Instituţiile de credit trebuie să elaboreze detalii specifice cu privire la politicile de creditare


Regulamnetul nr. 5/2022 prevede modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 5/2013 privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit şi pentru abrogarea unor acte normative.

Se prevede că atunci când iniţiază sau intenţionează să iniţieze facilităţi de credit sustenabile din punctul de vedere al mediului, instituţiile de credit trebuie să elaboreze în cadrul politicilor şi procedurilor lor privind riscul de credit detalii specifice cu privire la politicile şi procedurile de creditare sustenabile din punctul de vedere al mediului, care să acopere acordarea şi monitorizarea unor astfel de facilităţi de credit.

Instituţiile de credit trebuie să dispună de informaţii şi date suficiente, corecte şi actualizate, necesare pentru a evalua bonitatea şi profilul de risc ale debitorului înainte de încheierea unui contract de credit.