Tag-Archive for » schema de minimis «

Românii care vor să se debranşeze de la energia electrică şi să devină prosumeri, o pot face fără probleme, a declarat preşedintele Consiliului Concurenţei.

Legea privind preluarea în reţea a energiei generate de micii producători poate fi aplicată rapid, întrucât nu creează avantaje de natura ajutorului de stat, însă Autoritatea Naţională de Reglementare în Energie (ANRE) trebuie să elaboreze un mecanism de implementare pentru care ar trebui consultată Comisia Europeană, a declarat preşedintele Consiliului Concurenţei. Mai mult …

Anul trecut au fost livrate pe piaţă peste 50.000 tone de roşii proaspete de către 8.024 legumicultori, beneficiari ai programului de susţinere a produsului tomate în spaţii protejate, a anunţat miercuri Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

„În primul ciclu de producţie s-au înscris 4.397 beneficiari, iar în ciclul al doilea un număr de 3.627 beneficiari”, arată un comunicat al ministerului.

Cultivatorii de tomate în spaţii protejate vor beneficia şi în acest an de schema de ajutor de minimis prevăzută pentru acest sector. Mai mult …

imagesstratNumărul numeros de români care pleacă în străinătate să lucreze a tras un semnal de alarmă statului român. Astfel, acesta a implementat proiecte pentru a-i convinge să se întoarcă acasă.

Unul dintre proiecte este „Diaspora Start Up” care este o linie de finanțare dedicată românilor din Diaspora și celor reîntorși recent care vor să demareze o afacere, cu fonduri europene,  program dedicat exclusiv dezvoltării antreprenoriatului și înființării de noi întreprinderi. Mai mult …

artizanat-cluj
Operatorii economici din domeniul meşteşugurilor şi artizanatului vor beneficia de ajutor de minimis în condiţiile în care Guvernul a adoptat, Memorandumul cu tema „Încadrarea schemei de ajutor de minimis – Programul naţional multianual pentru susţinerea meşteşugurilor şi artizanatului – în politicile economico-bugetare şi financiare ale statului român„.

Scopul schemei de ajutor de minimis, administrată de Oficiile Teritoriale pentru IMM şi Cooperaţie, este de a susţine operatorii economici prin stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, prin acordarea de ajutoare de minimis pentru acoperirea costurilor de participare la târguri, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1407/2013 si este complementară cu programele finanţate din fonduri europene.

Schema de minimis pentru meşteşuguri şi artizanat, cu finanţare de la bugetul de stat este elaborată pentru anul 2016, cu posibilitatea prelungirii pe următorii ani. Data estimată la care va intra în vigoare această schemă este luna septembrie 2016, iar perioada estimată în care se vor efectua plăţile ajutorului de minimis este până la finalul anului 2016.

Numărul minim al operatorilor economici beneficiari ai acestei scheme de ajutor de minimis este estimat la 160/an, respectiv 800 beneficiari pentru perioada 2016-2020.

lapte fermier
În şedinţa din 31 august, Guvernul a aprobat, printr-o Hotărâre, instituirea unei scheme de ajutor de minimis în valoare totală de 24 de milioane de lei pentru eficientizarea activităţii sectorului zootehnic.

Prin schema de ajutor de minimis adoptată, se acordă producătorilor agricoli ajutor pentru achiziţionarea de berbeci/ţapi de reproducţie din rase specializate pentru producţia de carne şi lapte.

Actul normativ reglementează regulile procedurale, condiţiile de eligibilitate pentru acordarea ajutorului de minimis, termenul de depunere a cererii, precum şi angajamentele beneficiarilor.

Suma necesară aplicării ajutorului de minimis se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, şi va intra în plată către beneficiari începând cu data de 15 noiembrie 2016.

irigatii-640x330Potrivit declaraţiilor ministrului Agriculturii, Achim Irimescu, până în prezent au fost raportate 136.000 de hectare afectate în proporţie 30-70% de secetă, însă nu au fost primite datele din toate judeţele.

