Categories
Administraţie publică centrală Administraţie publică locală Alegeri Articole Autorităţi şi instituţii publice

Care sunt instituțiile responsabile pentru buna desfășurare a alegerilor europarlamentare?

Otto von Bismarck – faimosul om de stat căruia i s-a atribuit supranumele de „Cancelarul de Fier” – observa, pe bună dreptate, că „nicicând nu se rostesc mai numeroase minciuni decât la vreme de război, imediat după vânătoare și înainte de alegeri”.

Înainte de alegeri, în campania electorală, „salvatorii naționali” răsar din cel mai adânc anonimat, precum ciupercile după ploaie. Este, totodată, vremea la care politicienii vechi, îmbătrâniți în rele și cu dosare pătate, se prezintă înaintea alegătorilor cu straie noi, cu voci subțiate și discurs modificat, dar cu năravuri neschimbate.

Categories
Articole

Care sunt condiţiile minime pe care trebuie să le îndeplinească locaţiile secţiilor de votare?

descarcarealAlegerile parlamentare se aproprie cu paşi repezi din acest motiv se pun la punct toate detaliile ca alegerile să se desfăşoare în cele mai bune condiţii iar prevederile legislative în materie să fie întru totul respectate.

O noutate legislativă în domeniu este reprezentată de Hotărârea nr. 44/2016 privind setul de condiţii minimale pe care trebuie să le îndeplinească locaţiile în care funcţionează secţiile de votare, precum şi dotarea minimală a acestora, publicată în Monitorul Oficial nr. 915/2016.

Categories
Articole Autorităţi şi instituţii publice

Cum va fi monitorizată prezența la vot și cum va fi prevenit votul ilegal?

sistem-informatic-alegeri
În atâția ani de când tot exersăm votul democratic,  mulți dintre noi am înțeles că „dacă votul nostru ar putea schimba ceva, nimeni nu ne-ar mai lăsa să votăm.”  (Mark Twain) Și totuși, în ziua alegerilor ne prezentăm conștiincioși la urne pentru a ne exprima punctul de vedere, cu speranța că părerea noastră va conta de această dată.

Având în vedere că, aproape la fiecare scrutin electoral au fost semnalate cazuri de voturi ilegale, legiuitorul a decis crearea unui sistem informatic care să avertizeze atunci când sunt tentative de fraude electorale, să poată număra alegătorii prezenți la urne și să verifice dacă aceștia sunt arondați la secția unde s-au prezentat. Acest sistem a fost implementat la alegerile din 5 iunie 2016.

Categories
Alegeri Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Proiect privind consemnarea opțiunilor ce rezultă din citirea buletinelor de vot

vot

Autoritatea Electorală Permanentă a lansat în dezbatere publică un Proiect de Hotărâre privind consemnarea opțiunilor ce rezultă din citirea buletinelor de vot pentru alegerea Senatului și a Camerei Deputaților.

Potrivit proiectului de Hotărâre, opţiunile exprimate prin vot pentru un competitor electoral, opţiunile exprimate de alegători pe buletine de vot nule, precum și voturile albe care rezultă din citirea buletinelor de vot se consemnează olograf în formularul al cărui model este prevăzut de anexa la hotărâre. Pentru fiecare opţiune se bifează câte o căsuţă cu x; se începe de la stânga, respectiv de la căsuţa numerotată cu unu şi se continuă spre dreapta; se bifează cu x inclusiv căsuţele numerotate; căsuţele sunt numerotate din cinci în cinci pentru a face mai uşoară numărarea acestora.  La finalizarea citirii buletinelor de vot şi a numărării voturilor se încercuieşte ultima căsuţă din fiecare formular. Cifra corespondentă reprezintă numărul total de voturi exprimate în favoarea competitorului electoral, numărul total de voturi nule sau numărul total de voturi albe, după caz.

Formularele tipizate completate constituie instrumente de lucru pentru completarea de către birourile electorale ale secţiilor de votare a proceselor-verbale privind consemnarea rezultatelor votării, se mai arată în proiect.

Categories
Administraţie publică centrală Alegeri Ştiri

Operatorii de calculator ai birourilor electorale ale secțiilor de votare constituite pentru alegerile locale

la votAutoritatea Electorală Permanentă (AEP) a anunţat printr-un comunicat că a desemnat prin tragere la sorți computerizată 22.225 de operatori de calculator ai birourilor electorale ale secțiilor de votare constituite pentru alegerile locale din anul 2016.

Potrivit comunicatului AEP, operatorilor de calculator nerepartizați pe secții de votare au anumite sarcini:
– acordarea suportului tehnic pentru remedierea disfuncționalităților Sistemului informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal, sub coordonarea Serviciului de Telecomunicații Speciale;
– înlocuirea operatorilor de calculator repartizați pe secții de votare care nu își pot îndeplini atribuțiile.

Totodată, accesul operatorilor de calculator ai birourilor electorale ale secțiilor de votare constituite pentru alegerile locale, în secțiile de votare și în birourile electorale de circumscripție, va fi în baza deciziei AEP, a extrasului care conține datele personale ale acestora și a actului de identitate.

