Categories
Articole Financiar bancar Pensii Social

Știri juridice: utilizarea activului personal net al participantului la fondul de pensii privat

S-ar putea spune că sistemul de pensii publice se bazează pe o schemă financiară prin care orice salariat este obligat prin lege să economisească pentru bătrânețe. O bătrânețe la care n-ajunge toată lumea, din motive arhicunoscute. Se știe, foarte bine, și unde ajung banii care îi sunt reținuți, lună de lună, fiecărui angajat, pentru viitoarea (și ipotetica) sa pensie „publică”: nu sunt depuși, undeva, pe numele angajatului cu pricina, ci sunt dirijați către pensiile aflate în plată.

Categories
Formulare/declaraţii Ştiri Taxe/Impozite

Obligaţii fiscale cu termen – limită 15 octombrie

lcPotrivit Calendarului obligaţiilor fiscale pe anul 2015, 15 octombrie este termen-limită pentru efectuarea mai multor raportări la Agenția Națională de Administrare Fiscală. Către ANAF trebuie depuse următoarele raportări:
– Situaţia eliberărilor pentru consum de țigarete/țigări și țigări de foi în luna … anul Formular (anexa 31^1) – se depune de Antrepozitarii autorizaţi, destinatarii înregistraţi sau importatorii autorizaţi pentru produse din grupa tutunului prelucrat, în baza C.F. art. 206^15 alin. (7), HG 44/2004 pct. 77^1 alin. (1);
Situaţia eliberărilor pentru consum de tutun fin tăiat, destinat rulării în ţigarete/alte tutunuri de fumat în luna … anul … Formular (anexa 31^2) – Antrepozitarii autorizaţi, destinatarii înregistraţi sau importatorii autorizaţi pentru produse din grupa tutunului prelucrat, C.F. art. 206^15 alin. (7), HG 44/2004 pct. 77^1 alin. (1);
Situaţia centralizatoare privind achiziţiile/utilizările de produse accizabile şi livrările de produse finite rezultate în luna ….anul …. pentru luna precedentă Formular (anexa nr. 35) – Operatorii economici care deţin autorizaţii de utilizator final (produse energetice), C.F. art. 206^20, HG 1620/2009 pct. 82 alin. (22);

Categories
Formulare/declaraţii Ştiri

Depunerea la Agenția Națională de Administrare Fiscală a unei serii de raportări

lcContribuabilii trebuie să depună la Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) următoarele documente:
– Situaţia eliberărilor pentru consum de țigarete/țigări și țigări de foi în luna … anul Formular (anexa 31^1) – Antrepozitarii autorizaţi, destinatarii înregistraţi sau importatorii autorizaţi pentru produse din grupa tutunului prelucrat, C.F. art. 206^15 alin. (7) HG 44/2004 Pct. 77^1 alin. (1);
Situaţia eliberărilor pentru consum de tutun fin tăiat, destinat rulării în ţigarete/alte tutunuri de fumat în luna … anul … Formular (anexa 31^2) – Antrepozitarii autorizaţi, destinatarii înregistraţi sau importatorii autorizaţi pentru produse din grupa tutunului prelucrat, C.F. art. 206^15 alin. (7) HG 44/2004 pct. 77^1 alin. (1);
Situaţia centralizatoare privind achiziţiile/utilizările de produse accizabile şi livrările de produse finite rezultate în luna ….anul …. pentru luna precendentă Formular (anexa nr. 35), Operatorii economici care deţin autorizaţii de utilizator final (produse energetice), C.F. art. 206^20 HG 1620/2009 pct. 82 alin. (22) ;

Categories
Formulare/declaraţii Ştiri

Declaraţii fiscale cu termen limită – 15 decembrie 2014

proiectul-guvernului-de-reducere-a-cas-cu-5-din-octombrie-aprobat-de-senat-impactul-negativ-in-buget-va_size9

Astăzi, 15 decembrie 2014,  trebuie depuse următoarele declaraţii:

–  Situaţia eliberărilor pentru consum de țigarete/țigări și țigări de foi în luna … anul Formular (anexa 31^1) – Antrepozitarii autorizaţi, destinatarii înregistraţi sau importatorii autorizaţi pentru produse din grupa tutunului prelucrat, C.F. art. 206^15 alin. (7)
HG 44/2004 pct. 77^1 alin. (1);
– Situaţia eliberărilor pentru consum de tutun fin tăiat, destinat rulării în ţigarete/alte tutunuri de fumat în luna … anul … Formular (anexa 31^2) – Antrepozitarii autorizaţi, destinatarii înregistraţi sau importatorii autorizaţi pentru produse din grupa tutunului prelucrat, C.F. art. 206^15 alin. (7), HG 44/2004 pct. 77^1 alin. (1);
– Situaţia centralizatoare privind achiziţiile/utilizările de produse accizabile şi livrările de produse finite rezultate în luna ….anul …. pentru luna precendentă Formular (anexa nr. 35) – Operatorii economici care deţin autorizaţii de utilizator final (produse energetice), C.F. art. 206^20, HG 1620/2009 pct. 82 alin. (22);
– Situaţia centralizatoare privind achiziţiile/utilizările de produse accizabile şi livrările de produse finite rezultate în luna pentru luna precendentă Formular (anexa nr. 35) – Operatorii economici care deţin autorizaţie de utilizator final. (alcoolul etilic şi a produse alcoolice), C.F. art. 206^58, HG 1620/2009 pct. 111 alin. (25);

Categories
Administraţie publică centrală Ştiri

Organizarea Comitetului naţional pentru situaţii speciale de urgenţă

INTALNIRE - GUVERN - SINDICATE

Organizarea, funcţionarea şi componenţa Comitetului naţional pentru situaţii speciale de urgenţă este reglementată de Hotărârea Guvernului nr. 94/2013, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 121/2014.  Comitetului naţional va funcţiona ca organism interministerial sub conducerea viceprim-ministrului pentru securitate naţională, în cadrul sistemului naţional de management al situaţiilor de urgenţă.
Componența acestui Comitet va fi compusă din:
– preşedinte: viceprim-ministru pentru securitate naţională;
– vicepreşedinte: ministrul afacerilor interne;
– membri: miniştri şi conducătorii instituţiilor publice centrale, stabiliţi în anexa la actul normativ.
H.G. nr. 94/2013 conține și atribuțiile persoanelor care fac parte din componența  Comitetului naţional, precum și principalele obiective care trebuie îndeplinite.
Comitetul naţional se va întruni semestrial, în şedinţe ordinare şi, ori de câte ori situaţia o impune, în şedinţe extraordinare, la convocarea preşedintelui. La ședințe vor putea participa și alți reprezentanți din alte ministere la inițiativa președintelui.
Managementul situaţiilor de urgenţă din competenţa Comitetului naţional se realizează de Platforma de coordonare operaţională, prin Centrul operaţional de comandă al Guvernului.