Categories
Financiar bancar Ştiri

Regulamentul privind organizarea Centralei Riscului de Credit a fost republicat

CRC gestionează informaţia de risc de credit şi informaţia despre fraudele cu carduri pentru scopurile specifice ale utilizatorilor, în condiţiile păstrării secretului profesional.

Conform Regulamentului nr. 2/2012 informaţia de risc de credit cuprinde datele de identificare ale unui debitor, persoană fizică sau persoană juridică nonbancară, şi operaţiunile în lei şi în valută prin care persoanele declarante se expun la risc faţă de acel debitor. Informaţia de risc de credit este informaţia care se raportează de către persoanele declarante, se prelucrează şi se difuzează de către CRC.

Categories
Financiar bancar Ştiri

Instituţiile de credit trebuie să elaboreze detalii specifice cu privire la politicile de creditare

Regulamnetul nr. 5/2022 prevede modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 5/2013 privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit şi pentru abrogarea unor acte normative.