Categories
Administraţie publică centrală Administraţie publică locală Alegeri Articole Bugete

Curând ne vom alege preşedintele. Măcar de-ar fi un câştig pentru ţară!

prezAnul acesta România se va alege cu un nou preşedinte. Alegerile trebuie să se desfăşoare impecabil, din punct de vedere organizatoric. Să nu se lase cu scandal, acuze, suspiciuni.

Să nu fie ca la un trecut referendum, unde au avut loc până şi fenomene paranormale, reieşind că, din exces de simţ civic, defuncţii au evadat din locurile de veci ca să-şi exprime opţiunea politică! Nimeni nu i-a văzut pe răposaţi votând şi nici măcar ieşind din cripte. Dar ei figurau ca votanţi sârguincioşi… în scripte!

Cu  nădejdea că-n acest an nu vor exista fraude şi că totul va merge strună, în „Monitorul Oficial” nr. 641/2014 au fost publicate patru hotărâri de guvern în interesul bunei desfăşurări a alegerilor pentru preşedintele României.

Categories
Administraţie publică centrală Administraţie publică locală Alegeri Articole Autorităţi şi instituţii publice

Toamna se aleg preşedinţii! Oare cu cine ne vom alege?!

drDe un sfert de veac România se străduie să-şi consolideze democraţia. Despre democraţie spunea un gânditor că reprezintă regimul în care cetăţenii sunt slobozi să-l desemneze prin vot pe acela care va fi învinuit de toate relele. La toamnă va fi ales un ţap ispăşitor… Nu, scuzaţi! Noul preşedinte al României!

Categories
Alegeri

Operaţionalizarea Registrului electoral

download

Una dintre ultimile noutăţi legislative constă în aprobarea de către Guvern a ordonanţei de urgenţă privind operaţionalizarea Registrului electoral, modificarea Legii nr. 33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European, publicată în Monitorul Oficial nr. 627/2012, precum şi unele măsuri pentru buna organizare şi desfăşurare a alegerilor pentru Parlamentul European din anul 2014.
Astfel listele electorale permanente se vor întocmi de către primari, pe baza datelor şi informaţiilor cuprinse în Registrul electoral.

“Registrul electoral este definit ca un sistem informatic naţional de înregistrare şi actualizare a datelor de identificare a cetăţenilor români cu drept de vot şi a informaţiilor privind arondarea acestora la secţiile de votare” – potrivit textului ordonanţei.

Registrul secţiilor de votare din ţară include baza de date centralizată privind delimitarea, numerotarea, sediile şi dotarea secţiilor de votare, şi este public.  Toate modificările în ceea ce priveşte stabilirea sediilor pentru secţiile de votare se actualizează anual, până cel mai târziu la data de 1 martie, de către primari, prin dispoziţie, însă după data de 1 martie modificările pot fi efectuate doar cu avizul de conformitate al Autorităţii Electorale Permanente.

Categories
Organizare judiciară

În străinătate, alegerile din 9 decembrie se vor desfăşura fără urne speciale

Potrivit deciziei luate de Biroul Electoral Central, la secţiile de votare din străinătate la alegerile din 9 decembrie nu vor mai fi folosite urnele speciale.
Această hotărâre a fost luată din motiv că în țările străine secţiile de votare sunt organizate în baza criteriului numărului de locuitori, însă în România secţiile de votare sunt organizate în baza criteriului teritorial.
Decizia a fost luată şi din considerentele că prin “rază teritorială arondată de votare” se înţelege perimetrul teritorial compus din imobilele în care domiciliază alegătorii înscrişi în listele electorale permanente şi că în străinătate nu se utilizează liste electorale permanente.

Categories
Organizare judiciară

Modificări în organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European

Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, este un act normativ care modifică şi completează sute de acte normative şi abrogă o serie de legi şi decrete. Prin urmare, potrivit modificărilor introduse în Legea nr. 33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 627 din 31 august 2012, Biroul Electoral Central predă Autorităţii Electorale Permanente dosarele cuprinzând listele electorale utilizate în cadrul secţiilor de votare, îndosariate pe secţii de votare şi pe tipuri de liste. La sesizarea partidelor politice, a organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, alianţelor politice, alianţelor electorale şi a candidaţilor independenţi care participă la alegeri, făcută în cel mult 15 zile de la data validării rezultatului alegerilor şi însoţită de probele pe care se întemeiază, Autoritatea Electorală Permanentă verifică listele electorale utilizate în cadrul secţiilor de votare la care se referă sesizarea, în vederea descoperirii cazurilor în care o persoană a votat fără a avea drept de vot sau a votat de mai multe ori în aceeaşi zi de referinţă. Termenul de verificare a listelor electorale utilizate în cadrul secţiilor de votare este de 6 luni de la primirea acestora, în situaţia în care Autoritatea Electorală Permanentă descoperă indicii privind săvârşirea infracţiunii prevăzute la art. 387 din Codul penal, aceasta sesizează organele de urmărire penală competente.