Categories
Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Proiect. Cerințe minime de securitate și sănătate în muncă

Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale a lansat în dezbatere publică proiectul de Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1218/2006 privind stabilirea cerinţelor minime de securitate şi sănătate în muncă pentru asigurarea protecţiei lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezenţa agenţilor chimici, precum şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.1093/2006 privind stabilirea cerinţelor minime de securitate şi sănătate pentru protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenţi cancerigeni sau mutageni la locul de muncă.

Categories
Organizare judiciară

Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă vor fi modificate

Ministerul Sănătăţii a lansat în dezbatere publică proiectul de HG pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006.

Astfel, contestarea procesului-verbal de cercetarea cazului de boala profesională va fi soluţionată în mod similar oricărui act administrativ emis de o autoritate publică din Romania, respectându-se regula conform căreia actul administrativ (procesul-verbal de cercetarea cazului de boala profesionala) emis de o autoritate publică (direcţia de sănătate publică judeţeană sau a municipiului Bucureşti) nu poate fi anulat decât de autoritatea publica emitenta.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Inspecţia Muncii a desfăşurat mai multe acţiuni de control în perioada 1-19 octombrie!

Inspecția Muncii a informat că, în perioada 1-19 octombrie 2018, a desfășurat acţiuni de control în urma cărora s-au aplicat amenzi în valoare totală de 9.086.400 de lei, potrivit unui comunicat.

În cadrul acțiunilor de control (3820 în domeniul relațiilor de muncă și 2545 în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă), Inspecția Muncii a identificat 534 persoane care lucrau fără forme legale. Totodată, angajatorii au comunicat către inspectoratele teritoriale de muncă 426 evenimente care, în urma cercetărilor efectuate de inspectorii de muncă, vor fi sau nu încadrate ca fiind accidente de muncă.

Categories
Dreptul muncii Ştiri

Cerințele minime de securitate și sănătate în muncă împotriva riscurilor legate de prezența agenților chimici

În Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 714 din data de 17 august 2018, a fost publicată Hotărârea nr. 584/2018 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.218/2006 privind stabilirea cerințelor minime de securitate și sănătate în muncă pentru asigurarea protecției lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezența agenților chimici.

Cerințele minime de securitate și sănătate în muncă prevăzute de prezenta hotărâre se aplică în cazul în care agenții chimici periculoși sunt prezenți sau pot fi prezenți la locul de muncă, cu respectarea dispozițiilor privind măsurile de protecție împotriva radiațiilor aplicabile agenților chimici, potrivit prevederilor legislației naționale care transpun directivele adoptate în conformitate cu Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice.