Sprijin acordat pentru implementarea Programului de creştere a competitivităţii produselor industriale


Ordinul nr. 1294/2022 prevede aprobarea schemei de ajutor de minimis “Sprijin acordat pentru implementarea Programului de creştere a competitivităţii produselor industriale”.

Prezenta schemă de ajutor de minimis se adresează întreprinderilor, inclusiv societăţilor cooperative, care activează în sectoarele industriei prelucrătoare şi al recuperării materialelor precum şi entităţilor din infrastructura pentru evaluarea conformităţii produselor industriale, asociaţiilor profesionale şi patronatelor de ramură, beneficiare de fonduri bugetare.

În cadrul schemei de ajutor de minimis pot fi finanţate exclusiv proiectele care au ca obiect activităţile menţionate in prezentul ordin şi pentru care au fost încheiate contracte de finanţare până la data de 31 decembrie 2023.

Activităţile eligibile ce fac obiectul prezentei scheme de ajutor de minimis sunt finanţate numai dacă au fost solicitate prin proiect, au fost acceptate de Comisie şi au fost consemnate în contractul de finanţare dintre Ministerul Economiei şi beneficiar şi au fost iniţiate după semnarea contractului de finanţare.