Categories
Agricultură şi silvicultură Articole Economie

Se acordă sprijin pentru investiţii în noi suprafeţe ocupate de păduri

Ordinul nr. 2195/2023 prevede modificarea Schemei de ajutor de stat “Sprijin pentru investiţii în noi suprafeţe ocupate de păduri”.

Scopul schemei îl reprezintă acordarea unui sprijin financiar deţinătorilor publici şi privaţi de terenuri pretabile pentru împădurire, precum şi formelor asociative ale acestora în vederea împăduririi terenurilor deţinute.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Internaţional Ştiri

Contractul de finanțare pentru decontarea cheltuielilor cu asistența acordată refugiaților din Ucraina, semnat între MIPE și MAI!

Contractul de finanțare pentru decontarea sumei de 100 milioane de euro pentru sprijinul oferit de statul român cetățenilor proveniți din Ucraina a fost semnat de reprezentanții Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene și cei ai Ministerului Afacerilor Interne, ca beneficiar al finanțării europene puse la dispoziție prin Programul Operațional Capital Uman.

Categories
Protecţie socială Social Ştiri

MIPE va implementa măsuri pentru a răspunde nevoilor punctuale ale femeilor și copiilor care sunt în situații dificile

În perioada 2021 – 2027, mamele aparținând grupurilor vulnerabile vor beneficia de măsuri de sprijin în valoare totală de peste 446 de milioane de euro, finanțate prin Programul Incluziune și Demnitate Socială 2021 – 2027 și Programul Educație și Ocupare 2021-2027.

Sunt vizate domenii precum ocupare, servicii suport pentru familiile monoparentale, pentru copiii cu părinți plecați în străinătate, sprijin material pentru mame și nou-născuți din grupuri vulnerabile.

Categories
Cooperare şi relaţii cu alte state Internaţional Ştiri

Comisia propune consolidarea rezilienței infrastructurii critice a UE

Propunerea de recomandare vizează intensificarea la maximum și accelerarea activității de protejare a infrastructurii critice în trei domenii prioritare: pregătire, răspuns și cooperare internațională.

Categories
Economie Ştiri

Sprijin acordat pentru implementarea Programului de creştere a competitivităţii produselor industriale

Ordinul nr. 1294/2022 prevede aprobarea schemei de ajutor de minimis “Sprijin acordat pentru implementarea Programului de creştere a competitivităţii produselor industriale”.

Prezenta schemă de ajutor de minimis se adresează întreprinderilor, inclusiv societăţilor cooperative, care activează în sectoarele industriei prelucrătoare şi al recuperării materialelor precum şi entităţilor din infrastructura pentru evaluarea conformităţii produselor industriale, asociaţiilor profesionale şi patronatelor de ramură, beneficiare de fonduri bugetare.

Categories
Economie Ştiri

A fost aprobată Procedura de implementare a Programului IMM INVEST PLUS

Ordinul nr. 2167/2022 prevede aprobarea Procedurii de implementare a Programului IMM INVEST PLUS pentru componentele: IMM INVEST ROMÂNIA, AGRO IMM INVEST, IMM PROD şi GARANT CONSTRUCT.

Categories
Articole Asigurări de sănătate Programe de sănătate Protecţie socială Social

Cuplurile sunt susţinute pentru creşterea natalităţii

În Monitorul Oficial nr. 883/2022 a fost publicată Hotărârea nr. 1103/2022 pentru aprobarea Programului social de interes naţional de susţinere a cuplurilor şi a persoanelor singure, pentru creşterea natalităţii.

Începând cu 1 ianuarie 2023 se acordă sprijin financiar pentru maximum 10.000 de beneficiari ai Programului, pentru efectuarea, pe teritoriul României, a procedurilor medicale de specialitate recomandate, în condiţiile legii.

Categories
Asigurări sociale Protecţie socială Social Ştiri

Mamele vor beneficia de sprijin în valoare de 2.000 lei

OUG nr. 113/2022 prevede unele măsuri necesare în vederea implementării Fondului de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane, decontarea unor cheltuieli privind sprijinirea refugiaţilor din Ucraina, precum şi acordarea de granturi din fonduri externe nerambursabile pentru investiţii destinate retehnologizării IMM-urilor.

Categories
Cooperare şi relaţii cu alte state Internaţional Ştiri

Sprijin din partea UE menit să ajute statele membre să răspundă nevoilor refugiaților

Comisia Europeană prezintă acţiuni prin care ajută statele membre să răspundă nevoilor persoanelor care fug din calea războiului împotriva Ucrainei şi a populaţiei ucrainene.

Categories
Agricultură şi silvicultură Economie Ştiri

Un pachet de măsuri vine în sprijinul agriculturii și industriei alimentare

Finanţarea programelor în domeniul agriculturii şi industriei alimentare româneşti au fost discutate în cadrul întâlnirii dintre Ministerul Agriculturii şi Ministerul Finanţelor.