Categories
Autorităţi şi instituţii publice

Ordonanţa privind unele măsuri pentru reducerea riscului seismic a fost modificată!

În Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 676 din data de 3 august 2018, a fost publicată Legea nr. 223/2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente.

Potrivit modificărilor, proprietarii construcțiilor, persoane fizice sau juridice, și asociațiile de proprietari, precum și persoanele juridice care au în administrare construcții au obligația să acționeze pentru expertizarea tehnică, de către experți tehnici atestați pentru cerința fundamentală rezistență mecanică și stabilitate, a construcțiilor existente care prezintă niveluri insuficiente de protecție la acțiuni seismice, degradări sau avarieri în urma unor acțiuni seismice în vederea încadrării acestora în clasă de risc seismic și fundamentării măsurilor de intervenție.

Categories
Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Proiect: Măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente

cladirilor-cu-bulina-rosieMinisterul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a supus spre consultare publică proiectul de OUG privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente.

Potrivit actului normativ, se introduce o precizare referitor la interzicerea organizării şi desfăşurarea de activităţi permanente şi/sau temporare în spaţiile care implică aglomerări de persoane, până la finalizarea lucrărilor de intervenţie realizate în scopul creşterii nivelului de siguranţă la acţiuni seismice a construcţiei existente, încadrată prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic.

Totodată, se prevede posibilitatea evacuării persoanelor care nu au eliberat în termen spaţiul deţinut în construcţiile cu destinaţia de locuinţă încadrate în clasa I de risc seismic şi care prezintă pericol public pe perioada execuţiei lucrărilor de intervenţie la construcţiile în caz, prin dispoziţie dată de primar, în locuinţele de necesitate puse la dispoziţie de autorităţile administraţiei publice locale.

De asemenea, se introduce reglementarea conform căreia primarii municipiilor, oraşelor şi comunelor, respectiv primarul general al municipiului Bucureşti, vor acţiona, în aria lor de competenţă, pentru întocmirea documentaţiei cadastrale.

În acelaşi timp, în vederea prevenirii unui potenţial dezastru provocat de cutremure, proprietarii şi deţinătorii cu orice titlu ai construcţiilor supuse reglementărilor O.G. nr. 20/1994 au obligaţia de a permite intrarea în imobilele pe care le deţin, pentru desfăşurarea activităţilor de expertizare, de efectuare a măsurătorilor pentru întocmirea documentaţiei cadastrale necesare înregistrării îmobilului în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară.

Proiectul mai prevede posibilitatea ca autorităţile administraţiei publice locale să finanţeze de la bugetele locale, în limita fondurilor alocate anual cu această destinaţie, a măsurătorilor pentru întocmirea documentaţiei cadastrale necesare înregistrării imobilului în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară în cazul construcţiilor cu destinaţia de locuinţă multietajate, încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic şi care prezintă pericol public. De asemenea, se prevede restituirea, de către persoanele fizice şi juridice proprietari de spaţii cu altă destinaţie, la terminarea lucrărilor de intervenţie, a sumelor alocate din transferuri de la bugetul de stat pentru execuţia lucrărilor de intervenţie, în rate lunare egale cu o dobândă fixă de 5% pe an, cu o durată de rambursare de până la 5 de ani de la data recepţiei terminării lucrărilor de intervenţie; în cazul întârzierii la plată a ratelor cu mai mult de 30 de zile se calculează majorări de întârziere la ratele scadente, aplicându-se cota de majorare, stabilită în condiţiile legii, pentru neplata la termen a obligaţiilor bugetare.

Categories
Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Programul de acțiune pentru 2016 privind reducerea riscului seismic, a fost aprobat

lc
La 30 martie 2016, Guvernul României a aprobat Programul de acțiune pentru 2016 privind proiectarea și executarea lucrărilor de intervenție pentru reducerea riscului seismic la construcțiile cu destinație de locuință multietajată. În acest context a fost alocată suma de 25 de milioane de lei pentru anul curent.

Programul de acțiune pentru 2016 vizează 80 de clădiri, dintre care 66 sunt clădiri renominalizate din programul de acțiune din 2015, altele 14 sunt clădiri nou intrate în acest program. Pentru 33 de clădiri va fi elaborată documentația tehnico-economică, iar restul 47 vor beneficia de actualizarea documentației.

Categories
Activităţi industriale Sancţiuni Ştiri

Verificări la circa 180 de clădiri cu risc seismic

risc_92246100

Primăria Municipiului București anunţă printr-un comunicat că, în ultima lună, inspectorii au efectuat verificări la aproape 180 de clădiri cu risc seismic dintre cele 357 existente pe teritoriul Capitalei.

În urma verificărilor, 13 agenți economici care desfășurau activitate de alimentație publică fără autorizație de funcționare au fost sancționați contravențional cu 1.000 de lei fiecare, în temeiul O.G. nr. 99/2000 și s-a dispus măsura complementară de suspendare a activității.

Pentru utilizatorii spațiilor cu altă destinație care desfășurau alte activități decât cele de alimentație publică (librării, farmacii, vânzări textile, etc.) s-a dispus sistarea activității.

Categories
Activităţi industriale Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Legea care interzice activităţile comerciale în clădirile cu risc seismic, promulgată

media-142736796998582700

La solicitarea Coaliţiei Naţionale pentru Modernizarea României, preşedintele Klaus Iohannis a promulgat legea care prevede interzicerea desfăşurării de activităţi în spaţiile comerciale precum magazine, săli de spectacole şi structuri turistice, în clădirile cu risc seismic ridicat, până la consolidarea clădirilor.

Legea modifică Ordonanţa Guvernului 20/1994, privind măsurile pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente şi a fost iniţiată de senatorii PSD Darius Vâlcov şi Mihai Fifor în anul 2014.

Astfel, legea interzice activităţile permanente şi/sau temporare în spaţile “care implică aglomerări de persoane până la finalizarea lucrărilor de intervenţie realizate în scopul creşterii nivelului de siguranţă la acţiuni seismice a construcţiei existente”.

Legea a fost votată pe 26 octombrie şi va intra în vigoare în scurt timp, după publicarea în Monitorul Oficial.

Reprezentanţii CNMR mai cer interzicerea activităţilor comerciale (cluburi, baruri, restaurante, etc) în subsolurile clădirilor.