Ministrul a mai precizat că la iniţiativa premierului a fost stabilită o schemă de minimis, prin care vor fi acordate pentru irigaţii la energia electrică 32 de milioane de lei.

lcConform unui anunţ recent al Departamentului pentru IMM-uri, Mediu de Afaceri şi Turism, întreprinzătorii debutanţi în afaceri se mai pot înscrie în Programul SRL-D până la sfârşitul zilei.

Procedura de implementare pentru schema de minimis din cadrul Programului pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanţi în afaceri (Programul SRL-D) este prevăzută în Ordinul Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri nr. 1009/2015, publicat în Monitorul Oficial, nr. 666 şi 666 bis din 2 septembrie 2015.

Astfel, prin intermediul Programului SRL-D, întreprinzătorii debutanţi în afaceri pot beneficia de finanţare nerambursabilă, pentru planurile de afaceri, de maximum 50% din valoarea cheltuielilor eligibile, dar de cel mult 44.821 de lei pentru fiecare beneficiar. Totodată, este necesară o contribuţie proprie sau un credit bancar de minimum 50% din valoarea cheltuielilor eligibile.

De asemenea, schema de minimis este valabilă pentru toate cele 8 regiuni de dezvoltare ale ţării. Pentru anul 2015, bugetul alocat este de 19,3 milioane de lei, evaluându-se că vor exista cel puţin 430 de beneficiari.

lc
În Monitorul Oficial nr. 308 din 6 mai 2015 a fost publicată Hotărârea de Guvern nr. 291 privind modificarea şi completarea referitoare la schema de minimis, ajutor specific compensatoriu acordat exploataţiilor vegetale înregistrate în sistemul de agricultură ecologică.

Potrivit Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultura (APIA), doritorii de a beneficia de aceste ajutoare pot depune cererea de solicitare până în data de 05 iulie 2015, inclusiv, care va fi însoţită de următoarele documente:
– o copie de pe buletinul sau cartea de identitate al titularului, al administratorului sau al împuternicitului,
– o copie de pe certificatul de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerţului/certificatul de înregistrare fiscală, după caz,
– o copie de pe documentele care fac dovada folosinţei terenului,
– copii de pe fişele de înregistrare în agricultura ecologică a beneficiarului, din anul 2013, respectiv din anul 2014, aprobate de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale,
– o copie de pe contractul încheiat între beneficiar şi un organism de inspecţie şi certificare,
– o copie de pe certificatul de producător sau copie de pe atestatul de producător emis în conformitate cu prevederile Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol, după caz, pentru producătorii agricoli persoane fizice.

agricultura
În Monitorul Oficial nr. 754 din 16 octombrie 2014 a fost publicată Hotărârea Guvernului nr. 864/2014 privind aprobarea schemei de minimis – „Ajutor specific compensatoriu acordat exploataţiilor vegetale înregistrate în sistemul de agricultură ecologică.

Hotărârea de Guvern stabileşte o schemă transparentă de ajutor de minimis, care se aplică pe întreg teritoriul României.

Schema are ca scop acordarea de plăţi compensatorii beneficiarilor care deţin exploataţii vegetale înregistrate în sistemul de agricultură ecologică.

Bugetul total estimat al schemei este de 10.600.000 lei, iar numărul maxim estimat de beneficiari este de 9.600.

imm
Potrivit portalului juridic al Agenţiei pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, începând cu 15 ianuarie se va desfăşura înregistrarea cererilor pentru finanţare prin schema de minimis.

Schema de minimis este reglementată prin H.G. nr. 274/2013, publicată în Monitorul Oficial nr. 305 din 28 mai 2013.

Conform art. 4 din H.G. nr. 274/2013, beneficiarii ajutorului de minimis sunt întreprinderile care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

a) sunt înregistrate ca societăţi comerciale sau societăţi cooperative, sunt încadrate în categoria IMM-urilor şi au sediul şi îşi desfăşoară activitatea în România; Mai mult …