mai mult …

arhitectura-1
În cadrul conferinței „Orașul meu în Europa noastră” organizată de Comisia Europeană și Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, cu scopul de a simplifica schimbul de informații şi experiență cu orașele europene dezvoltate, au fost discutate temele cele mai importante: dezvoltarea durabilă, dezvoltarea incluzivă și facilitarea utilizare a fondurilor europene.

Ministrul Dezvoltării Regionale, Vasile Dîncu, susţine că în România lipsesc activităţi esenţiale de planificare a dezvoltării urbane şi specialişti care să acopere această zonă din administraţia publică locală. “Guvernul va adopta Strategia națională de dezvoltare teritorială (SDTR) – un ghid pentru dezvoltarea României în următorii 25 de ani. Cred că această strategie este un adevărat proiect de țară și va constitui un cadru foarte important pentru dezvoltarea orașelor în viitor, un cadru strategic important, un cadru care ajută la prioritizarea investițiilor. Pe întregul program, în exercițiul financiar 2014—2020, avem 4,8 miliarde de euro pentru orașe și asta este o sumă mult mai mare față de exercițiul financiar trecut. (…)”

El a mai precizat că se lucrează la modificări legislative în domeniul amenajării teritoriului, urbanismului şi construcţiilor şi la posibilitatea pregătirii integrate în domeniu, în parteneriat cu mediul academic şi universitar, pentru corelarea cu nevoile existente în mediul public a programelor de master în dezvoltare şi planificare urbană, sau a capacităţii din facultăţile de arhitectură şi construcţii.

dizabilitati
Planul operaţional şi Strategia naţională ”O societate fără bariere pentru persoanele cu dizabilităţi” a fost aprobată în şedinţa din 14 septembrie a Executivului, pentru perioada 2016-2020. Strategia se concentrează pe principalele direcţii de acţiune: educaţie şi formare profesională, ocuparea forţei de muncă, protecţie socială, accesibilitate, participare, egalitate, sănătate şi statistici şi colectarea datelor.

Prin această strategie va fi posibilă îmbunătăţirea calităţii vieţii a persoanelor cu dizabilităţi, stimularea participării active în societate prin simplificarea accesului la mediul fizic, informaţional şi comunicaţional. De asemenea reducerea situaţiilor de discriminare, şi scăderea ponderii persoanelor cu dizabilităţi aflate în risc de sărăcie.

Pentru implementarea Strategiei resursele financiare necesare vor proveni din fondurile bugetului de stat, bugetului local şi fondurile europene.